Zaradi kaznivega dejanja s spolno vsebino leta 2017 obsojenih 66 ljudi, leto prej 71

0

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini, t. i. Istanbulske konvencije, se bo v torek dotaknila možnih sprememb kazenske zakonodaje pri načelu privolitve v spolni odnos. Za kaznivo dejanje s spolno vsebino je bilo leta 2017 obsojenih 66 ljudi.

Objavljamo število ovadb in obtožb ter število obsojenih zaradi kaznivega dejanja s spolno vsebino.

OVADBE zoper polnoletne osebe; kazenski postopek je bil pri državnem tožilstvu končan po kaznivem dejanju

                  2014  2015  2016  2017
kazenski zakonik do 2008
-posilstvo              2   3   -   -
-spolno nasilje            2   1   1   -
-spolna zloraba slabotne osebe    -   1   -   -
-spolni napad na otroka       20   11   6   4
-kršitev spolne nedotakljivosti
 z zlorabo položaja          -   -   -   -

kazenski zakonik 2008-2012
-posilstvo              49   64   65  66
-spolno nasilje           44   44   51  45
-spolna zloraba slabotne osebe    23   21   34  26
-spolni napad na mlajšega od 15 let 148  130  173  196
-kršitev spolne nedotakljivosti
 z zlorabo položaja          6   16   16  19

kazenski zakonik od 2012 dalje
-posilstvo              17   12   7   -
-spolno nasilje            7   6   1   -
-spolna zloraba slabotne osebe    1   5   4   -
-spolni napad na mlajše od 15 let  35   43   32   -
-pridobivanje mlajših od 15 let
 za spolne namene           2   -   -   -

OBTOŽBE zoper polnoletne osebe; kazenski postopek je bil pred senatom pravnomočno končan po kaznivem dejanju

                  2014  2015  2016  2017
kazenski zakonik do 2008
-posilstvo              2   1   3   4
-spolno nasilje            -   2   -   -
-spolna zloraba slabotne osebe    4   1   -   -
-spolni napad na otroka       16   6   13   8
-kršitev spolne nedotakljivosti
 z zlorabo položaja          6   3   -   -

kazenski zakonik 2008-2012
noveliran kazenski zakonik
-posilstvo              -   25   13   20
-spolno nasilje            1   13   13   13
-spolna zloraba slabotne osebe    -   7   8   13
-spolni napad na mlajše od 15 let   -   47   47   52

kazenski zakonik od 2012 dalje
-posilstvo              16   9   7   -
-spolno nasilje           21   7   1   -
-spolna zloraba slabotne osebe    8   4   1   -
-spolni napad na mlajše od 15 let  37   10   15   -
-pridobivanje mlajših od 15 let
 za spolne namene           -   -   1   -

OBSOJENE polnoletne osebe

                  2014  2015  2016  2017
kazenski zakonik do 2008
-posilstvo              1   1   1   1
-spolno nasilje            -   2   -   -
-spolna zloraba slabotne osebe    4   1   -   -
-spolni napad na otroka       12   4   7   5
-kršitev spolne nedotakljivosti
 z zlorabo položaja          2   1   -   -

kazenski zakonik 2008-2012
-posilstvo              -   15   6   11
-spolno nasilje            1   8   8   12
-spolna zloraba slabotne osebe    -   2   4   7
-spolni napad na mlajše od 15 let   -   27   34   30

kazenski zakonik od 2012 dalje
-posilstvo              12   3   3   -
-spolno nasilje           16   4   -   -
-spolna zloraba slabotne osebe    7   3   1   -
-spolni napad na mlajšo od 15 let  28   3   7   -

Vir: Surs

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen