Pozitivni rezultati pilotnega projekta podpore romskim družinam

0

Ob zaključku projekta Intesys/Skupaj – podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom Pedagoškega inštituta ugotavljajo, da so pri doseganju splošnega cilja dosegli velik korak naprej. V obeh vrtcih, kjer so izvajali pilotni projekt, so dosegli več vpisov romskih otrok.

Kot je na novinarski konferenci povedala raziskovalka Mateja Režek, si v mednarodnem konzorciju iniciative Intesys od leta 2015 z devetimi partnerji prizadevajo ranljivim otrokom in družinam zagotoviti dostop do kakovostnih storitev. Glavna cilja projekta sta promovirati vrtce, ki so občutljive za ranljive otroke in njihove družine, ter izboljšanje ravni dosežene izobrazbe otrok iz ranljivih skupin.

Pilotni projekt so izvedli v vrtcu Kekec v Grosupljem in vrtcu Mavrica v Trebnjem, za katera je značilna zelo nizka stopnja vpisa v vrtec med romskimi otroki. V obeh vrtcih so ustanovili lokalna akcijska tima predstavnikov različnih sektorjev in služb v lokalnih skupnostih, ki so v stiku z romskim prebivalstvom. Tima sta sledila ciljem povečati vpis in obiskovanje vrtčevskih programov med romskimi otroki ter Romom olajšati prehod iz vrtca v osnovno šolo, je pojasnila Režkova.

V nadaljevanju je pomočnica ravnateljice vrtca Kekec Andreja Jaklič Šimnic predstavila izkušnje, izzive in spoznanja lokalnih akcijskih timov. “Za predšolske programe je nujno vključevanje družin, ker bistveno prispeva k razvoju in kakovosti življenja otrok. Zato smo v projekt vključili tudi romske družine ter za otroke in starše izvajali delavnice,” je dejala in dodala, da so ves čas sodelovali tudi z lokalno skupnostjo.

Ob izvajanju projekta so izoblikovali tudi priporočila za odgovorne in strokovne delavce, ki jih je predstavila Petra Bozovičar. Kot je dejala, sta za razvoj integriranega načina dela pomembna podpora občine, na ravni institucij pa je treba zagotoviti dovolj časa za skupne sestanke in aktivnosti, ki jih želijo izvesti. Še vedno je po njenih navedbah nujna senzibilizacija vseh ključnih udeležencev, ki imajo stike s predstavniki romske skupnosti.

Skupaj s sogovornicami je tudi opozorila, da ključna spoznanja in ugotovitve pilotnih projektov niso relevantni le za delo z romskimi družinami, pač pa tudi z drugimi ranljivimi skupinami, zlasti tistimi iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij. Zaradi političnih in ekonomskih migracij lahko namreč v prihodnje pričakujemo še več z njimi povezanih izzivov, so opozorili. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen