Prihodnji teden v parlamentu: Delovna telesa tudi o koronavirusu, Salonitu in vračilu sredstev za sanacijo bolnišnic

0

V središču pozornosti dogajanja v DZ bodo tudi prihodnji teden pogovori za sestavo nove vlade. Sestala pa se bodo tudi nekatera parlamentarna delovna telesa. Med drugim bodo na odboru za zdravstvo spregovorili o pripravljenosti Slovenije na novi koronavirus, skupaj z odborom za okolje pa tudi sežiganju odpadkov v Salonitu Anhovo.

Na odboru za zdravstvo o pripravljenosti Slovenije na novi koronavirus

Parlamentarni odbor za zdravstvo se bo v torek na zahtevo SDS sestal na nujni seji, na kateri bodo obravnavali pripravljenost Slovenije na novi koronavirus, poimenovan covid-19, ki je konec lanskega leta izbruhnil v kitajskem Wuhanu, doslej pa terjal že več kot 1600 življenj, večinoma na Kitajskem.

V Sloveniji za zdaj obolelih za novim koronavirusom ni. Minister za zdravje Aleš Šabeder, ki opravlja tekoče posle, je ta teden dejal, da imamo laboratorij za hitro diagnostiko in kapacitete za morebitno epidemijo. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pa so medtem opozorili, da bi nekaj bolnikov s tem virusom na infekcijski kliniki lahko oskrbeli, a če bi imeli množični izbruh, bi se zapletlo. Kot je dejala predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc, v državi ni primerne infrastrukture za izolacijo bolnikov s hudo nalezljivo boleznijo.

Poslanci SDS med drugim predlagajo sklepe, s katerimi bi odbor vladi, ki opravlja tekoče posle, in ministrstvu za zdravje naložil, naj dnevno poročata in seznanjata javnost o morebitnih sumih na okužbo s koronavirusom v Sloveniji, ter naj v roku dveh dni javnosti predstavita načrt aktivnosti v zvezi s sumom okužbe s koronavirusom.

O sežiganju odpadkov v Salonitu Anhovo odbora za zdravstvo in okolje

Parlamentarna odbora za zdravstvo ter za infrastrukturo, okolje in prostor se bosta v četrtek sestala na nujni seji, ki jo je na temo sežiganja odpadkov v Salonitu Anhovo predlagala Levica. Seja je bila predvidena že za minuli četrtek, a nato prestavljena. So pa v četrtek o tem govorili na seji občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ob kateri je potekal tudi miren protesten shod. Okoli 400 ljudi je opozarjalo, da ne želijo ponovnega onesnaževanja v okolju, ki je že tako obremenjeno zaradi azbesta. Na nevarnost, ki jo predstavlja kombinacija pretekle in sedanje onesnaženosti, opozarjajo tudi zdravniki.

V Levici predlagajo sklepe, s katerimi bi odbora Agencijo RS za okolje pozvala, naj ne odobri povečanja proizvodnje klinkerja in obsega sosežiga odpadkov v cementarni. Vladi pa bi naložili, naj izenači standarde za izpuste sežigalnic in sosežigalnic. Prav tako bi nanjo naslovili poziv, naj preuči nadaljnje vplive obratovanja Salonita na okolje in zdravstveno stanje prebivalcev srednje Soške doline. Slednje so sicer napovedali tudi v Salonitu, kjer so napovedali celovito neodvisno analizo vplivov razvojnih načrtov cementarne na okolje in zdravje ljudi. Ker pa med občani obstaja dvom o meritvah, ki jih opravlja družba Salonit, bo meritve zraka pri neodvisni instituciji naročila tudi kanalska občina.

Na odboru za zdravstvo tudi o avtentični razlagi člena interventnega zakona za sanacijo bolnišnic

Odbor DZ za zdravstvo se bo na nujni seji sestal tudi v sredo, ko bo na dnevnem redu predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Predlog so podali v SMC “zaradi nasprotujočih si razlag, nejasnosti in povzročene neenakosti” med bolnišnicami, ki so prejele sanacijska sredstva. Nekatere bolnišnice morajo namreč vrniti del teh sredstev.

Sredstva, skoraj 136 milijonov evrov, je v skladu z interventnim zakonom konec novembra 2017 prejelo 15 bolnišnic. Omenjeni člen pa je določal, da jih morajo porabiti za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev in za plačilo posojil. Pri tem pa člen ni določal datuma, ki bi opredelil zapadlost računov, ampak sta ga določili ministrstvi za finance in zdravje leto in pol po uveljavitvi zakona. To je 30. november 2017, ko so bolnišnice prejele sredstva.

Proračunski inšpektorji so nato sklenili, da morajo nekatere bolnišnice vrniti sredstva, ki so jih porabila za poplačilo računov s poznejšim datumom zapadlosti.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 18. 2.

14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o pripravljenosti Slovenije na koronavirus https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=D864F657E6C7DAD4C125850B002FE883

14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali zahtevo DS za oceno ustavnosti zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?seja=14%20033.%20Nujna&start=2020-02-18&mandat=VIII

12.00 izredna seja komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog za sprejem avtentične razlage zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/8-izredna-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-socialno-varstvo-delo-zdravstvo-invalide

14.00 seja komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo med drugim obravnavali spremembo zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave ter vprašanja vladi glede monitoringa nad vso uvoženo hrano oz. njenega označevanja in sledljivosti http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/18-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-kmetijstvo-gozdarstvo-prehrano

SREDA, 19. 2.

10.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo razpravljali o geotermalni energiji kot priložnosti za razvoj kmetijstva in turizma ter proizvodnjo električne energije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=28CE6621C23C42B2C125850500338255

14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog za sprejem avtentične razlage zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=16F74F106E1927C7C125850E002BDAF6

14.00 nadaljevanje prve seje ustavne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za začetek postopka za spremembe ustave z osnutkom ustavnega zakona https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9AEBB5EC4D5F875FC12583F900436C0E

16.00 nadaljevanje 19. nujne seje odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnavali odločitev SDT, da na podlagi ugotovitev NPU opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=2018F820ABD37F68C12585040038FE0E

12.00 seja komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o športu in letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2018/2019 http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/21-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-kulturo-znanost-solstvo-sport

ČETRTEK, 20. 2.

12.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o financiranju političnih strank, na kateri bodo med drugim zaslišali nekdanjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca (ob 12.30) https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=09736FED4790A5C0C12584FF003496FE

14.00 skupna seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica razpravljali o onesnaženosti Srednjesoške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A7988B4CC20FD490C1258507003D346A https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=97F3F716BDD2AD7EC125850700339309

PETEK, 21. 2.

9.00 skupna seja odborov DZ za zadeve EU in za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradivo za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 25. februarja v Bruslju; nato bo odbor za zadeve EU obravnaval še gradivo za zasedanje Sveta EU za konkurenčnost, notranji trg, industrijo in raziskave, ki bo 27. in 28. 2. v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9B04B1FB840A3431C125850E002682E9 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=312072DD1DCF8626C125850E002D82EE

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen