Zakon o Pomurju je regiji prispeval za okoli 180 milijonov evrov spodbud in opazno zmanjšal brezposelnost

0

Z letom 2019 se je iztekel tudi dvakrat podaljšani zakon o razvojni podpori pomurski regiji. Ta je v devetih letih skupno dobila za okoli 180 milijonov evrov spodbud, od tega je gospodarsko ministrstvo za spodbujanje konkurenčnosti prispevalo 33 milijonov evrov, 20 milijonov evrov pa je Pomurje dobilo z naslova zaposlovanja in investiranja.

Zakon, ki je bil del ukrepov za reševanje zaostrenih gospodarskih razmer v Pomurju po stečaju več ključnih podjetij, med njimi Pomurke, Mure in Nafte Lendava, so poslanci brez glasu proti sprejeli oktobra 2009. Vključeval je tudi projekt pomurskega vodovoda s tremi sistemi v vrednosti okoli 130 milijonov evrov.

“Zakon je pomagal pri prestrukturiranju pomurskega gospodarstva, tako da smo prešli v panoge z višjo dodano vrednostjo, želimo pa si, da se določene stvari iz zakona ohranijo, predvsem spodbude za zaposlovanje in davčne olajšave za naložbe. Tukaj so podjetja v teh devetih letih prispevala med 15 in 20 milijonov evrov in tudi novi vlagatelji želijo povečati naložbe v Pomurju,” je za STA ob izteku zakona povedal direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah.

Čeprav uradnih podatkov še ni, so po Grahovih besedah projekti praktično končani, o njihovem pomenu pa dovolj zgovorni naslednji podatki.

Dodana vrednost na zaposlenega v Pomurju se je v devetih letih povečala za 40 odstotkov oziroma z dobrih 25.000 evrov na 36.000 evrov, prihodki gospodarskih družb so se povečali za 60 odstotkov oziroma z 1,7 milijarde evrov na skoraj tri milijarde evrov, dobiček, ki je bil leta 2010 negativen, je do leta 2018 porasel na 100 milijonov evrov, brezposelnost v Pomurju, ki je bila leta 2010 kar 21-odstotna z več kot 12.000 brezposelnimi, pa se je opazno zmanjšala.

Pri več kot 250 projektih je bilo v Pomurju v okviru zakona ustvarjenih več kot 900 novih delovnih mest. Po podatkih Ajpesa je bilo od leta 2010 do konca lanskega leta ustanovljenih 516 podjetij, ki še danes poslujejo. Z novimi naložbami so bila ohranjena obstoječa delovna mesta in ustvarjena nova v perspektivnih dejavnostih, podjetja, ki so prejela spodbude, so se tehnološko posodobila hitreje, kot bi se sicer. Prestrukturiranje regije pa se je pospešilo v smeri njenih dolgoročnih primerjalnih prednosti.

Ključni ukrep zakona je bil program spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije 2010-2019, ki je vključeval instrumente za spodbujanje naložb in ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje razvoja človeških virov, socialnega podjetništva, promocijo regije za privabljanje naložb ter podporo pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov. Pomembni ukrepi razvojne podore so bili tudi spodbude za zaposlovanje, davčna olajšava za vlaganja ter prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurja pri kandidiranju za sredstva.

Pomurje je bilo v času sprejema tega zakona daleč najmanj razvita slovenska regija z velikimi primanjkljaji na področju infrastrukture, še posebno pri oskrbi z vodo in razvojni infrastrukturi.

Na podlagi zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sta bili leta 2018 v Pomurju dodeljeni tudi dve spodbudi za naložbe: dva milijona evrov podjetju Ocean Orchids za 9,3 milijona evrov vreden logistični objekt za gojenje in hrambo rastlin, ki naj bi zagotovil 40 novih delovnih mest, ter 900.000 evrov podjetju Medicop za 6,6 milijona evrov vreden skladiščno-razvojni center za medicinsko opremo, ki naj bi zagotovil 23 novih delovnih mest.

Prvi projekt še ni uresničen, drugi, za katerega je bila spodbuda plačana konec leta 2018, pa je zaživel oktobra lani. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen