Za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij 1,7 milijona evrov

0

Kmetijsko ministrstvo je uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije, za katerega je iz programa razvoja podeželja v Koroški, Podravski in Pomurski statistični regiji namenjenih 7,1 milijona evrov evrov. Zainteresirani bodo elektronsko vlogo lahko oddali med 17. februarjem in 14. majem.

Podpora je namenjena sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtih komunikacijskih omrežij s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnih omrežij s prenosno hitrostjo najmanj 100 megabitov na sekundo in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po teh omrežjih.

Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih, so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Do podpore bodo upravičene fizične ali pravne osebe, ki so registrirana kot operater ali so v projektnem partnerstvu.

Do podpore bodo upravičeni stroški naložb za izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture, za gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in za izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

Kot še izhaja iz razpisa, se bodo upravičeni stroški priznali v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev. Stopnja javne podpore bo znašala manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop, pa je 1200 evrov.

Vnos vloge v elektronski sistem bo potekal od 17. februarja do vključno 14. maja. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen