V srednješolskih programih v prihodnjem šolskem letu na voljo 23.782 vpisnih mest

0

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na spletni strani objavilo razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2020/21. Po navedbah ministrstva osnovno šolo letos zaključuje 18.053 učencev, kar je 369 več kot lani, kandidirali pa bodo lahko na skupno 23.782 vpisnih mest na srednjih šolah, lani 23.756.

Od skupno 23.782 razpisnih mest je v programih splošnih gimnazij na voljo 5716 mest (lani 5800), od tega v zasebnih šolah 476 (lani enako). V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo tehniška, umetniška gimnazija in ekonomska gimnazija, je razpisanih 1390 mest (lani 1334). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7106 mest (lani 7134).

V programih nižjega poklicnega izobraževanja je razpisanih 656 mest (lani enako), srednjega poklicnega izobraževanja 6672 (lani 6646) in v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9348 mest (lani 9320).

Poleg mest, namenjenih učencem, šole razpisujejo še mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja (2924), poklicne tečaje (272) in maturitetni tečaj (468 v javnih šolah in 36 v zasebnih šolah), po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic, vendar želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa želijo pristopiti k opravljanju splošne mature.

Nekatere srednje šole bodo v prihodnjih šolskih letih ponudile nove programe. Tako bo Biotehniški izobraževalni center Naklo začel izvajati program mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Ekonomska in trgovska šola Brežice ob zadostnem številu prijavljenih učencev programa bolničar – negovalec in zdravstvena nega, Gimnazija Ptuj pa programa umetniška gimnazija – likovna smer in umetniška gimnazija – smer gledališče in film.

Tudi v šolskem letu 2020/2021 se bodo lahko dijaki v nekaterih izobraževalnih programih na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški obliki, pri čemer vajeniška mreža ostaja enaka kot v tem šolskem letu. Dijaki se bodo lahko v vajeniški obliki izobraževali v programih mizar, kamnosek, oblikovalec kovin – orodjar, gastronomske in hotelske storitve, steklar, papirničar, slikopleskar – črkoslikar, strojni mehanik, zidar, elektrikar, mehatronik operater in klepar.

Vse srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci lahko dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije. Informativna dneva bosta 14. in 15. februarja.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 2. aprila. Najpozneje do 8. aprila bo ministrstvo na spletnih straneh objavilo stanje prijav po posameznih programih oziroma šolah, nato pa najpozneje do 17. aprila odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest. Do 23. aprila lahko nato učenci prijavo prenesejo na drugo šolo oziroma v drug program, najpozneje do 27. maja pa bodo obveščeni o morebitni omejitvi vpisa.

Za preizkus nadarjenosti ali spretnosti, ki je potreben za vpis v nekatere programe, se morajo učenci prijaviti najpozneje do 4. marca, preizkusi pa bodo potekali med 11. in 21. marcem.

V dijaških domovih je za prihodnje šolsko leto za novince predvidenih skupaj 2159 mest, lani 2037. Rok za prijavo v dijaški dom pa je 2. april. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen