Mit o stagnaciji plač srednjega sloja: kaj se je dalo kupiti za uro dela prej in kaj se da zdaj?

0

Gotovo ste že nekje slišali, da plače delavcev že desetletja stagnirajo, da ima današnji delavec podobno plačo (če upoštevamo inflacijo), da pa so življenjski stroški večji; da zadnjih nekaj desetletij manjšina postaja vse bogatejša, večina pa vse revnejša.
V letih po gospodarski krizi leta 2008 je bilo to glavno sporočilo, artikulirano s krilativo “Mi smo 99%”, kar naj bi sugeriralo, da večina že desetletja postaja vse revnejša, 1% pa vse bogatejši.

Vprašanje neenakosti je kompleksno: ali raste, pada, kolikšna je, ali je škodljiva, ali gre za naravno stanje ali ga je treba v celoti odpraviti, koliko neenakosti je dobra in na kateri točki postane problemneki točki postane problem. Širina tega vprašanja zahteva večplastno analizo, ker je treba “olupiti” vsako plast mita, da bi dobili odgovor na bistvo same razprave, to pa je preizpraševanje samih prostih trgov kot “sistema”.
Bistveno vprašanje je: ali proste trge uporablja v svoje dobro samo 1% ljudi, preostalih 99% pa živi vse slabše ali so prosti trgi dobri za vse? Da bi odgovorili na to večno vprašanje, moramo najprej odgovoriti na vprašanje o domnevni stagnaciji plač.

Eden prvih nivojev tega vprašanja je zaslužek zaposlenih. Levičarski intelektualci in ekonomisti že dolgo trdijo, da realne plače (plače, prilagojene inflaciji) v ZDA in EU že desetletja stagnirajo in da današnje generacije ne živijo bolje kot pretekle generacije, nove generacije pa da bodo celo živele slabše. Razen 1%, ki bodo postajali vse bogatejši.
Podatki o realnih plačah v nominalnih zneskih (inflacijsko popravljene plače) dejansko kažejo, da realne plače stagnirajo. Toda problem je že na tem nivoju kompleksen.
Teorija stagnacije plač upošteva le številčno vrednost plač in ignorira različne druge vidike realne vrednosti plač. Da bi globoko raziskali problem stagnacije plač, je treba globlje analizirati samo vrednost plače, ne le številčne vrednosti, popravljene za inflacijo.
Da bi odgovorili na vprašanje, ali plače dejansko stagnirajo, moramo zastaviti še nekaj vprašanj, ki jih bomo analizirali v seriji tekstov o vprašanju stagnacije realnih plač.
Prvo vprašanje je zelo osnovno. Koliko je res vredno plača, z vidika, koliko blaga in storitev lahko kupimo za njo? Ljudje zaslužijo denar. Denar sam nima resnične vrednosti, je le sredstvo izmenjave. Njegova resnična vrednost je količina blaga in storitev, ki jih lahko zanj zamenjamo.
Pomen zaslužka je poraba v bližnji in daljni prihodnosti. Ljudje se odločajo za časovni odmik med plačo in potrošnjo, posledično del plače porabijo za tekoče potrebe in del jo prihranijo, toda namen dela in plače je porabiti denar v zameno za želeno blago in storitve.
Zato je dejanska vrednost dela določena z višino (in kakovostjo) blaga in storitev, ki se lahko zanj dosežejo, to je za vrednost plač.Podatki o povprečnih plačah in povprečnih cenah hrane kažejo, da je bila nominalna rast plač na uro v zadnjih nekaj desetletjih precej višja od rasti cen hrane. Iz tega sledi, da se danes za uro dela lahko kupi veliko več živil, kot so meso, jajca, mleko in moka, kot je bilo to možno v osemdesetih, sedemdesetih in šestdesetih letih, itd.
Nikoli v zgodovini urna plača ni pomenila več v smislu tega, koliko živil je mogoče zanjo kupiti. Za merjenje bogastva je zelo pomembna letna poraba mesa, saj je to veliko dražje od zeliščnih izdelkov. V preteklosti je bilo meso razkošje, ki so si ga navadni ljudje lahko privoščili le za posebne priložnosti. Torej, ko se država razvija, njeni ljudje jedo več in več mesa. Tako je na Kitajskem leta 1961 letna dobava mesa znašala le 3,79 kg na osebo, leta 2013 pa 61,82 kg na osebo. Enako velja za bolj razvite države, čeprav z manjšo intenzivnostjo. Če se je povprečni standard v Združenih državah povečal, bi morala biti dobava mesa višja. Kljub temu je bila ponudba mesa v ZDA leta 1961 88,65 kg na osebo, leta 2013 pa 115,13 kg na osebo. Enako povečanje velja za evropske države.

Hrana je osnovni strošek, prva človeška potreba, ki mora biti zadovoljena pred vsem drugim. Čim manjši delež celotnega dohodka je namenjen za stroške hrane, večji del dohodka lahko uporabimo na za druge stvari, kot so dolgoročna raba dobrin (TV, telefon, avtomobil…), izobraževanje, storitve, kultura in zabava.
Podatki kažejo, da bolj kot je država bogata, manj njena populacija porabi za hrano, več pa jim ostaja za druge stvari. V nerazvitih državah več kot 50% družinskega dohodka gre v hrano, bogatejša kot je država, manjši je ta delež.
Znotraj vsake države drži isto pravilo, bogatejši porabijo manj za hrano. Jasno je, da je zmanjšanje deleža dohodka, ki se porabi za hrano, povečanje bogastva in več možnosti za porabo za druge stvari.
Zgodovinski podatki kažejo, da povprečna ameriška družina v zadnjih desetletjih porabi vse manj denarja za hrano, kar pomeni, da se vse večji del dohodkov nameni za potrošnjo drugih stvari.

Hrana je morda osnovna predpostavka za življenje, cilj vsakega človeka pa ni samo preživetje, temveč tudi boljše življenje, udobje in več prostega časa. Gospodinjski aparati so predpogoj za boljše življenje, saj skrajšajo čas, potreben za opravljanje vsakodnevnih gospodinjskih opravil, s čimer se sprošča čas za druge dejavnosti, zlasti zabavo. Mogoče je več denarja za delavce, ki bi ga lahko porabili za druge stvari, kot za hrano, toda ukvarjanje z drugimi stvarmi zahteva čas.
Če ni dovolj časa za zabavo, potem več denarja, ki ga lahko porabite, ne pomeni veliko, zato so gospodinjski aparati sestavni del dviga kakovosti življenja.
Toda gospodinjske aparate je treba plačati s plačo, ki jo zaslužite z delom, tako da če se kupna moč povprečne plače res dviguje, bi se vložen čas v nakup gospodinjskih aparatov moral zmanjševati.
Če želimo preveriti, ali je relativna cena gospodinjskih aparatov manjša kot pred nekaj desetletji, so ekonomisti primerjali nekdanje cene gospodinjskih aparatov in povprečne plače z današnjimi cenami in plačami. Tukaj tudi podatki jasno kažejo, da današnji nakup vsakega gospodinjskega aparata zahteva veliko manj delovnih ur kot prejšnja desetletja.
Od leta 1970 do leta 2016 se je skupna poraba gospodinjstev na prebivalca povečala, od 14.391 $ v letu 1970 na 36.373 $ v letu 2016. Zneski so izraženi v vrednosti dolarja leta 2010, da bi se izognili problemu inflacije.

Drugi kazalnik je število potovanj zunaj ZDA. Potovanja v tujino so ponavadi draga, zlasti ko gre za veliko državo, kot so Združene države. To je čisto razkošje, redko potreba, še zlasti danes, ko ni potrebno, da za informacije in stike zapustite vaš dom, kaj šele državo. Torej gre za čisti luksuz, ki zahteva precejšnja finančna sredstva.
Populacija velikih držav, kot so ZDA, nima tako močne navade, da bi potovala v tujino, zato pa ljudje raje potujejo znotraj svoje ogromne države. Toda kljub temu se je število ameriških državljanov s potnim listom v zadnjih desetletjih drastično povečalo, prav tako tudi število mednarodnih potnikov, zato je v letu 2016 več kot 80 milijonov Američanov potovalo v tujino, kar je 7% več kot v letu 2015 in največ v zgodovini.Vprašanje stagnacije realnih plač je zelo zapleteno in stvari niso tako enostavne, kot želijo prikazati nekateri krogi. Vprašanje ne vključuje le numeričnega pogleda na števila, popravljena za inflacijo, ampak gre za bolj zapleteno vprašanje, ki vključuje količino blaga in storitev, ki jih je mogoče kupiti za plačilo na uro. Ampak to je samo en del odgovora na vprašanje. Naslednji deli te serije bodo raziskovali druge segmente.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen