Prihodnji teden v parlamentu: Bela knjiga o obrambi in novela stvarnopravnega zakonika

0

Za prihodnji teden so v DZ sklicali seje petih delovnih teles. Predvidene so obravnave petih zakonskih predlogov, le pod enim od teh se je podpisala vlada, ki opravlja le še tekoče posle. Največ pozornosti pa bo najverjetneje deležna sredina predstavitev bele knjige o obrambi na seji matičnega odbora. Dokument je namreč že izzval številne polemike.

Na parlamentarnem odboru predstavitev bele knjige o obrambi

Bela knjiga o obrambi, s katero se bo v sredo seznanil matični odbor, obravnava temeljne izzive, s katerimi se spoprijema slovenski obrambni sistem, ter opredeljuje ukrepe za izboljšanje obrambne sposobnosti. Ministrstvo za obrambo je dokument objavilo 20. januarja in dan pozneje pripravilo še javno predstavitev. Z dokumentom se je že seznanila tudi vladna ekipa.

Predvideni ukrepi za razvoj obrambnega sistema se prednostno nanašajo na zagotovitev stabilnega in dovolj ambicioznega financiranja obrambnega sistema ter doseganje potrebne kadrovske popolnjenosti Slovenske vojske (SV). Sodelujoči na javni predstavitvi, ki je bila v dvorani državnega sveta, so imeli med drugim pomisleke prav na račun smelosti kadrovskih načrtov.

Obrambni sistem bo po napovedih ministrstva sledil ambiciji, da se v srednjeročnem obdobju do leta 2024 obrambni izdatki povečajo na 1,5 odstotka BDP ter da se postopno približujejo dolgoročnemu ciljnemu obsegu dveh odstotkov BDP. Končni kadrovski cilj pa je 8000 pripadnikov stalne sestave in 2000 pripadnikov pogodbene rezervne sestave do leta 2035.

Ministrstvo za obrambo čaka še priprava izvedbenih dokumentov. Med drugim bo moralo oblikovati splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja SV. Več težav pa bi lahko prinesla potrebna sprememba obrambne zakonodaje.

Novela stvarnopravnega zakonika se loteva tako ureditve etažne lastnine kot opredelitve živali

Odbor za pravosodje bo v četrtek opravil drugo obravnavo vladnega predloga novele stvarnopravnega zakonika. Po navedbah pravosodne ministrice Andreje Katič novela izboljšuje urejanje etažne lastnine. Med poglavitnimi rešitvami so prenova etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev ter prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

V primeru izvrševanja služnosti v javno korist vladna novela odpravlja časovno omejitev, ki velja za neprave stvarne služnosti. Takšna služnost se tako po predlogu lahko ustanovi tudi za nedoločen čas. Pri stavbni pravici pa novela odpravlja kogentno določbo glede njenega trajanja, ki je sedaj 99 let. Obe spremembi sledita priporočilom računskega sodišča.

Kot pomembno zakonsko novost pa je Katičeva izpostavila opredelitev živali kot živih bitij, in ne več kot stvari. Ministrica je želela zapisati dikcijo, da so živali “čuteča živa bitja”, a v vladi za to ni bilo posluha. So pa medtem poslanci LMŠ, SD, SAB, DeSUS in Levice že vložili dopolnilo, ki živali opredeljuje kot čuteča bitja. K temu pozivajo tudi nevladne organizacije.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 3. 2.

/

TOREK, 4. 2.

/

SREDA, 5. 2.

9.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri se bodo posvetili predstavitvi bele knjige o obrambi https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=3FFD052DEEF4B903C12584F7002E0BED

10.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o prihodnosti slovenskega izobraževalnega prostora https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=7D16376BE4EA4193C12584FD002D2EA2

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=0AA84FBA33B1C301C12584F600486949

deset minut po koncu (predvidoma ob 16. uri) seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi razpravljali o sistemu osebne asistence https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=8DA9E7347191F016C12584FC0036146B

ČETRTEK, 6. 2.

12.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o dopolnitvi kazenskega zakonika in predlog o dopolnitvi zakona o ustavnem sodišču https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=8F6516B4212764B7C12584F8003896F3

12.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o industrijski lastnini https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=7609CCC0501DD203C12584F8003970D2

PETEK, 7. 2.

/

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen