KPK ob ravnanju Horvatha ostra do njega in do DZ; preverja nezdružljivost funkcije vseh poslancev

0

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je glede na ravnanje poslanca Ferenca Horvatha, pri katerem je ugotovila nezdružljivost funkcije, začela postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev. Ravnanje Horvatha, ki da poskuša izkoristiti pravno praznino, ter tudi ravnanje DZ, ki to podpira, je po mnenju KPK nedopustno.

“Ravnanje, ko poslanec poskuša izkoristiti pravno praznino oziroma izigrati zakonske določbe, po mnenju komisije ni v skladu s pričakovano integriteto posameznika – funkcionarja in je nedopustno z vidika odgovornosti, ki jo ima poslanec kot voljeni predstavnik ljudstva, ter predstavlja opustitev dolžnega ravnanja najvišjega predstavnika oblasti,” so v današnjem sporočilu za javnost kritični na KPK. Prav tako je po njihovi oceni nedopustno, da “DZ s svojimi (ne)aktivnostmi takšno ravnanje podpira”. “Tako ravnanje namreč ustvarja podlago uveljavljanju zelo nevarne prakse, ki ustvarja dvom v temelje pravne države ter enakost pred zakonom,” so opozorili.

KPK je namreč ugotovila, da je poslanec Horvath s tem, ko je tudi predsednik pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, v nezdružljivosti opravljanja funkcije. Zato je poslanca pozvala, da v roku 15 dni od prejema opozorila odpravi nezdružljivost in o tem obvesti komisijo. Rok se mu izteče v ponedeljek, poslanec Horvath pa se še ni izrekel o tem, kaj bo storil. Če nezdružljivosti ne bo odpravil, bodo nadaljnji koraki na strani mandatno-volilne (MVK) komisije DZ.

KPK je vzela pod drobnogled tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta. Iz ugotovitev KPK izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Komisija je danes poudarila, da se pri vprašanjih glede nezdružljivosti funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti in o prepovedi članstva in dejavnosti v primerih, ki jih zakon o poslancih ne ureja, uporabijo določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

KPK tako poudarja, da so pogoji za prenehanje mandata Horvatha že izpolnjeni, saj nezdružljivosti funkcij ni odpravil v zakonsko določenem roku 90 dni. Skladno s pričakovano integriteto funkcionarja bi poslanec nezdružljivost moral že sam odpraviti v zakonskem roku oz. se ob izdanem opozorilu ustrezno odzvati. Prav tako komisija tudi od DZ pričakuje ravnanje v skladu z zakonom. Tak rok sicer določa 12. člen zakona o poslancih.

MVK sicer v četrtek ni podprla predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti. Poleg Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi.

Vodja zakonodajno-pravne službe DZ Nataša Voršič je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni pravne podlage.

“Glede na dogajanje v zadnjih dneh v zvezi z ugotovljeno kršitvijo poslanca Horvatha zaradi opravljanja nezdružljivih funkcij se postavlja pod spoštovanje ne samo pravne države, temveč tudi integriteta posameznikov, ki predstavljajo zakonodajno vejo oblasti in so eni najpomembnejših funkcionarjev v državi, voljenih s strani ljudstva, katerega predstavniki so,” pa so danes navedli na KPK.

KPK ob tem poudarja, da ni dolžna ob vsakokratnem nastopu novega DZ samodejno preverjati nezdružljivosti opravljanja funkcij novoizvoljenih poslancev, saj zakon to obveznost nalaga funkcionarjem. Glede na ravnanje Horvatha pa je, kot so navedli, KPK začela s postopkom ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev skladno z dopolnjenim sistemskim pojasnilom. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen