Z novim letom bo mariborska hitra cesta H2 izvzeta iz vinjetnega sistema; zasluga za to gre najbolj glasnim mariborskim poslancem!

0

Ministrstvo za infrastrukturo je v vladno proceduro vložilo medresorsko usklajen predlog za spremembo uredbe o kategorizaciji državnih cest, s katero bodo hitro cesto med Pesnico in Teznom (t.i. hitro cesto H2) z novim letom prekategorizirali v regionalno cesto in jo tako izvzeli iz vinjetnega sistema. Še naprej pa bodo tam cestninili tovorna vozila nad 3,5 tone.

Kot so na ministrstvu za infrastrukturo pojasnili v gradivu, ki naj bi ga vlada obravnavala na seji naslednji teden, bo omenjena cesta tudi po prekategorizaciji še naprej v upravljanju Darsa.

S cestninjenjem tovornih vozil bodo nadaljevali, ker novo kategorizirana regionalna cesta v skladu z zakonom o cestninjenju izpolnjuje pogoje za izbirno cestninsko cesto. Če bi se namreč odločili drugače, bi obstajala upravičena bojazen, da bi tovorna vozila cesto v delu, ki teče skozi Maribor, uporabljala za izogibanje plačilu cestnine na avtocesti mimo mesta.

Na tem odseku bo tako z začetkom naslednjega leta opuščeno cestninjenje za osebna vozila in motorna kolesa, saj sedanja hitra cesta z izgradnjo vzporedne avtoceste ni več namenjena tranzitnemu, pač pa je v veliki meri ohranila le lokalni promet mesta z njegovim zaledjem.

Država pa bo po več letih zahtev iz lokalnega okolja le prisluhnila argumentom mariborske občine, nekaterih poslancev državnega zbora, med njimi je bil najbolj glasen poslanec mag. Dejan Kaloh iz SDS in Stranke mladih – Zelenih Evrope, da je cestninjenje na odseku od pesniškega rondoja do Tezna nezakonito in s tem nepravično za lokalno prebivalstvo. Mag. Dejan Kaloh je danes na Twitterju zapisal: “Bratuškovo sem večkrat pozval naj skrajša birokratske postopke in izvzame hitro cesto H2 iz vinjetnega režima, rešitve sem predlagal tudi sekretarki Mauhlerjevi. Zato je to tudi zasluga SDS! Maribor si zasluži več!”

Tako bo ob odpravi nezakonitega stanja s tem Maribor dobil novo cestno povezavo med levim in desnim bregom, ki bo na voljo vsem, zaradi razbremenitve prometa v mestnem središču se bo izboljšala kakovost zraka, hkrati pa bo tranzitni promet še naprej potekal po avtocesti. (sta/ured)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen