Vlada sprejela predlog novele interventnega zakona za implementacijo arbitraže

0

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele interventnega zakona za implementacijo arbitražne razsodbe, v skladu s katero naj bi pravico do nadomestila imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov za materialno škodo in zaradi oviranega gospodarskega ribolova podaljšali še za dve leti.

Gre za novembra 2017 sprejet interventni zakon, ki ga je vlada oblikovala v okviru implementacije arbitražne razsodbe z namenom urejanja posameznih vprašanj glede na razsodbo. Njegov namen je ohraniti pravice in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan razglasitve razsodbe na slovenskem ozemlju, ki je po razsodbi postalo del ozemlja Hrvaške.

Cilj predloga sprememb zakona je, da se pravica do nadomestila imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, ki je bilo v skladu z zakonom časovno omejeno na dve leti do 30. 12. 2019, podaljša še za dve leti. Gre za nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu in zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Slovenije.

Nadomestilo se uveljavlja z eno vlogo za obdobje šestih mesecev. Izplača se za vsak dopolnjen meter dolžine plovila, in sicer kot zmnožek dopolnjenih metrov z vrednostjo 250 evrov za obdobje šestih mesecev.

Vlogo za dodelitev nadomestila upravičenec vloži pri krajevno pristojni upravni enoti glede na naslov stalnega prebivališča oziroma sedež. O vlogi odloča ministrstvo, pristojno za ribištvo.

Predlog novele je vlada poslala v obravnavo in sprejetje državnemu zboru po skrajšanem postopku.

Interventni zakon sicer sodi v sklop štirih zakonov, ki so bili sprejeti za implementacijo arbitražne razsodbe. Ob njem so bili novembra 2017 sprejeti tudi zakon o evidentiranju državne meje, o zemljiški knjigi in o morskem ribištvu. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen