SDS za seznanitev Jaspersa in Bruslja s sklepi DZ v zvezi s kanalizacijskim kanalom C0 v Ljubljani

0

Poslanska skupina SDS je predsednika DZ Dejana Židana pozvala, da “v luči transparentnosti in skrbi za zaščito deleža evropskih sredstev” evropsko agencijo Jaspers in Evropsko komisijo nemudoma seznani s petkovimi sklepi DZ v zvezi z gradnjo kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani. Sklepi so bili sprejeti brez glasu proti, so spomnili ob tem.

Državni zbor je na petkovi izredni seji sprejel priporočilo ministrstvu za okolje in prostor, naj ustavi gradnjo kanalizacijskega voda čez ljubljanski vodonosnik Kleče. “Toda ali župan Zoran Janković to napotilo državnega zbora upošteva? Ne. Stroji brnijo naprej,” so danes opozorili v SDS.

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je zato na predsednika DZ Dejana Židana naslovil dopis, v katerem predlaga, da se tako evropsko agencijo Jaspers kot tudi Evropsko komisijo informira o sprejetih priporočilih, sprejetih na petkovi seji.

“Omenjeni sklepi so bili sprejeti z veliko večino vseh poslank in poslancev brez glasu proti in so jasno sporočilo deležnikom pri izvedbi tega projekta, da nepravilnosti, ki bi pomenile grožnjo ustavno zagotovljeni pravici do pitne vode, niso dopustne in ne bodo spregledane,” je v dopisu poudaril Krivec. “Od vodstva institucije, ki ji pripadamo, pa se pričakuje transparentno in pravočasno obveščanje pristojnih mednarodnih institucij,” je dodal.

DZ je v petek na izredni seji, ki so jo zahtevali poslanci SDS, priporočil ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na okolje zadržal oz. ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježice. Z drugim so poslanci ministrstvu priporočili, naj preveri pravilnost postopkov umeščanja trase cevovoda v prostor.

Vladi je DZ priporočil, da zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije. V primeru ugotovljenih morebitnih nepravilnosti, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopka in drugih nadzorstvenih postopkov, pa okoljskemu ministrstvu tudi priporoča, da sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je v petek poudaril, da ministrstvo vse predlagane sklepe dejansko že izvaja. “Bo pa, če bodo sklepi sprejeti na današnji seji državnega zbora, to pomembna podpora vladi in ministrstvu pri izpeljavi vseh aktivnosti, katerih namen je natančna preveritev že izvedenih postopkov in ugotovitev dejanskega stanja,” je dejal.

Anže Logar (SDS) je takrat ocenil, da so sprejeti sklepi za “ministrstvo za okolje in prostor s hrbtenico” dovolj, da sprejme vse potrebne aktivnosti. “Upam, da ne bo ostalo pod vtisom statistik črpanja evropskih sredstev – da se torej ne bo zavoljo zagotavljanja odstotka (počrpanih sredstev) zamižalo na eno oko in projekt vodilo naprej, kot da se ni nič zgodilo,” je dejal. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen