Skupščina NLB junija tudi o popolnitvi nadzornega sveta

0

Skupščina Nove Ljubljanske banke (NLB) bo 10. junija poleg odločanja o delitvi bilančnega dobička odločala tudi o popolnitvi sicer devetčlanskega nadzornega sveta. Obstoječim nadzornikom se bodo na novo po predlogu pridružili Mark William Lane Richards, Shrenik Dhirajlal Davda in Gregor Rok Kastelic.

Poleg potrjevanja mandata omenjenim bo skupščina odločala o podelitvi novega mandata nadzorniku Andreasu Klingnu, saj se mu obstoječi izteka. Vsem bo, če bodo potrjeni, štiriletni mandat začel teči dan po skupščini, torej 11. junija, izhaja iz sklica skupščine banke, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

NLB ima devetčlanski nazdorni svet, v njem so poleg Klingna še Primož Karpe, Alexander Bayr, David Eric Simon, Laszlo Urban in Peter Groznik. Bayrju, Simonu in Urbanu se mandat izteče v letu 2020, Grozniku pa leto kasneje.

Delničarji NLB bodo sicer na skupščini odločali o delitvi 194,49 milijonov evrov lanskega bilančnega dobička. Po predlogu se bo za izplačilo dividend namenilo 142,6 milijona evrov oz. 7,13 evra bruto na delnico, medtem ko bi 51,89 milijona evrov ostalo nerazporejenega. Ob tem bodo odločali tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu NLB za delo v lanskem letu.

Poleg tega bodo imeli na mizi odločanju o pooblastilu za nakup lastnih delnic in izključitvi prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic. Skupščina bi tako po predlogu z namenom zagotovitve lastnih delnic za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB v obliki delnic banke pooblastila upravo, da lahko v 36 mesecih kupuje lastne delnice NLB na organiziranem trgu, pri čemer lahko nakupna cena odstopa štiri odstotke od zaključnega tečaja delnice NLB na zadnji trgovalni dan pred dnem nakupa. Pooblastilo se nanaša na največ 36.542 lastnih delnic NLB.

Država ima za zdaj v NLB še 35-odstotni delež, ki naj bi ga v teku tega leta zmanjšala na 25 odstotkov in eno delnico, ostalo pa je v razpršeni lasti malih domačih vlagateljev ter različnih institucionalnih vlagateljev iz Evrope in sveta.

Največja posamična nedržavna lastnika sta po podatkih s konca 2018 ameriška finančna družba Brandes Investment Partners ter Evropska banka za obnovo in razvoj. Prva je imela 6,71-odstotni lastniški delež, druga pa 6,25-odstotnega. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen