Vrhovno sodišče tudi v drugi pravnomočni sodbi glede posojil v frankih v korist banke

0

Vrhovno sodišče je tudi v drugi sodbi glede posojil v švicarskih frankih, ki je postala pravnomočna, odločilo v korist banke. Kreditojemalka je zahtevala ničnost kreditne pogodbe, vrhovno sodišče pa je pritrdilo sodiščema nižjih stopenj in presodilo, da je banka ustrezno opravila posojilno dolžnost, danes piše časnik Delo.

Kreditojemalka v švicarskih frankih je tožila banko in zahtevala ničnost kreditne pogodbe, a je prvostopenjsko sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo. Kreditojemalka se je pritožila na drugostopenjsko sodišče, ki je sodbo sodišča prve stopnje potrdilo, zato je vložila revizijo na vrhovno sodišče.

To je decembra lani revizijo zavrnilo. Pritrdilo je višjemu sodišču, da je banka ustrezno poučila kreditojemalko o tveganjih sklenitve posojila v švicarskih frankih s spremenljivo obrestno mero in da je bila seznanjena z morebitnimi ekonomskimi posledicami, ki jih prinaša sklenitev takšne kreditne pogodbe. Zato je bila posojilna dolžnost banke ustrezno in pošteno opravljena, je odločilo.

Po pisanju Dela gre za peto odločitev vrhovnega sodišča v tožbah kreditojemalcev v švicarskih frankih proti bankam. V prvih treh primerih je sodišče zadeve vrnilo na nižje instance, v zadnjih dveh pa je revizijo zavrnilo in odločilo v korist bank.

Spor bi se lahko preselil na ustavno sodišče. Odvetnik Robert Preininger je, kot je povedal za Delo, namreč vložil ustavno pritožbo na prvo pravnomočno sodbo vrhovnega sodišča (o kateri je vrhovno sodišče obveščalo novembra lani). Zaprosil je za prednostno obravnavo, saj da ta primer vpliva tudi na ostalih 16.000 kreditojemalcev ter “gre za hude škodljive posledice za posameznike in njihove družine”. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen