Kemis mora nelegalno zgrajeni podzemni rezervoar odstraniti do 15. aprila

0

Inšpektorat RS za okolje in prostor je z odločbo z dne 14. oktobra Kemisu naročil, da mora nelegalni objekt, podzemni rezervoar za požarno vodo, v sklopu reciklažnega centra na Vrhniki odstraniti do 15. aprila 2020, so danes sporočili z okoljskega ministrstva. V primeru neizpolnitve te obveznosti bo stekel postopek izvršbe.

Gradbeni inšpektor okoljskega inšpektorata je v zadevi reciklažnega centa Kemis na Vrhniki 14. oktobra izdal delno odločbo za objekt C. Gre za podzemni armiranobetonski objekt za zajemanje vode skupaj z nadzemnim kontejnerjem iz montažnih panelov.

Kemis za objekt nima ne gradbenega ne uporabnega dovoljenja. Gradbeni zakon smatra tak objekt za nelegalen objekt, so pojasnili odločitev.

Podjetje mora nelegalni objekt na svoje stroške odstraniti do 15. aprila 2020. Če je nedovoljen objekt priključen na gospodarsko in javno infrastrukturo, mora upravljalec priključke odklopiti, razen če so potrebni za izvršitev inšpekcijskih ukrepov ali pridobitev predpisanih dovoljenj.

V premeru neizpolnitve obveznosti odstranitve objekta se bo začel postopek izvršbe, ki se bo opravil po drugih osebah ali s prisilitvijo, so dodali na ministrstvu.

V Kemisu so v okviru sanacije po požaru maja 2017 med drugim izvedli celovito nadgradnjo požarnega sistema, v okviru katere so celotno skladišče odpadkov pokrili z avtomatsko gasilno napravo na težko peno. Območje trdnih odpadkov in manj nevarnih tekočih odpadkov so ob tem pregradili v manjše požarne sektorje, s čimer so fizično omejili širjenje plamena.

Po požaru sanirani objekt obsega odprto nadstrešnico, kjer se hranijo odpadki, prizidek k njej ter kot del novega avtomatskega gasilnega sistema na novo zgrajeni podzemni betonski rezervoar za požarno vodo z nadzemnim kontejnerjem. Slednjega bi Kemis lahko zgradil le na podlagi gradbenega dovoljenja, ki pa ga ni pridobil.

Gradbena inšpekcija je zato v začetku avgusta ugotovila, da so vsi trije po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta. Prav tako so podjetju naložili takojšnjo prekinitev izvajanja dejavnosti v spornih objektih.

Po Kemisovi pritožbi je ministrstvo za okolje in prostor 9. septembra odločbo inšpektorata odpravilo in mu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Ta naj bi novo odločitev izdal v roku enega meseca, ta rok pa je torej že potekel.

Zaenkrat je inšpektorat izdal le delno odločbo, v kateri je presodil, da je podzemni betonski rezervoar za požarno vodo, ki ga je Kemis zgradil v času sanacije po požaru leta 2017, črna gradnja. A ker ta objekt ni bistven za Kemisovo dejavnost, jo podjetje lahko opravlja še naprej.

Še zmeraj pa ni odločitve o drugih dveh objektih v okviru reciklažnega centra. Inšpektorat mora presoditi, ali sta bila po požaru le obnovljena ali pa zgrajena na novo.

Kemis je eno od dveh glavnih podjetij za obdelavo in izvoz nevarnih odpadkov v Sloveniji. V času, ko ni smel delovati, se je zato okrepila bojazen, da se bodo nevarni odpadki kopičili pri komunalah in v skladiščih podjetij. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen