Na gradbišče druge cevi karavanškega predora naj bi prvi delavci prispeli čez približno mesec dni

0

Cengizevi inženirji, vodstveni kader in delavci, ki naj bi sodelovali pri gradnji druge cevi predora Karavanke, zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo koronavirusa, še vedno ne morejo vstopiti v EU. Na Darsu računajo na pomoč zunanjega ministrstva, približno 30 delavcev pa bi bilo lahko po pojasnilih Darsa na gradbišču čez približno mesec dni.

Po pojasnilih Darsa naj bi Cengizovi delavci na gradbišče prispeli v več skupinah, pri čemer bi najprej poskrbeli za montažo objektov kampa na gradbišču, kjer bodo turški delavci bivali, ter betonarno, del pa bi se jih pridružil tudi izvedbi del v predvkopu.

Trenutno Cengizovo dokumentacijo za ureditev delovnih dovoljenje obravnavajo na radovljiški upravni enoti, Dars pa računa tudi na pomoč zunanjega ministrstva, da bodo turški delavci lahko nato podali ustrezne vloge za delovna dovoljenja na slovenskih veleposlaništvih v Ankari in Sarajevu.

“Pričakujemo, da bi bili lahko prvi dve skupini, skupno približno 30 delavcev, na gradbišču v roku približno enega meseca, v naslednjih dveh mesecih pa je pričakovati še nadaljnjih nekaj več kot 50 delavcev,” so pojasnili na Darsu. Ob tem so izpostavili, da po zagotovilu izvajalca končni pogodbeni rok projekta, ki ga namerava gradbinec opraviti za 98,6 milijona evrov brez DDV, zaradi trenutnih razmer ne bo ogrožen.

Skupna dolžina druge, vzhodne predorske cevi, bo znašala slabih osem kilometrov, od tega je slovenska stran do meje z Avstrijo dolga 3,5 kilometra. Avstrijci so na svoji polovici z deli začeli septembra 2018. Strani naj bi po prvotnih načrtih mejo prebili leta 2022. Avstrijski Asfing je sicer zaradi koronavirusa sredi marca prekinil z deli na avstrijski strani, a približno mesec dni pozneje je ta spet stekla.

Na slovenski strani predora je bil v torek prvi operativni sestanek delovne skupine za spremljanje gradnje, ki jo je v dogovoru z investitorjem že marca imenoval jeseniški župan Blaž Račič, saj bo potek investicije vplival tudi na lokalno skupnost. Izvajalci in nadzorniki so predstavnike občine seznanili z do sedaj opravljenimi deli in jim predstavili dela, ki sledijo v naslednjih mesecih.

Izvajalec je v času od 2. marca, ko je bil uveden v delo, izvedel pripravljalna dela na platoju, trenutno pa so v teku dela na začasnem portalu, kar je predpogoj za začetek izkopa predora. Ta naj bi se končala do konca avgusta. V tam času bo izvajalec uredil tudi začasni most preko Save, dostope do lokacij odlagališč viškov in cestno semaforizacijo, so po torkovem sestanku danes sporočili z Občine Jesenice.

Na prvem operativnem sestanku so prisotni na predhodno zahtevo župana uskladili seznam cest, ki se bodo uporabljale za gradbiščne transporte, v nadaljevanju pa bo pripravljen sporazum med investitorjem, izvajalcem in občine glede njihove uporabe. Opravljene bodo tako imenovane ničte meritve teh cest, na podlagi česar bo možno po končani investiciji ugotoviti njihovo obremenjenost kot posledico investicije.

Delovna skupina bo v času investicije skrbela za tekoče spremljanje izvajanja aktivnosti, prenos informacij med deležniki in sprotno odpravljanje morebitnih izzivov, ki bi se utegnili pojaviti v vplivnem območju tekom gradnje. Sestajala se bo enkrat mesečno, predvidoma vsak zadnji torek v mesecu.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen