Prihodnji teden v parlamentu: Med pričami na preiskovalnih komisijah tudi Alenka Bratušek in Drago Šketa, o protikorupcijski noveli pa še javna predstavitev mnenj

0

Pred novembrsko redno sejo DZ se bodo delovna telesa znova lotila treh zakonskih besedil, na katera je državni svet izglasoval odložilni veto, med drugim bo prihodnji teden jasnejša usoda novele, ki ukinja dodatek za delovno aktivnost. Z delom bodo intenzivno nadaljevale preiskovalne komisije, pred katerimi se bo zvrstilo več pomembnih prič.

Prihodnji teden jasnejša usoda ukinitve dodatka za delovno aktivnost

Pred začetkom redne novembrske seje, ki se bo začela 18. novembra, bodo delovna telesa pripravljala še zadnja gradiva za sejo. Ker bo DZ na seji po vetu državnega sveta ponovno odločal o treh zakonskih besedilih, jih bodo prihodnji teden imela na mizi matična delovna telesa.

Med drugim bo DZ znova odločal o noveli zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katero želi vlada ukiniti dodatek za delovno aktivnost, odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide pa se bo do predloga ponovno opredelil v ponedeljek. Usoda zakonske novele je še precej negotova, saj bo za njen ponovni sprejem potrebnih najmanj 46 glasov, prvič pa je zanj glasovalo le 34 poslancev. Možnost, da bi bila ukinitev dodatka potrjena, sicer še vedno obstaja, če bi ministrstvu za delo z argumenti uspelo prepričati poslance SDS in NSi, ki so se prvič večinoma vzdržali, zdaj pa utegnejo prispevati glasove.

Bolj gotova je podpora noveli zakona za uravnoteženje javnih financ, ki zvišuje minimalno urno postavko za študentsko delo na 5,4 evra bruto, saj je ob prvem odločanju zanjo glasovalo 55 poslancev. Tretji zakon, na katerega je državni svet izglasoval veto, pa je zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki mu je svoj glas namenilo 46 poslancev. Do obeh zakonskih besedil se bo v torek opredelil odbor za finance.

Ta se bo sestal še v petek, ko bo imel na mizi dopolnjena predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. Tudi proračun bo DZ sprejemal na novembrski seji, poslanci pa imajo še do srede čas za vlaganje dopolnil.

Med pričami na preiskovalnih komisijah Alenka Bratušek, Milojka Kolar Celarc in Drago Šketa

Prihodnji teden bo zaslišanja nadaljevala preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki se osredotoča na prenos bančnih terjatev na DUTB in na njeno delovanje. Na zaslišanje je v ponedeljek povabila nekdanjo predsednico vlade Alenko Bratušek in nekdanjega finančnega ministra Uroša Čuferja, torej ključna akterja sanacije bank konec leta 2013, katere del je bil tudi prenos terjatev bank na DUTB.

Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije pa bo v četrtek znova poskušala zaslišati nekdanjo ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. V času njenega mandata je bila namreč sprejeta odločitev o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Kolar Celarčeva je tokrat pred komisijo povabljena že tretjič; prvič je sporočila, da ne bo pričala, drugič pa na zaslišanje ni prišla zaradi bolniške odsotnosti. Prav tako se je prejšnjič zaradi službene odsotnosti opravičila nekdanja strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marija Pfeifer, ki je v četrtek prav tako vabljena na zaslišanje.

Kljub odločitvi ustavnega sodišča, da začasno zaustavi preiskavo v delu, ki se nanaša na sodnike, bo zaslišanja prič nadaljevala tudi preiskovalna komisija v zadevi Kangler. Tokrat so na zaslišanja vabljeni tožilci: v sredo naj bi pred komisijo pričala generalni državni tožilec Drago Šketa in okrožni državni tožilec v Mariboru Niko Pušnik, v četrtek pa nekdanja vodja mariborskega okrožnega tožilstva Elizabeta Györkös.

O protikorupcijski noveli še javna predstavitev mnenj

Odbor za pravosodje v sredo pripravlja javno predstavitev mnenj o predlagani noveli zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Javno predstavitev so predlagali poslanci SDS, ki so opozorili, da novela prinaša nemalo sprememb in dopolnitev, ki odpirajo vprašanje strokovne usklajenosti in tudi priprave novega zakona.

Predlog za javno predstavitev mnenj so na seji odbora podprli v vseh poslanskih skupinah, s predstavitvijo pa se je strinjala tudi pravosodna ministrica Andreja Katič, a ob tem opozorila, da “v Sloveniji nimamo enakega pogleda na to, kakšen naj bo boj proti korupciji”. Predlagana novela sicer po njenih zagotovilih ohranja vlogo Komisije za preprečevanje korupcije kot samostojnega in neodvisnega organa, spreminjajo pa se določbe, ki povečujejo učinkovitost njenega delovanja.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 11. 11.

10.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB, na kateri bodo zaslišali nekdanjega finančnega ministra Uroša Čuferja in nekdanjo premierko Alenko Bratušek https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A0AC9D5A0AC5CD23C125849D0027DDBC

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali zahtevo DS za ponovno odločanje o noveli zakona o socialno varstvenih prejemkih https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=FB92F5611AEC3A7FC12584AA00377344

TOREK, 12. 11.

14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali zahtevi DS za ponovni odločanji o zakonu za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah ter o noveli Zujf, ki zvišuje urno postavko za študentsko delo https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=EDCD36A32AAC49F6C12584A20033ADDB

14.00 seja komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo obravnavali poročilo o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018, za leto 2018 ter vključenost tematik o slovenski skupnosti zunaj meja Slovenije v učne načrte osnovnih in srednjih šol v Sloveniji https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=1A4AB137E6F4D3EBC125849A0045AD6F

SREDA, 13. 11.

9.00 delno zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim govorili o širitvi diplomatsko-konzularne mreže RS ter obravnavali predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o filmski koprodukciji https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=B70A3B03A1538D14C12584A200349A9A

10.00 javna predstavitev mnenj o noveli zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jo pripravlja odbor DZ za pravosodje https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=2C27EAE0DEB83E91C125849C003F37A3

12.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2018 ter predlog mnenja k poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018 http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/23-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

13.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo spregovorili o sistemski korupciji pri uvedbi postopka poenostavljene prisilne poravnave https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=CB2E0283FFF4BA70C12584AC003A439F

14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri se bodo seznanili s poročilom o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2018 v Sloveniji https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=07CF1D21375C1B04C12584A20036FEE6

sledi seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali letno poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi v letu 2018, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9BC1C02F553B9ECFC12584A200364CBC

19.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo zaslišali generalnega državnega tožilca Draga Šketo in tožilca Nika Pušnika https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E30E93080608421BC125849E00402F75

ČETRTEK, 14. 11.

9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, na kateri bodo zaslišali nekdanjo ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc in nekdanjo strokovno direktorico UKC Ljubljana Marijo Pfeifer https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=1DF84DCFB073388DC1258496001F5B11

11.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za razrešitev članice nadzornega sveta STA ter predlog spremembe sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=157226F45D713FCFC12584A3002E980B

11.00 nadaljevanje prekinjene seje odbor DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki za leto 2018 in finančni načrt Banke Slovenije za letos https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=FF71EDD5C8205F25C12584AB002BDDF8

14.00 skupna seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora DZ za finance, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnavali problematiko množičnega vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=CA4797456C7FA44CC12584A900386777

16.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo zaslišali tožilca Elizabeto Györkös in Borisa Marčiča https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=D846249AC4B7DBA0C125849E004BDC7E

PETEK, 15. 11.

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali dopolnjena predloga proračunov RS za leti 2020 in 2021, predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin in predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=5D7F1E1090ABE237C12584AB00336228

9.00 skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 19. v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=46D79691F5F17DD8C12584AB004C05D7

sledi seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 18. v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=BB36F22C9E241903C12584AC003E582F

15.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo spregovorili o aktualni tematiki, povezani s procesom informiranega ustvarjanja politik ter podpornih mehanizmov https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=6A10D652F3AF043EC12584A30031CFE0

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen