Komisija DZ za urejanje imunitete poslancev z novelo zakona o poslancih

0

Komisija DZ za poslovnik je na današnjem nadaljevanju januarske seje tako rekoč brez razprave sprejela predlog, da se vprašanje imunitete poslancev najprej uredi v okviru novele zakona o poslancih in ne s spremembami poslovnika. Sklep so sprejeli z devetimi glasovi za in nobenim proti.

Pobudo za spremembe parlamentarnega poslovnika je podal predsednik DZ Dejan Židan, nanaša pa se na določbe v zvezi s procesno poslansko imuniteto in na opredelitev koalicije in opozicije, ko gre za pravice, ki izhajajo iz tega statusa.

Glede prvega je Židan opozoril, da iz ustave in zakona o poslancih izhajajo elementi različnega urejanja postopka imunitete. Poslovnik DZ pa ne ločuje postopkov, ko gre za odločanje o imuniteti, ko je za to podana zahteva poslanca, in ko gre za odločanje o imuniteti zgolj na podlagi obvestila pristojnega organa o postopku, v katerem se je znašel poslanec. DZ torej o imuniteti odloča tudi, če se poslanec nanjo sploh ne sklicuje.

Komisija za poslovnik pa je odločila, da se bodo raje najprej lotili zakonskih sprememb.

Obenem je Židan na seji komisije danes napovedal, da bo v poslanskih skupinah preveril podporo predlogu za začetek postopka za spremembo ustave, ki ga je leta 2006 v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Francetom Cukjatijem iz SDS, ki je bil tedaj predsednik DZ. V skladu s tem predlogom bi procesnopravno imuniteto poslanca v celoti odpravili, materialnopravno imuniteto pa razširili, tako da bi poleg kazenske izključili tudi odškodninsko odgovornost poslanca in začetek postopka zoper njega za mnenje ali glas, ki ga je podal pri opravljanju svoje funkcije.

Židan pa je predlagal tudi spremembe glede urejanja položaja poslanskih skupin, kadar ni enotnega mnenja o tem, ali eno od poslanskih skupin šteti za koalicijsko ali opozicijsko. Tak položaj se je zgodil v tokratnem mandatu, ko je Levica podpisala sporazum o sodelovanju z vlado in so druge opozicijske skupine prepričane, da je po vsebini koalicijska stranka, Levica pa pravi, da je opozicijska.

Posledično se je postavilo vprašanje glede postavljanja ustnih poslanskih vprašanj predsedniku vlade, ki je po Židanovem mnenju pomembno orodje opozicijskega nadzora nad oblastjo. V poslovniku je namreč opredeljeno število poslanskih vprašanj, ki jih lahko postavita opozicija in koalicija. Slednji pripada zgolj eno vprašanje.

Židan je priložil mnenje parlamentarne zakonodajno-pravne službe, ki je opozorila na pravno praznino v zvezi s tem oziroma na morebitno spornost zdajšnje številčne omejitve vprašanj. Komisija za poslovnik o tem vprašanju še ni odločala. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen