Prihodnji teden v parlamentu: Pogovori o morebitni novi koaliciji ter razprave na odborih o Salonitu Anhovo, Slovenskih železnicah in primeru Farrokh

0

Dogajanje v državnem zboru bodo tudi prihodnji teden zagotovo zaznamovali pogovori o možnostih za oblikovanje nove vladne koalicije. Ob tem pa poslance čakajo tudi tekoče zadeve, na odborih bodo med drugim obravnavali novelo zakona o orožju, razpravljali o Salonitu Anhovo, Slovenskih železnicah in primeru Farrokh.

Na predlog novele zakona o orožju vrsta dopolnil, SDS za javno predstavitev mnenj

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo v torek obravnaval predlog vladne novele zakona o orožju. Ta na novo ureja kategorizacijo orožja oziroma nekatero doslej dovoljeno orožje seli v kategorijo prepovedanega orožja. To bo v primeru potrditve novele pod določenimi pogoji le izjemoma dovoljeno, na primer športnim strelcem oziroma zbirateljem in muzejem. Določili pa bi tudi zgornjo mejo števila kosov streliva, ki ga smejo imeti zbiratelji.

Prvo branje zakona je na zahtevo skupine 25 poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS) DZ opravil decembra, ko je bilo slišati kar nekaj kritik predlaganih rešitev in pozive, naj se zakonski predlog dopolni. Največ kritik je letelo na račun zaostrovanja pravil nošenja orožja za športne strelce in lovce. Glede na to ne preseneča, da je za drugo obravnavo vloženih kar nekaj dopolnil, ki so jih vložile SDS, SNS in Levica.

Poslanska skupina SDS predlaga tudi sklic javne predstavitve mnenj o zakonu. V obrazložitvi so med drugim poudarili, da tudi iz mnenj nemalo zainteresirane in strokovne javnosti izhaja, da je v zakonu nekaj sistemskih napak, ki drastično posegajo v šport in ohranjanje kulturne dediščine.

Na zahtevo Levice o sosežigu odpadkov v Salonitu Anhovo

Parlamentarna odbora za zdravstvo ter za infrastrukturo, okolje in prostor bosta na zahtevo Levice v četrtek na skupni nujni seji razpravljala o sosežigu odpadkov v cementarni v Anhovem. S sklepi, ki jih predlagajo v Levici, bi Agencijo za okolje (Arso) pozvali, naj ne odobri povečanja proizvodnje klinkerja in obsega sosežiga odpadkov v cementarni. Vladi pa bi naložili, naj izenači standarde za izpuste sežigalnic in sosežigalnic. Prav tako bi nanjo naslovili poziv, naj preuči nadaljnje vplive obratovanja Salonita na okolje in zdravstveno stanje prebivalcev srednje Soške doline.

Naj Arso Salonitu ne dovoli povečanja sosežiga, so pozivali tudi v civilni iniciativi Eko Anhovo, zdravniki in drugi. Predstavniki zdravniške stroke so pred dnevi ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu predali 593 podpisov zdravnikov in zobozdravnikov iz vse države, ki pozivajo k zavarovanju okolja v občini Kanal ob Soči pred dodatnim onesnaženjem. Izpostavili so nevarnost, ki jo predstavlja kombinacija pretekle in sedanje onesnaženosti zaradi Salonita Anhovo.

Na nujnih sejah odborov tudi o Slovenskih železnicah in primeru Farrokh

Poslanci bodo na nujnih sejah odborov razpravljali tudi o Slovenskih železnicah (SŽ) in primeru Farrokh. NSi je zahtevala, naj odbor DZ za notranje zadeve na nujni seji obravnava odločitev specializiranega državnega tožilstva, da na podlagi ugotovitev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh. Po oceni NSi so ugotovitve NPU, zaradi katerih je tožilstvo opustilo pregon, zelo nenavadne, zato so zahtevali, naj se okoliščine oziroma morebitni motivi za po njihovi oceni nerazumno odločitev razjasnijo in da odgovorni parlamentarnemu odboru pojasnijo svoje odločitve.

Poslanska skupina Levice pa je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora za infrastrukturo, na kateri bi obravnavali njihov predlog novele zakona o SŽ. V Levici nasprotujejo vstopu tujega strateškega partnerja v družbo SŽ – Tovorni promet in menijo, da bi lahko družbo dokapitalizirala krovna družba SŽ.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 10. 2.

/

TOREK, 11. 2.

14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predlog zakona, ki ga je vložil poslanec SDS Jože Tanko in ureja pavšalno nadomestilo za nepoučene imetnike podrejenih obveznic bank v večinski državni lasti https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=CF9A368EBBD8D718C12584FC00428316

14.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o orožju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=8CFAD0264A0C3446C12584FD0040269F

15 minut po koncu seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnavali odločitev specializiranega državnega tožilstva, da na podlagi ugotovitev Nacionalnega preiskovalnega urada opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=2018F820ABD37F68C12585040038FE0E

SREDA, 12. 2.

9.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali predlog resolucije o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=983689FD797CC8A2C12584FD003E49E8

deset minut po koncu seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica obravnavali predlog spremembe zakona o družbi Slovenske železnice https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=AF92A06F4888BB9EC125850700396D1C

14.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali predlog deklaracije o podpori varstvu političnih in državljanskih svoboščin v Španiji https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=601A8AB59D5B461CC12584FD00508946

ČETRTEK, 13. 2.

9.00 zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB, na kateri bodo potrjevali zapisnika 4. in 5. seje ter se dogovorili o delu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=2E2E67069632055AC12584FE003CC0C0

10.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije, na kateri bodo zaslišali kirurga Miho Weissa https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=CA3B759AE55516B6C12584FC003CB94E

10.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na dnevnem redu bo primer Farrokh in Petrol – vpliv na nacionalno varnost RS https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=7EA4DE364B9FB56DC12584FE00547D11

12.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo razpravljali o stanju v prašičereji; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E981D0506364FB88C12584FE00471127

12.00 zaprta skupna seja odbora DZ za finance ter odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali predlog dopolnitve stališča RS k zadevi Pogodba o Evropskem mehanizmu za stabilnost (EMS) med Belgijo, Nemčijo, Estonijo, Irsko, Grčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Ciprom, Latvijo, Litvo, Luksemburgom, Malto, Nizozemsko, Avstrijo, Portugalsko, Slovenijo, Slovaško in Finsko https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=F784D29D6C740936C12585060039311C

14.00 zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva vlade https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=36E4FB0981CCEEF6C12584FF00360C24

16.00 skupna seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica razpravljali o onesnaženosti Srednjesoške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=97F3F716BDD2AD7EC125850700339309

PETEK, 14. 2.

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zunanjo politiko in odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanji Svetov EU za splošne in za zunanje zadeve, ki bosta 17. 2. v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=4515F2DADD24F93AC12585070027DE30

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen