Tretjina uporabnikov interneta se uči računalniških spretnosti

0

V digitalnem svetu sta v zasebnem ali poklicnem življenju ključnega pomena digitalna pismenost in vseživljenjsko učenje za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kot ugotavljajo statistiki, se je v zadnjem letu dni za uporabo računalnikov, programske opreme ali aplikacij izobraževala tretjina uporabnikov interneta.

Statistični urad je anketo izvedel v letošnjem prvem četrtletju. Tedaj je 81 odstotkov vprašanih odgovorilo, da so v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem uporabljali internet. Ta delež je malenkost večji kot leta 2017, ko je internet uporabljalo 80 odstotkov vprašanih.

Pri tem so učenci, dijaki in študenti internet uporabljali 100-odstotno, zaposleni in samozaposleni v 92 odstotkih, upokojenci v 51 odstotkih, drugi, npr. nezaposleni ali pomagajoči družinski člani, pa v 73 odstotkih.

V zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem je uporabljalo internet in pridobivalo znanje in spretnosti za uporabo računalnikov, programske opreme ali aplikacij v okviru službe, izobraževanja ali za zasebne namene 33 odstotkov uporabnikov interneta. Večina se jih je izpopolnjevala brezplačno na internetu ali s samostojnim učenjem.

Največ se jih je izobraževalo za uporabo programske opreme, značilne za opravljanje delovnih nalog (43 odstotkov). Dobra petina jih je pridobivala veščine, potrebne za analiziranje podatkov ali za upravljanje baz podatkov, slaba petina veščine za splošno uporabo računalnikov, programske opreme ali aplikacij, nekaj manj kot ena sedmima pa veščine, potrebne za uporabo družbenih medijev, programskih jezikov ter za varno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije ali upravljanje zasebnosti.

Pri učenju veščin za uporabo programske opreme, značilne za opravljanje delovnih nalog, so bili moški in ženske zastopani z enakim deležem, drugod so bili deleži moških večji. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen