Na redni septembrski seji DZ tudi o zagotovitvi sodnega varstva po izbrisih v sanaciji bank in o preprečitvi zastaranja pregona spolnih zlorab

0

Prihodnji teden se bo državni zbor sestal na redni septembrski seji. Med bolj odmevnimi točkami bodo obravnava zakona za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v sanaciji bank in predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti. V dneh seje DZ, ki bo prihodnji teden potekala do četrtka, za zdaj niso predvidena zasedanja delovnih teles.

Poslanci o izbrisu v bankah, pričakovati napeto razpravo

Skoraj pet ur imajo poslanci v torek na voljo za drugo branje predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Zakon, ki sledi odločbi ustavnega sodišča o sanaciji bank konec leta 2013, je vlada pripravila že aprila, a se je ob nekaterih glasnih kritikah, številnih dopolnilih in novih grožnjah z ustavno presojo njegova obravnava zavlekla.

Predlog je vendarle prestal odločanje na matičnem odboru, pri čemer je ta sprejel številna dopolnila, ki jih bo po napovedih članov odbora na plenarni seji DZ nadgradil v smeri čim manjšega tveganja za neustavnost katere od rešitev. Dopolnila med drugim bolj jasno opredeljujejo oz. podaljšujejo roke za vložitev tožb in za odgovor Banke Slovenije nanje.

Člani odbora pa še vedno niso razrešili dileme, ali naj, kot je predlagalo ministrstvo za finance, morebitno dosojene odškodnine plača Banka Slovenije. Ta skupaj z Evropsko centralno banko temu odločno nasprotuje, saj v tem vidi nedovoljeno monetarno financiranje in napoveduje možnost, da bo zakon izpostavljen nadaljnji presoji pristojnih sodišč. Tako je na seji DZ pričakovati burno razpravo.

Poslanci o strategiji nacionalne varnosti, izvzeta dodatna pooblastila Sove

V četrtek bo DZ sejo začel z obravnavo resolucije o strategiji nacionalne varnosti, ki je sicer obravnavo na seji matičnega odbora prestala s tesno večino. Gre za krovni dokument, na katerem bi lahko temeljili ostali predpisi s področja nacionalne varnosti. Cilj resolucije je doseči čim večjo stopnjo nacionalne varnosti, pri čemer dokument naslavlja zelo različne vire ogrožanja, tudi sodobne kibernetske in hibridne grožnje.

V predlogu pa ni več predvidene dodelitve dodatnih pooblastil Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), ki je naletela na številne kritike. Na predlog SDS so namreč to določbo iz predloga umaknili, razprava na parlamentarnem odboru pa je bila žgoča. Nekateri člani so ocenili, da dokument ne naslavlja primerno sodobnih groženj. V Levici so navedli podnebne spremembe, revščino in neenakost, v SD med drugim pogrešajo zdravstvene in druge nevojaške grožnje, v SDS in SNS pa večji poudarek na ilegalnih migracijah. Večina članic in članov odbora, ki so razpravljali, pa je tudi opozorila, da bi posebno previdnost veljalo nameniti področju obveščevalno-varnostne dejavnosti.

Pred poslanci predlog za preprečitev zastaranja pregona spolnih zlorab

V sredo bodo poslanci opravili prvo branje predloga NSi za dopolnitev kazenskega zakonika. Po predlogu, ki so ga v parlamentarni postopek vložili sredi julija, bi preprečili zastaranje pregona kaznivih dejanj, povezanih s spolnimi zlorabami. Kazenski zakonik namreč zdaj predvideva zastaranje v 10 do 30 letih, odvisno od predvidene zaporne kazni. “To se je pokazalo kot pomanjkljivost, saj spolne zlorabe izrazito zaznamujejo žrtve,” je ob vložitvi zakona povedal predsednik NSi Matej Tonin. Zastaranje po njegovih navedbah omogoča, da storilci ob tem, ko žrtve dolgo ne spregovorijo o spolnih zlorabah, uidejo roki pravice.

Kot je pojasnil Tonin, ukrep ni usmerjen le k pregonu storilcev, ampak tudi k zaščiti žrtev. Gre sicer za neretroaktivno spremembo zakona, ki kot taka ne bo imela vpliva na žrtve spolnih zlorab, ki so se že zgodile. Daje pa jasen signal morebitnim bodočim storilcem, da spolnih zlorab ne toleriramo, so poudarili v NSi, kjer pričakujejo podporo zakonu.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 23. 9.

12.00 s poslanskimi vprašanji ministrski ekipi začetek seje DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=3E8EDAF342243A49C1258474002235DF

14.00 izredna skupna seja komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter interesne skupine lokalnih interesov, na kateri bodo obravnavali problematiko financiranja državnih infrastrukturnih projektov v občinah http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/00-7._izr.skl_skupna_seja_is_lokalcev_in_klsrr.pdf

TOREK, 24. 9.

9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog dopolnitve stanovanjskega zakona, predlog dopolnitve zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank ter predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=3E8EDAF342243A49C1258474002235DF

14.00 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/36-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-mednarodne-odnose-evropske-zadeve

SREDA, 25. 9.

11.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog spremembe zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med vladama Slovenije in Hrvaške, novelo zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter predlog sprememb zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=3E8EDAF342243A49C1258474002235DF

14.00 seja komisije DS za državno ureditev, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o matičnem registru ter novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/28-seja-komisije-za-drzavno-ureditev

14.00 seja komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog dopolnitve zakona o delovnih razmerjih http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/27-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-socialno-varstvo-delo-zdravstvo-invalide

ČETRTEK, 26. 9.

9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti ter razpravljali o odgovoru okoljskega ministra Simona Zajca na poslansko vprašanje Branka Simonoviča (DeSUS) v zvezi z zagotavljanjem ustavne pravice do pitne vode za prebivalce na območju rižanskega vodovoda https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=3E8EDAF342243A49C1258474002235DF

PETEK, 27. 9.

8.00 seja pododbora DZ za spremljanje romske tematike, na kateri bodo razpravljali z občinskimi svetniki, pripadniki Romske skupnosti, v občinah, ki so v skladu z zakonom o lokalni samoupravi v občini naseljeni romski skupnosti dolžne zagotoviti pravico do enega predstavnika v občinskem svetu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=DF6211523427EBF2C125847A00285A5C

8.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga direktive Sveta o spremembi direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in direktive o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru unije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=62E7BB6C2CC8C862C125847A003748B0

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen