Prihodnji teden v parlamentu: V pričakovanju veta na zakon o izvrševanju proračunov ter vroča razprava o zaostritvi pogojev kreditiranja prebivalstva

0

V DZ se obeta izjemno pester teden. Ob redni in izredni seji, ki bo med drugim namenjena sprejemu pokojninske novele, je pričakovati tudi odločanje DS o vetu na zakon o izvrševanju proračunov. Predmet razprave bo tudi zaostritev pogojev kreditiranja prebivalstva, pred matičnim odborom pa bo poroštveni zakon za drugi tir in tretjo razvojno os.

Poleg tega se v DZ obeta še nekaj pomembnejših odločitev in zanimivih razprav. Med drugim bo dokončno znana usoda novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim je Levica predlagala ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Pričakovati je, da bo predlog, ki je bil eden izmed povodov za prekinitev sporazuma o sodelovanju med vladno koalicijo in Levico, končal zakonodajno pot.

Sestala se bo tudi preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB). Na zaslišanje so povabili nekdanjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca, ki je bil na čelu centralne banke v času sanacije bančnega sistema.

V luči dejstva, da se bo kmetijska ministrica Aleksandra Pivec na januarskem kongresu stranke DeSUS potegovala za predsedniško mesto, bo zanimiva tudi razprava na ponedeljkovi skupni seji odborov za gospodarstvo in za kmetijstvo. Na zahtevo poslancev SDS bodo namreč člani obeh odborov razpravljali o domnevnih nepravilnostih in spornosti njenega dela pri projektu SRIPT in tudi drugih projektih.

Pričakovati veto DS na zakon o izvrševanju proračunov

Interesna skupina lokalnih interesov državnega sveta bo v ponedeljek obravnavala sprejeti zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti in po pričakovanjih predlagala, naj DS nanj vloži odložilni veto. V tem primeru bodo državni svetniki o morebitnem vetu predvidoma glasovali v četrtek.

Da bodo državni svetniki na zakon, ki med drugim določa višino povprečnine za občine, izglasovali veto, je bilo slišati že v minulih dneh ob burnem dogajanju v državnem zboru. Odbor za finance je namreč minuli teden predlagano povprečnino v prihodnjih dveh letih občutno zvišal, nato pa so poslanci ob glasovanju o proračunskih dokumentnih soglašali s predlogom koalicijskih poslanskih skupin, da se ta znesek spet zniža.

Za leto 2020 je tako določena povprečnina v višini 589,11 evra na prebivalca, za leto 2021 pa v višini 588,30 evra. Državni svetniki so že ob obravnavi proračunskih dokumentov opozarjali, da je takšna povprečnina določena prenizko in ne zagotavlja financiranja dejanskih stroškov občin. Zato je pričakovati, da bo veto na koncu tudi izglasovan. Če se bo to zgodilo, bo moral DZ o njem glasovati znova, tokrat bo za potrditev zakona potrebnih vsaj 46 poslanskih glasov. Prvič je sicer za glasovalo 48 poslancev, 41 pa jih je bilo proti.

Na izredni seji o pokojninski noveli in urejanju trga dela

V petek se bodo poslanci sestali na izrednem plenarnem zasedanju ter obravnavali noveli zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter o urejanju trga dela. O obeh je v DZ že bila opravljena splošna razprava, druga obravnava pa je bila v skladu s terminskim programom predvidena v decembru. A so v koaliciji opozorili, da morata oba predloga zakonov začeti veljati in se uporabljati s 1. januarjem 2020, zato želijo na izredni seji omogočiti njuno pravočasno sprejetje.

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sicer za moške postopno zvišuje odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske taka odmera že velja. Z novelo zakona o urejanju trga dela pa se zvišuje najnižje denarno nadomestilo za brezposelnost in ga izenačuje z osnovnim zneskom minimalnega dohodka, na drugi strani pa podaljšuje zavarovalno dobo, potrebno za izplačilo nadomestila.

Prihodnji teden se bo sicer zaključilo še redno novembrsko zasedanje DZ, in sicer z obravnavo predloga sprememb zakona o lekarniški dejavnosti in novele zakona o zdravstveni dejavnosti. DZ bo obravnaval tudi predloga zakonov o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi in o stanovanjski jamstveni shemi ter predlog zaključnega računa proračuna za lani.

Poslanci bi Banki Slovenije svetovali omilitev ukrepov zaostritve pogojev kreditiranja

Odbor za finance bo v sredo na zahtevo koalicijskih poslancev razpravljal o zaostritvi pogojev kreditiranja. Banka Slovenije je namreč z novembrom zaostrila pogoje kreditiranja gospodinjstev, kar je naletelo na številne kritike. Kritični so tudi v koaliciji, kjer odboru za finance v sprejem predlagajo nekaj priporočil.

Tako bi Banki Slovenije predlagali, da opravi ustrezna posvetovanja, ponovno oceni sorazmernost ukrepov zaostritve pogojev kreditiranja in jih omili, če se izkaže, da so prekomerni glede na dana tveganja in morebiten vpliv na zmanjšanje domače potrošnje. Prav tako bi Banki Slovenije priporočili, da ponovno oceni sistemska tveganja za povečano povpraševanje po posojilih zunaj organiziranih kreditnih trgov. Banki bi po predlogu koalicije še priporočili, da pripravi analizo dostopnosti finančnih virov za posameznike in gospodinjstva ter s svojimi ugotovitvami seznani javnost.

Pred matičnim odborom poroštveni zakon za drugi tir in tretjo razvojno os

Odbor za finance bo znova zasedal v četrtek, ko bo imel na mizi predlog zakona o državnem poroštvu za projekt drugi tir in del tretje razvojne osi, ki predvideva za skupno do 777 milijonov evrov državnega poroštva. Za projekt drugega železniškega tira med Divačo in Koprom predvideva do 417 milijonov evrov poroštva, za dva odseka tretje razvojne osi – hitro cesto med Slovenj Gradcem in Velenjem ter med Novim mestom in Osredkom – pa do 360 milijonov evrov poroštva.

DZ je zakonu v prvem branju že prižgal zeleno luč, saj so ga z izjemo Levice podprle vse poslanske skupine. So pa v največji opozicijski stranki SDS napovedali dopolnilo, s katerim bi iz zakona izločili poroštvo za projektno podjetje 2TDK. Tudi v opozicijski NSi so izrazili nekaj zadržkov, med drugim niso prepričani, ali je smiselno za dva tako različna projekta sprejeti en zakon.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 25. 11.

10.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB, na kateri bodo zaslišali nekdanjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca pet minut po koncu zaprta seja, na kateri bodo obravnavali osnutke nekaterih preteklih komisij in se dogovorili o delu
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E2427281F5933927C125849600330D1F

11.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter novelo zakona o urejanju trga dela
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=3A0781E60F6B2476C12584B2003CC23A

14.00 skupna seja odbora DZ za gospodarstvo ter odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali domnevne nepravilnosti dela kmetijske ministrice pri projektu SRIPT in drugih projektih https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=05E3A8802B1036BCC12584B7002A14C6
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A4426C800226380DC12584B7003A7D3A

14.00 sejo komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter predlog zakona o poroštvu RS za obveznosti družbe 2TDK glede financiranja izgradnje drugega tira in izgradnje dela 3. razvojne osi http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/654-30skl.pdf

TOREK, 26. 11.

8.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog sklepa o imenovanju člana izbirne komisije za imenovanje predsednice ali predsednika KPK https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=4EE9A491CA31E1E2C12584BA00431D64

9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o zdravstveni dejavnosti in predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSeja?seja=13.%20Redna&start=2019-11-26&mandat=VIII

SREDA, 27. 11.

14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB obravnavali predloge priporočil v zvezi z zaostrenimi pogoji kreditiranja prebivalstva https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=8722903F94500843C12584B10043A38A

14.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=02E9A4D96FC60D9CC12584B1002CFB8B

14.00 seja komisije DS za državno ureditev, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/653-32.skl_.pdf

ČETRTEK, 28. 11.

9.00 seja komisije DZ za narodni skupnosti, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvedbi načrta ukrepov vlade za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 za leto 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=142C65B58E38A371C12584B1002698F5

12.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog dopolnitve zakona o delovnih razmerjih https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=BDA479650ACC00CEC12584B200341EA0

12.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter predlog zakona o poroštvu RS za obveznosti družbe 2TDK za financiranje izgradnje drugega tira https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=EAA6A62D6EAA2192C12584B10030DC04

PETEK, 29. 11.

8.00 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb in dopolnitev poslovnika DZ v zvezi z ureditvijo procesne imunitete poslancev ter pobudo poslanske skupine SNS za spremembo poslovnika DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=ECBD0A239F14681EC12584AF00455C25

8.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve, ki bo 5. 12. v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=B1BBAEA44EC94A11C12584BA00359B2F

10.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter novelo zakona o urejanju trga dela https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=6C2D9DE9C0557723C12584B3002812DA

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen