Unior – sto let kovaške tradicije v Zrečah

0

Zreška skupina Unior letos obeležuje stoletnico svojega obstoja, čeprav so na obronkih Pohorja prve fužine rasle že v 18. stoletju. Delovale so predvsem kot večje kovačnice, kjer so ročno izdelovali poljedelsko in obrtniško orodje. Leta 1919 je bila v Zrečah ustanovljena Štajerska železoindustrijska družba z omejeno zavezo.

Takratni kovaški obrat s skrajšanim nazivom Štajerska Zreče je pred drugo svetovno vojno zaposloval 250 delavcev, ki so izdelovali kovano ročno orodje za kmetijstvo, gozdarstvo in različne obrti. Leta 1944 je bil obrat v vojni požgan, a je bil takoj po njej obnovljen in preimenovan v Tovarno kovanega orodja Zreče. Takrat je tovarna tudi prešla v družbeno last.

Temeljita rekonstrukcija tovarne, usmerjene v izdelavo ročnega orodja, je bila povezana z novo tehnologijo ameriškega načina utopnega kovanja. Nove zmogljivosti, predvsem orodjarna in obrat za mehansko obdelavo ročnega orodja, so bile osnova za razvoj proizvodnih programov ročnega orodja in utopno kovanih odkovkov, ki so se vse bolj uveljavili v avtomobilski industriji.

Leta 1950 je podjetje obiskal takratni minister za industrijo Franc Leskošek in naročil, da ustavijo proizvodnjo sekir in kladiv ter zaradi takratnih potreb v Jugoslaviji preidejo predvsem na izdelavo kakovostnega orodja, torej natičnih ključev, vseh vrst primežev, francoskih ključev, klešč, odkovkov za avtomobile, kolesa in podobno.

Po delavskem uporu leta 1968 v sedemdesetih letih tovarna z novimi vizijami razvoja dobi tudi novo ime – Unior, tovarna kovanega orodja Zreče. Gre za skovanko besedne zveze Univerzalno orodje, po katerem je tovarna takrat že dobro znana. Podjetje se sicer začne vse bolj povezovati z evropskimi, zlasti zahodnonemškimi podjetji.

Sredi sedemdesetih družba začne z gradnjo turističnih zmogljivosti na Rogli, nekaj let pozneje tudi v Zrečah.

V osemdesetih letih se Unior uveljavi kot pomemben partner evropske avtomobilske industrije in kot eden večjih evropskih proizvajalcev lažjih odkovkov, pa tudi eden največjih evropskih proizvajalcev ojnic za bencinske motorje, s katerimi postane glavni dobavitelj koncernov, kot so Volkswagen, BMW in drugi.

Devetdeseta leta so za njih pomembna predvsem zaradi širitve izvoza ročnega orodja in ustanavljanja razvejane distribucijske mreže po vsem svetu, v kateri so še zlasti pomembna njihova distribucijska podjetja za trženje in prodajo v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, Španiji, Grčiji, Makedoniji in Singapurju.

Leta 1997 se Unior preoblikuje v delniško družbo, med pomembnejšimi mejniki pa je tudi njihov vstop v več kot petinski lastniški delež družbe Štore Steel, s čimer so si zagotovili večjo zanesljivost dobave zaradi znižanja tveganja oskrbe z jeklom, večje fleksibilnosti in nižjih prevoznih stroškov za jeklo.

Leta 2005 družba postane globalni dobavitelj v avtomobilski industriji, saj so ustanovili podjetje na Kitajskem, a jih, tako kot mnoga druga podjetja, nekaj let pozneje precej prizadene svetovna gospodarska kriza. Prodaja je padla za več kot četrtino, vodstvo podjetja pa je moralo sprejeti številne ukrepa za prebroditev krize, med drugim tudi dokapitalizacijo v višini deset milijonov evrov.

Po daljših pogajanjih z bankami, pri katerih ima najete kredite, zreško podjetje leta 2013 z njimi končno sprejme dogovor o finančnem prestrukturiranju, ki jim omogoči nemoteno nadaljnje delovanje in razvoj. Eden od pogojev bank je tudi prodaja poslovno nepotrebnega premoženja, zato Unior leta 2017 iz matične družbe na podjetje Unitur izloči program turizma, ki pa do dokončne prodaje ostaja del skupine. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen