Ministrica Katičeva odgovarja poslancu Kalohu: Od leta 2002 sodnikom izrečenih 12 disciplinskih sankcij

0

Disciplinsko sodišče je od leta 2002 sodnikom zaradi kršitev zakona o sodniški službi izrekel 12 kazenskih sankcij. V enem primeru je sodniku prenehala funkcija, šest jih je prejelo pisni opomin, petim pa so znižali plačo ali jih premestili, je razvidno iz odgovora na poslansko vprašanje poslanca SDS Dejana Kaloha.

Kaloha je namreč zanimalo, koliko disciplinskih sankcij je bilo izrečenih sodnikom v zadnjih 20 letih zaradi kršenja 14. in 15. točke drugega odstavka 81. člena zakona o sodniški službi. 14. točka namreč določa, da se kot kršitev sodniške dolžnosti šteje “vedenje in ravnanje sodnika, ki je v nasprotju s sodniško neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica”. 15. točka pa kot kršitev sodniške dolžnosti opredeljuje “neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje”.

PREBERITE ŠE TOŠkandal24 razkril: zlizanosti med SD in nekaterimi mariborskimi sodniki se sploh več ne skriva, slednji celo paradirajo s totalitarnimi komunističnimi simboli na majicah!?

Kot je v odgovoru navedla pravosodna ministrica Andreja Katič, podatki o kršitvah in disciplinskih sankcijah obstajajo od avgusta 2002, ko je začela veljati novela zakona o sodniški službi, ki je opredelila dejanja, ki pomenijo kršitev sodniške dolžnosti. Pred tem je namreč zakon določal “le, da se disciplinski postopek uvede zoper sodnika, ki je obtožen, da krši sodniške dolžnosti oziroma neredno opravlja sodniško službo”.

Iz podatkov, ki jih je navedla v odgovoru, je razvidno, da do leta 2004 niso ugotovili kršitev omenjenih dveh točk, od 2005 do lani sodnikom izrečene disciplinske sankcije v 12 primerih. V osmih primerih so disciplinski organi ugotovili kršitve 14. točke, v dveh primerih kršitve 15. točke, v dveh primerih pa kršitve obeh točk.

V enem primeru je sodniku prenehala sodniška funkcija, v treh primerih so ga premestili na drugo sodišče, v dveh so mu znižali plačo, v šestih pa so mu izrekli opomin.

V letih 2000 in 2001 ni bilo izrečene nobene disciplinske sankcije, so na ministrstvu navedli podatke vrhovnega sodišča.

STA objavlja tabelarni prikaz izrečenih disciplinskih sankcij sodnikom od leta 2005.

leto kršitev     disciplinska sankcija        sodišče
--------------------------------------------------------------------------------------------
2005 14. točka    pisni opomin            Vrhovno sodišče RS
2006 15. točka    premestitev za 2 leti        Okrajno sodišče v Piranu
2006 15. točka    pisni opomin            Okrajno sodišče v Kočevju
2010 14. točka    znižanje plače za 20 % za pol leta Okrajno sodišče v Kamniku
2011 14. točka    pisni opomin            Okrožno sodišče v Ljubljani
2013 14. točka    pisni opomin            Okrajno sodišče v Ljubljani
2015 14. in 15. točka premestitev za 6 mesecev      Okrajno sodišče v Murski Soboti
2016 14. točka    znižanje plače za 15 % za pol leta Višje sodišče v Ljubljani
2016 14. točka    prenehanje sodniške funkcije    Okrajno sodišče v Ljubljani
2016 14. in 15. točka pisni opomin            Okrajno sodišče v Lendavi
2018 14. točka    premestitev na eno leto       Okrajno sodišče v Piranu
2018 14. točka    pisni opomin            Okrožno sodišče v Mariboru

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen