Mag. Grims: O tem, kakšno smer naj Slovenija ubere glede migrantov, naj odloči ljudstvo

3

Kdor je demokrat, kdor je vreden funkcije, ki jo opravlja v Državnem zboru Republike Slovenije, bo ljudstvu prepustil odločitev o tem, ali naj Slovenija sledi globalnemu sporazumu o varnih migracijah.

Poslanke in poslanci tretji dan januarske seje razpravljajo tudi o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma glede globalnega dogovora o migracijah. Predlog, ki smo ga pripravili v poslanskih skupinah SDS in SNS, je predstavil poslanec mag. Branko Grims.

Celoten magnetogram, ki ni avtoriziran, objavljamo v nadaljevanju.

MAG. BRANKO GRIMS: Država Slovenija je nastala na osnovi neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe. Pravica naroda do samoodločbe izhaja iz Temeljne ustanovne listine Organizacije združenih narodov in je zapisana v številnih mednarodnih pravnih aktih. V Sloveniji predstavlja temelj ustavnega sistema Republike Slovenije, zapisana je v Temeljni ustavni listini. Slovenija je torej nastala na osnovi neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe. In to pravico je treba uporabiti ponovno, kajti redko se odpirajo teme, ki so dolgoročno tako usodne, pomembne za posameznika, za državo, za nek narod kot celoto, kot je tema množičnih migracij, ki smo jim priče v zadnjih letih.

Vrhunec tega predstavlja Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ali marakeški sporazum, kot ga popularno imenujemo, akt z zelo zavajajočim imenom, vendar o tem nekaj besed kasneje. Če želimo dokazati, da je Slovenija še vedno utemeljena na istih demokratičnih temeljih, je prav, da v trenutku, ko se postavlja neka usodna odločitev, ko se odloča o tem, ali bo šla Slovenija v smer »Evrabije«, imela odprta vrata za vse migrante, dajala vse za migrante, ali pa bo dajala prednost svojemu, slovenskemu narodu, da se torej to temeljno odločitev prepusti slovenskemu ljudstvu.

Kajti sam ta akt, marakeški sporazum ali globalni sporazum o varnih in urejenih migracijah, je bil sprejet na način, ki postavlja pod vprašaj njegovo veljavo. Gospe in gospodje, o njegovem besedilu je odločala vlada dr. Mira Cerarja, ki je bila takrat v odstopu in je imela pravico odločati samo o tekočih zadevah, ki so nujne, ne pa o nečem tako dolgoročnem. Da je zadeva še mnogo hujša, glede na 3. člen zakona o zunanjih zadevah, bi o tem moral biti obveščen Državni zbor Republike Slovenije, najmanj kar je, delovno telo državnega zbora, pristojno za zunanjo politiko, torej zunanjepolitični odbor. Nikoli ni bil! Šlo je torej za direktno kršitev pravnega reda Republike Slovenije in zaradi tega vsaj zase trdim, da nikoli ne bom pristal na to, da bi govoril, da je ta marakeški sporazum ali globalni kompakt zavezujoč, veljavno sprejet in da zavezuje mene ali mojo državo za karkoli.

Gospe in gospodje, še huje. Ko smo imeli zaslišanja novih ministrov, so nekateri javno povedali, da ne razumejo tujih jezikov. Ko je vlada Marjana Šarca odločala o tem sporazumu, ni bil na razpolago še niti neuradni prevod tega teksta, se pravi, so ministri Vlade Republike Slovenije pod vodstvom Marjana Šarca odločali o nečem, česar sploh razumeli niso. In če je nek akt sprejet na očitno nepraven, protiustaven in protizakonit način, ne more biti uveljavljen. Kljub temu pa se ta vlada obnaša, kot da je to vse v redu, in ga je šla potrdit. Saj bi človek z veseljem čestital gospodu Šarcu ali pa gospodu Cerarju, ko sta šla v Marakeš, kako je bilo tam, bi ju vprašal, pa ju ne moremo vprašati, ker jih tam ni bilo. Poslali so nekega tretjerazrednega uradnika. Zakaj? Zaradi tega, ker sami dobro vedo, da je ta akt sramoten, da prinaša strahotne probleme, težave in da je usoden za Republiko Slovenijo. S tem, da se niso šli tja slikat, so to seveda več kot jasno tudi sami pokazali. Če kdo dvomi, da je bil akt sprejeman nezakonito, za vsak tak akt bi moral biti na razpolago uraden prevod, kajti v Sloveniji imamo zakon o uporabi slovenščine. Vsi državni organi morajo poslovati v slovenščini. Da pa ob tem še nekateri ministri sami povedo, da niti tujega jezika ne znajo, je pa še toliko bolj tragično. Odločajo o usodi slovenskega naroda, slovenske države, ne da bi sploh razumeli besedilo o katerem odločajo.

Akt sam ima zavajajoče ime – globalni sporazum. Kakšen globalni sporazum? Od njega so odstopile nekatere najpomembnejše države, na čelu z Združenimi državami Amerike, odstopile so vse naše severne sosede, odstopila je Avstrija, odstopila je Madžarska, odstopila je Italija in tako ostala Slovenija v bistvu nek osamljeni otok, ki daje napačen signal migrantom. Kajti zagotovo pomeni potrditev globalnega sporazuma ali Marakeške pogodbe napačen signal, signal migrantom, da so tu dobrodošli – »pridite vsi, meja je odprta«. Se pravi ob nekem globalnem tu ne more biti najmanjšega govora.Od tega sporazuma še vedno odstopajo države, recimo zadnja med njimi Brazilija. Tam je nova desna vlada preprosto dala obljubo, da bo takoj odstopila in prvi dan je to tudi razglasila. Držala je besedo. To se pravi, ne govorit, da se od tega sporazuma ne da odstopiti, seveda se da, tako kot je to vedno bilo.

Referendum je najvišja oblika neposredne demokracije

Pri vprašanju kako prepustiti to odločitev ljudstvu, je zadeva jasna. Kdor je demokrat, kdor je vreden funkcije, ki jo opravlja v Državnem zboru Republike Slovenije, se zaveda, kaj pomeni ustavna norma, da ima oblast ljudstvo in kaj pomeni tista temeljna ustavna podlaga za nastanek samostojne Slovenije, neodtujljiva pravica slovenskega naroda do samoodločbe, ki smo jo izrazili na referendumu, na plebiscitu o samostojni Sloveniji. Zdaj se zgodba ponavlja. Glede na trenutno pravno ureditev je o tem mogoče razpisati posvetovalni referendum. Tak referendum je utemeljen, ker bodo na osnovi tega globalnega sporazuma oziroma Marakeške pogodbe v državnemu zboru sprejeti številni zakoni in druge pravne rešitve, ki bodo utemeljene na njem. To se pravi, gre za zadeve, ki so očitno v pristojnosti in bodo v pristojnosti vedno državnega zbora.

Po drugi strani pa je seveda to smiselno samo ob vnaprejšnji in nedvoumni zavezi, da bo taka odločitev tudi spoštovana. V Sloveniji je žal nastala praksa, da se je velikokrat izigralo referendumske odločitve in se pozabilo na to, da je Slovenija utemeljena na referendumu, na plebiscitu. In zaradi tega danes referendum nima takega ugleda med ljudmi, kot bi ga moral imeti. Tako da to je edina oblika dejansko učinkovite omejitve katerekoli oblasti. Ko ljudje odločajo neposredno. To je bilo tudi temeljno načelo, ko smo pisali slovensko ustavo, zato slovenska ustava postavlja na prvo mesto neposredno odločanje ljudstva, šele potem sledi posredno preko načela delitve oblasti in tako naprej. Zdaj je samo vprašanje, kdo je demokrat in kdor ni. Kdor je demokrat bo to z veseljem prepustil ljudem, ker gre za izjemno pomembno usodno civilizacijsko odločitev.

Če uvažaš tretji svet, postaneš tretji svet

V čemu je problem tega globalnega sporazuma? V temelj postavlja manipulacijo in laž. Izhaja iz predpostavke, da so vse migracije dobrodošle, da so trajen vir kot notri piše, blagostanja, razvoja in tako naprej. To seveda velja, dokler so te migracije posamične, dokler so naravne. Tisto, o čemur smo bili priča v minulih desetletjih in kar ljudje tudi danes so razumeli kot migracije. Ko je nekdo spoznal nekoga v tujini, se poročil, pripeljal sem ali pa on ostal tam ali pa je šel nekdo delat v tujino, bodisi za krajšo obdobje bodisi za daljše. To so bile dejansko te migracije, ki so, tako kot piše v tem kompaktu, bogatile posamezno državo in omogočale normalno življenje.

Množične migracije, ilegalne množične migracije, ki se jih zdaj hoče skozi ta akt legalizirat, so pa čisto nekaj drugega. Množične migracije skozi vso domovino niso prinašale nič drugega kot uničenje posameznih civilizacij, uničenje držav, razkroj, propad, vojne, smrt. Ničesar drugega niso prinašale, nikoli v zgodovini. In zaradi tega je ta manipulacija tako hkrati nesramno zavajajoča in seveda tudi usodna in to se je tudi v razpravah, ki smo jih imeli, velikokrat videlo, ko se je uporabljalo izraz pojem migracija za eno, dejansko se je pa mislilo na nekaj čisto drugega.

O tem, kaj prinašajo množične migracije obstajajo tudi zelo jasni dokazi. Milton Friedman, Nobelov nagrajenec za ekonomijo, je že pred mnogo leti zapisal: »Ali imaš neomejene migracije ali imaš pa varno državo blaginje.« Ne moreš imeti hkrati državo sociale, državo blaginje in odprte meje z množičnimi migracijami. Ali imaš eno ali imaš pa drugo. Oboje je pa nemogoče. Preprosto povedano – če uvažaš Afriko, to ne pomeni, da boš evropeiziral Afriko, ampak boš iz Evrope naredil Afriko. Če uvažaš tretji svet, postaneš tretji svet. Švedska je za to žal zelo jasen dokaz.

Laži globalnega dogovora o varnih migracijah

Zdaj, kaj pravzaprav pomeni ta globalni sporazum? Globalni sporazum formalno, v besedah, loči ilegalne migracije od legalnih in vse drugo, dejansko jih pa popolnoma izenačuje, ker vsaj na štirih točkah potem izhaja, da so ne glede na status migranta, ne glede na njegov izvor,– to se pravi legalni ali ilegalni, ima vse enake pravice, dobi vse enake bonitete, lahko zahteva karkoli, skratka, dobi od države vse. In v tem je past tega sporazuma.

Ta sporazum v resnici hoče legalizirat tisto, kar se je dogajalo zadnjih par let – ko je čez Slovenijo grmelo 530.000 ilegalnih migrantov, še trikrat toliko pa po drugih kanalih v Evropo. In tisti, ki so takrat kar ukinili en del pravnega reda – v Evropski uniji in Sloveniji – zdaj poskušajo za nazaj to prikrit in pomest pod preprogo. V resnici je ta sporazum nastal na nemško intervencijo preko Organizacije združenih narodov, samo zato, ker jim ni uspelo spremeniti tako imenovanega Dublina 2. To je zdaj vsem znano. In v nemškem parlamentu je gospa Merkel jasno rekla, da je prejem tega sporazuma za to, da se prerazdeli to težo – to se pravi svojo napako – še na druge države. Je v njihovem nacionalnem interesu. To je možno razumeti, logično, kajne? Ampak zakaj bi bilo to delat v slovenskem nacionalnem interesu? To pa ni možno razumeti, kajne?

In kdor to počne in zavestno izpostavi svoj narod izgubi blaginje in izgubi varnosti, zagreši veleizdajo, gospe in gospodje. Če pa se hoče temu izognit, je pa treba ljudstvu dati možnost, da se samo izjasni – ali to res želi ali pa želi Slovenijo z varnimi mejami, varno državo, državo blaginje, državo slovenskega naroda, tako kot smo jo vzpostavili.Kajti globalni sporazum, tak kot je, ne pomeni nič drugega kot uvajanje socializma na globalni ravni. Dokončno enakost vseh v propadu in revščini – to je globalni sporazum.

Zakaj so v resnici nastale države? Zato da se branijo meje, zato da horde niso več mogle nekoč prosto divjati preko meja, da so se ljudje lahko na tistem območju, posamezni narodi, ki so se takrat oblikovali, ubranili. Danes se na to kar pozablja. Danes se gre za demagogijo in to demagogijo se hoče potem še pokriti s silo, to se pravi, s cenzuro. Ves ta pakt je v resnici utemeljen na cenzuri.

Javnost se je zavajalo, češ da ni zavezujoč, a dajte no. Kaj je rekel Boštjan M. Zupančič pač sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, predsednik Slovenskega ustavnega sodišča? »To je ali znak neumnosti ali zavestnega zavajanja državljanov Republike Slovenije.« Boštjan M. Zupančič. Poleg tega, da je zadeva še malo bolj komična se je tudi dr. Cerar, ko je ta dogovor zagovarjal na odboru za zunanje zadeve, malo zagovoril in je tako lepo priznal, za kaj gre, ko je rekel, da zavezuje in da morajo uveljaviti, citiram: »Da mora biti sovražni govor in vse njemu podobno najstrožje preganjalo. Mora biti.« Ja kako, če ni zavezujoče.

Gospe in gospodje, treba se bo odločiti in ta odločitev je jasna, naj jo sprejme ljudstvo!

Št. komentarjev: 3
 1. Rokovnjac pravi

  Veliko napisanega,brez veze!!!…Referendum,izgubljanje cajta v Blatnem dolu,zakaj?Na referendum bo sla stara Emona infested s cefurji,navaden Slovenec je poreutrujen od dela in se na referendum pozvizga in referendum bo sprejet v egativnem smislu za Blatni dol,end of the story!!

 2. haapy yack pravi

  hoj
  Tlele se je Grims uštel.
  Ljudstvo nima pojma.
  boditevcvetju

 3. re gornjim pravi

  Za Grimsa bodo morali začeti “zbirati sredstva” za nakup novega suknjiča. Stari se mu je očitno “skrčil” na trebuhu, ker mu gumbi še komaj obdržijo suknjič skupaj. Se pravi, da mu le ne gre tako slabo, ali pa si v “potu svojega obraza” še kje dodatno služi kruh.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen