Lani izdanih pet odstotkov manj gradbenih dovoljenj

0

V letu 2019 je bilo v Sloveniji izdanih 6231 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je pet odstotkov manj kot v letu prej. Pri dovoljenjih za stanovanjske stavbe je bil padec večji kot pa pri dovoljenjih za nestanovanjske stavbe, kažejo podatki statističnega urada.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v letu 2019, je bilo načrtovanih 3440 stanovanj, kar je šest odstotkov manj kot v letu 2018. V enostanovanjskih stavbah jih je bilo načrtovanih sedem odstotkov manj, v večstanovanjskih stavbah pa devet odstotkov manj kot v letu 2018.

Površina vseh v letu 2019 načrtovanih stanovanj naj bi bila za devet odstotkov manjša od površine vseh stanovanj, načrtovanih v letu 2018. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah naj bi merila povprečno 160 kvadratnih metrov (v letu 2018: 163 kvadratnih metrov), stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa 97 kvadratnih metrov (v letu 2018: 91 kvadratnih metrov).

V povprečju največja stanovanja bodo z lani izdanimi gradbenimi dovoljenji zrasla v osrednjeslovenski, zasavski, goriški in obalno-kraški regiji.

Statistiki so postregli tudi podatkom o načrtovanih novogradnjah, in sicer je bilo v celem letu 2019 načrtovanih sedem odstotkov manj novih stanovanj kot v letu 2018. Njihova površina naj bi bila manjša za osem odstotkov.

Za nestanovanjske stavbe je bilo medtem lani izdanih tri odstotke manj gradbenih dovoljenj kot leta 2018.

Površina vseh stavb, za katera so bila izdana gradbena dovoljenja v letu 2019, naj bi merila 1.599.689 kvadratnih metrov, kar je sedem odstotkov manj, kot naj bi merila površina stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja v letu 2018. Pri tem naj bi bila površina stanovanjskih stavb manjša za šest odstotkov, površina nestanovanjskih stavb pa za osem odstotkov.

Samo v zadnjem lanskem mesecu je bilo izdanih 548 gradbenih dovoljenj, kar je šest odstotkov manj kot v novembru. Z njimi je bila načrtovana gradnja 237 stanovanj, kar je 25 odstotkov manj kot v novembru. So pa investitorji decembra okrepili svoje načrte, tako da je bilo za nestanovanjske stavbe izdanih 13 odstotkov več gradbenih dovoljenj kot v mesecu prej. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen