Poslanska pobuda Šarčevi vladi: Ukinite financiranje NVO, ki migrantom pomagajo pri nezakonitem prečkanju državne meje!

5

Nedopustno je, da nevladne organizacije ilegalnim migrantom dajejo navodila, kako zlorabiti sistem mednarodne zaščite, in za to še prejemajo proračunska sredstva davkoplačevalcev, da načrtno ogrožajo varnost Republike Slovenije.

Poslanec SDS Žan Mahnič je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z ukinitvijo financiranja nevladnih organizacij, ki pomagajo ilegalnim migrantom pri ilegalnem prečkanju državne meje Republike Slovenije.

Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

V medijih je bilo mogoče zaslediti prispevek o problematiki ilegalnih migracij, v katerem je objavljen tudi uradni zaznamek policije, kjer je zapisano, da je v policijski obravnavi ilegalni migrant povedal, da je v Veliki Kladuši stopil v stik s predstavniki Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) – z osebo, ki se je predstavil kot Andrej, poleg pa je bila neznana ženska, ki se mu je predstavila kot odvetnica PIC in mu je posredovala vsa nadaljnja navodila, kako naj ravna ob vstopu v Slovenijo. V primeru, če slovenska Policija ne bo sprejela vloge za mednarodno zaščito, naj jih nemudoma obvesti, da bodo lahko v PIC ukrepali zoper Policijo.

Iz drugega uradnega zaznamka policije pa je razvidno, da so v primeru, ko je policija zavrnila vloge za mednarodno zaščito iz PIC posredovali, naj policija »nemudoma sprejme te prošnje, ker bodo zoper njih uvedli postopke.« Policijski inšpektor je o tem obvestil vodstvo Policije in v zaznamku zapisal, da takšno ravnanje PIC ni v skladu z zakonodajo in resorno ministrstvo prosil za ukrepanje.

Policija je v lanskem letu v svojem poročilu v zvezi z dogajanjem glede ilegalnih migracij navedla naslednje:

»V osrednjem delu lanskega leta je bilo število ilegalnih prehodov močno povečano. Zaradi vremenskih razmer je upadlo proti koncu leta. Po izboljšanju vremenskih razmer ponovno pričakujemo velik porast števila ilegalnih prehodov. Struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu se spreminja. Znaten je delež tistih ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito. Po nastanitvi v azilnih kapacitetah pogosto nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države. Med njimi je opazno največ državljanov Alžirije.« Prav tako so o težavah, ki so jih imeli v letu prej s pravno informacijskim centrom in komunikaciji s tožilstvom zapisali: »V zvezi delovanja nevladnih organizacij pri pomoči migrantom, je policija v 2018 zaznala aktivnejšo vlogo nevladne organizacije Pravno informacijski center (PIC) v »najavah« ilegalnih prebežnikov. Predstavniki nevladne organizacije so sporočali policiji lokacije nezakonitih prehodov meje migrantov, po elektronski pošti pošiljali njihove poimenske sezname in druge okoliščine (npr. da so njim izrazili namero za pridobitev mednarodne zaščite, da so osebe v slabem zdravstvenem stanju,..). Iz razgovorov z migranti je bilo ugotovljeno, da naj bi predstavniki NVO migrante usmerjali, kam in kako naj potujejo,  jim razdeljevali letake v angleškem jeziku z navodili in jim svetovali, kako ravnati v policijskih in drugih postopkih.

V zvezi z aktivno vlogo oz. opisanimi ravnanji nevladne organizacije PIC,  je policija podala poročilo po 10. odstavku 148. člena ZKP na pristojno Okrožno državno tožilstvo, ki dopolnitve od policije ni zahtevalo. V drugem primeru je policijska uprava v konkretnem primeru zaprosila Okrožno državno tožilstvo za mnenje o morebitnem obstoju suma storitve kaznivega dejanja. Mnenje Okrožnega državnega tožilstva je bilo, da v konkretnem primeru ne gre za obstoj suma storitve kaznivega dejanja, temveč gre za pripravljalna dejanja po členu KZ-1, ki niso kazniva. V nadaljevanju je policija na Vrhovno državno tožilstvo RS podala zaprosilo za opredelitev in mnenje o zakonitosti ravnanja nevladne organizacije oziroma, ali bi lahko šlo v omenjenih primerih za uradno pregonljiva kazniva dejanja po petem odstavku 308. člena KZ-1. Vrhovno državno tožilstvo RS se je opredelilo, da v opisanih primerih ne gre za kaznivo dejanje in soglašalo z mnenjem Okrožnega državnega tožilstva. V svojem mnenju je izpostavilo možnost obstoja kaznivega dejanja pod določenimi pogoji v primerih, ko ne gre za humanitarno dejavnost temveč je cilj premoženjska korist.« 

Po moji oceni je nedopustno, da tukajšnje nevladne organizacije ilegalnim migrantom dajejo navodila, kako zlorabiti sistem mednarodne zaščite, in za to še prejemajo proračunska sredstva davkoplačevalcev, da načrtno ogrožajo varnost Republike Slovenije.

Kazenski zakonik jasno opredeljuje kaznivo dejanje prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države v 308 členu, in sicer v petem odstavku takole: »Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje Slovenije, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.«

Iz tega izhaja, da gre pri takšnih ravnanjih tukajšnjih nevladnih organizacijah za sum storitve kaznivega dejanja po petem odstavku 308 člena KZ-1.

Glede na navedeno dajem Vladi Republike Slovenije pobudo, da: Prouči navedbe Policije in navedena ravnanja nevladnih organizacij, ki pomagajo ilegalnim migrantom pri nezakonitem prečkanju državne meje Republike Slovenije in dejansko vlogo nevladnih organizacij, ki se s tem ukvarjajo. Prav tako naj se prouči stroške, ki nastanejo pri tem, in možnosti sprememb zakona, ki ureja delovanje nevladnih organizacij v smeri, da se jim ukine financiranje iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Št. komentarjev: 5
 1. mirror pravi

  Vse te nevladne organizacije bi morali prepovedati in jih nehati financirati. Tudi tiste za okolje. Za vsako stvar, za katero se te organizacije prizadevajo imamo redne službe. Da pa ti ljudje iščejo in izkoriščajo luknje v naši zakonodaji zaradi nezakonitih migrantov pa že meji na veleizdajo države. Tisti umazan denar od Sorosa pa se ne sme sprejemati.

 2. raft pravi

  Raft pravi Pred 23 ur
  Raft pravi Pred 7 ur
  Ljubljana – Rusi so kot največji slovanski narod imeli do manjših »sinov Slave« vedno pokroviteljski odnos. Vendar so bili odnosi s Slovenci, ker nikoli nismo imeli svoje države, vedno v senci
  —————————–
  BEDAKI ! Jezik ali pa celo samo podoben jezik nikoli in nikjer ne določi izvora nekega naroda. Izvor določi samo in edino GENETIKA, ki je danes tako rekoč na dlani. Mi Slovenci nismo Slovani, pa če si nekateri to še kako želijo.

 3. linke pravi

  ljudje naj se oborožijo .pika.

  1. re gornjemu pravi

   Kot kaže, si se ti že oborožil- z vinskimi mušicami.

 4. Narim pravi

  Linke pravi Pred 2 dneva

  ljudje naj se oborožijo .pika.
  ——–
  Kaj za en brihtol uporabljate k ste tko kunštni?

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen