Na voljo finančne spodbude za organizacije s področja kmetijstva

0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo tri javne razpise na podlagi uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Za različne organizacije s tega področja, kot so društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov, je skupno na voljo do 305.000 evrov.

Kot so sporočili z ministrstva, bodo javni razpisi odprti do 6. maja.

Prvi javni razpis se nanaša na pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letošnjem letu, skupno je na voljo 54.000 evrov.

Drugi javni razpis, na katerem je skupno na voljo 241.000 evrov, se nanaša na pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za letos. Upravičenci za omenjena javna razpisa so organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov.

Tretji javni razpis pa je namenjen pomoči nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za letos, po tem razpisu je na voljo 10.000 evrov.

“Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja ter povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov,” so poudarili na ministrstvu. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen