Skupščina ZZZS ni sprejela finančnih načrtov za prihodnji dve leti

0

Skupščina ZZZS na današnji seji ni potrdila finančnih načrtov zavoda za prihodnji dve leti. Za potrditev so zmanjkali glasovi na delodajalski strani skupščine, ki so opozarjali na to, da skupščina že predolgo čaka na državo, da se odzove na nekatere njihove pozive, denimo po prenosu sredstev iz zdravstvene blagajne na državni proračun.

Člani skupščine namreč vsebinsko načeloma niso nasprotovali predlogu finančnih načrtov, so pa posamezni člani opozorili na to, da ZZZS financira programe, ki bi jih lahko prevzel državni proračun. Gre predvsem za terciar 1, ki vključuje programe učenja, usposabljanja za posebna znanja, razvoj in raziskovanje ter vzpostavitev in koordiniranje nacionalnih evidenc in nacionalnih registrov bolezni.

Ta znesek v skupni višini 30 milijonov evrov namreč ZZZS plačuje t. i. terciarnim ustanovam, medtem ko je skupščina ZZZS v preteklih letih že večkrat pozvala državo, naj se kritje te dejavnosti prenese na državni proračun. Pri tem je generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj opozoril, da zakon o zdravstveni dejavnosti nalaga ZZZS kritje sredstev za terciar, medtem ko zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga proračunu, da sofinancira to dejavnost.

Zato je skupščina danes pozvala vlado, naj v državnem proračunu zagotovi sredstva za terciar 1.

A se je predstavnik delodajalcev v skupščini Jože Smole vprašal po smiselnosti takšnega poziva, saj je bil zakon o izvrševanju proračuna za prihodnje leto že sprejet. “Ali pričakujete, da bo zaradi tega sprejet rebalans proračuna,” je vprašal zbrane.

Sporni točki sta tudi obnovitvena rehabilitacija invalidov in zdravstveno letovanje otrok. Ti pravici sta opredeljeni v pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, medtem ko so posamezni člani skupščine izpostavili, da bi moralo biti urejeno na zakonski ravni.

“O teh težavah smo se že pogovarjali z resornim ministrstvom in jih pozvali, naj se to teši v novi zakonodaji,” je dejal Sušelj in dodal, da čakajo na prenovo sistemskega zakona. “Tu se kaže, da imamo vsak dan več težav z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je zastarel. Jutri bodo težave še večje, pojutrišnjem bomo komaj še obvladovali sistem,” je dodal.

Tako bo upravni odbor ZZZS ponovno pripravil predlog finančnih načrtov, ki ju bodo obravnavali na izredni seji skupščine predvidoma 8. januarja. V tem času pa se bodo predstavniki ZZZS skušali dogovoriti z vlado za področje terciarja.

“Razumem nejevoljo nekaterih članov v skupščini, saj se ta vprašanja ponavljajo že vrsto let, odziva pa ni,” je dejal Sušelj, ki je sicer optimističen, da bosta predloga proračunov na januarski izredni seji potrjena. Če proračunov ne bi potrdili, bi namreč do sprejema zdravstvo financirali po dvanajstinah, torej glede na realizacijo sredstev v letošnjem letu.

“To je slaba rešitev, ker ne bi mogli uporabiti dodatnih sredstev,” je opozoril. Prihodki ZZZS bodo namreč v prihodnjem letu v primerjavi z letos za 204,7 milijona evrov višji in bodo znašali 3,309 milijarde evrov.

Na ministrstvu za zdravje so glede današnjega poteka seje skupščine in njenega poziva zapisali, da so z ZZZS v stalnih pogovorih. “Sestava skupščine je znana. Ministrstvo ima v skupščini dva člana,” pa so odgovorili na vprašanje, kdo bo prevzel odgovornost, če tudi na izredni seji skupščine zaradi istih razlogov ne bo sprejet finančni načrt.

Odhodki pa se bodo povečali za 266,3 milijona evrov oz. 8,7 odstotka na 3,320 milijarde evrov. Tako je predvideno, da bo ZZZS v prihodnjem letu posloval s 10,4 milijona evrov minusa, kar bodo pokrili s presežki sredstev iz preteklih let.

Ob tem je Sušelj tudi opozoril, da bodo zaradi odloka DZ o najvišjem obsegu izdatkov ZZZS za letos morali del obveznosti prenesti v plačilo v prihodnje leto.

ZZZS bi glede na finančni načrt v prihodnjem letu namenil pet milijonov evrov za skrajševanje čakalnih dob, enak znesek za širitev pravic do medicinskih pripomočkov. Za uskladitev cen zdravstvenih storitev na podlagi stroškovne analize bi porabili pet milijonov evrov, za širitev programa na področju cepiv pa 1,9 milijona evrov.

Na dnevnem redu današnje skupščine je bil tudi predlog sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bi omogočal širši obsega pravic do nekaterih medicinskih pripomočkov. A ker ni bil potrjen finančni načrt za prihodnje leto, ki je finančna podlaga za izvajanje širitve, točke niso obravnavali. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen