Mag. Dejan Kaloh: Specializirano državno tožilstvo že več let krši zakon o tajnih podatkih

0

Kaj je Ministrstvo za pravosodje naredilo do sedaj, da bi preprečilo večletno očitno kršenje zakona o tajnih podatkih na Specializiranem državnem tožilstvu RS?

Poslanec SDS mag. Dejan Kaloh je na ministrico za pravosodje Andrejo Katič naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s kršitvijo zakona o tajnih podatkih na Specializiranem državnem tožilstvu.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovana ministrica za pravosodje, ga. Andreja Katič!

V letnem poročilu o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije (SDT RS) za leto 2018 smo lahko prebrali tudi sledečo navedbo, ki jo je podpisal odhajajoči vodja SDT Harij Furlan, ki je bil v začetku junija s strani Vlade RS imenovan za vrhovnega državnega tožilca. Izredno zaskrbljujoča navedba, da na SDT RS še vedno ni urejeno področje hranjenja, ravnanja in dela s tajnimi podatki (in to za stopnje zaupno, tajno, strogo tajno) bi morala sprožiti vse varnostne alarme v državi, a od pristojnih deležnikov (Ministrstvo za pravosodje, Urad vlade RS za varovanje tajnih podatkov) se ni oglasil še nihče.

Na 12. strani predmetnega letnega poročila v razdelku 2.3. Finančne in materialno-tehnične podlage namreč piše: »Na SDT RS je še vedno nerešeno hranjenje, ravnanje in delo s tajnimi podatki, in sicer od stopnje zaupno dalje, saj za varovanje teh podatkov ni ustreznega varovanega in opremljenega prostora z ustrezno računalniško opremo. Pri tem ne gre za nobeno novo zakonsko obveznost, pač pa za stanje, ki v preteklosti ni bilo urejeno.«

V javnost je prek medijev in žvižgačev v zadnjih letih kar nekajkrat odteklo nekaj zelo občutljivih tajnih podatkov tako iz policije kot tožilstva (tudi iz SDT RS!) in sodišča, zato se lahko upravičeno vprašamo, če je do tega odtekanja prišlo tudi zaradi razlogov, ki so jih navedli na SDT RS.

V zvezi s tem ministrico za pravosodje, gospo Andrejo Katič, sprašujem:

1. Kdaj bo Ministrstvo za pravosodje zagotovilo finančna sredstva za ureditev hranjenja, ravnanja in dela s tajnimi podatki v za to primernem prostoru, ki dejansko omogoča vzpostavitev varnostnega območja?

2. Kaj je Ministrstvo za pravosodje naredilo do sedaj, da bi preprečilo večletno očitno kršenje zakona o tajnih podatkih in da se ta velik varnostni problem na Specializiranem državnem tožilstvu RS reši?

3. Ste na Ministrstvu za pravosodje na Specializiranem državnem tožilstvu RS preverili, če imajo vzpostavljen vsaj sistem zaznavanja tovrstnih incidentov morebitnega odtekanja podatkov in kako so, če so, sploh ukrepali, če je do tega prišlo?

4. Ali ste na Ministrstvu za pravosodje na Specializiranem državnem tožilstvu RS preverili, če imajo ustrezno varnostno dovoljenje, ki ga izdaja Urad vlade RS za varovanje tajnih podatkov in če tudi to ni bilo pridobljeno v nasprotju z Zakonom o tajnih podatkih? 35.b člen Zakona o tajnih podatkih namreč v prvem odstavku določa: »Pristojni organ izda organizaciji varnostno dovoljenje, če: 1. organizacija izpolnjuje fizične, organizacijske in tehnične pogoje za varovanje tajnih podatkov v skladu s tem zakonom in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi.«

Odgovor ministrice.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen