Osnutek novele zakona o osebni asistenci po zagotovilu ministrstva ne posega v pravice uporabnikov

0

Predstavniki ministrstva za delo so se danes sestali z izvajalci osebne asistence, da jim predstavijo osnutek novele zakona o osebni asistenci. Z novelo, katere osnutek je v javni razpravi do 29. julija, želijo odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, so pojasnili.

“Z novelo naj bi odpravili pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri izvajalcih, medtem ko v pravice uporabnikov nismo posegali,” je novinarjem ob robu sestanka povedala generalna direktorica direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja na ministrstvu Dragica Bac.

Samostojni podjetniki posamezniki po novem ne bi bili več izvajalci osebne asistence, saj so kot pravnoorganizacijska oblika organizirani skladno z zakonom o gospodarskih družbah za izvajanje pridobitne dejavnosti. Osebna asistenca pa se izvaja nepridobitno. Njen namen je splošno koristen in zato je ne morejo izvajati pravne osebe, ustanovljene za samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti, je v osnutku zapisalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

“Pripombe na osnutek prihajajo zlasti iz gospodarskih družb, ki se čutijo oškodovane, ker jim država ne bo plačevala njihove tržne dejavnosti,” je povedala generalna direktorica direktorata.

Glede na osnutek novele bodo morali imeti vsi izvajalci osebne asistence zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence ne glede na to, za koliko uporabnikov izvajajo osebno asistenco. “Vsak uporabnik ima pravico, da za njim stoji tudi strokovni delavec. Ta pomaga tako uporabniku kot tudi osebnemu asistentu,” je pojasnila.

Osnutek predvideva tudi nekatere omejitve pri izvajanju osebne asistence. Velja pravilo, da morajo imeti osebni asistenti sklenjeno delovno razmerje z izvajalcem osebne asistence. Kljub temu pa dopušča nekatere izjeme za čas nadomeščanja redno zaposlenega osebnega asistenta. Možno je nadomeščanje preko pogodbe civilnega prava, in sicer po podjemni pogodbi in kot študentsko delo. Vendar je tudi ta oblika omejena na osem ur na dan za nadomeščanje enega osebnega asistenta. Tudi v tem primeru mora oseba, ki želi opravljati osebno asistenco, imeti opravljeno usposabljanje po tem zakonu.

Po zakonu o osebni asistenci, ki se je začel uporabljati z letošnjim letom, je osebna asistenca zakonska pravica, medtem ko so jo do tedaj financirali preko programov ministrstva. Zakon ureja pravico do osebne asistence v obsegu najmanj 30 ur tedensko in pravico do komunikacijskega dodatka za slepe, gluhe in gluhoslepe. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen