Premier Šarec državna podjetja pozval, da naj ne oglašujejo v medijih, ki širijo “sovražne vsebine”!? ZNP: Šarec naj svoj cenzorski poziv prekliče!

11

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) poziv predsednika vlade Marjana Šarca podjetjem, ki so delno ali večinsko v državni lasti, naj razmislijo glede oglaševanja v medijih, ki širijo sovražni govor, ocenjujejo kot enega največjih pritiskov oblastnikov na medije v zadnjih letih. Premiera pozivajo, naj svoj poziv prekliče.

V ZNP so poziv predsednika vlade, ki je bil v petek objavljen na spletnih straneh vlade, označili kot poziv podjetjem, “naj ne oglašujejo v medijih, ki širijo sovražni govor”.

“Takšen poziv nevarno spominja na polpreteklo obdobje cenzuriranja medijev, ki se ga zdaj prenaša na kapital, ki je povrh vsega v državni lasti. Gre za poskus političnega onemogočanja delovanja medijev, ki so kritični do vlade, s pozicije moči,” je v današnjem odzivu zapisal upravni odbor ZNP.

Vlada.si: Odziv predsednika vlade na oglaševanje podjetij v medijih, ki širijo sovražne vsebine

Zlasti na družabnih omrežjih se je pred časom vnela razprava o spornosti oglaševanja (delno ali večinsko) državnih podjetij v medijih, ki širijo sovražne vsebine. Tudi v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije smo nedavno prejeli kar nekaj pozivov, naj se do tega javno opredelimo.

Vedno sem in bom zagovarjal samostojnost in neodvisnost delovanja podjetij. Razumem, da si prizadevate za tržno uspešnost in konkurenčnost. Razumem tudi, da stremite k doseganju poslovnih ciljev ter da vaši oddelki za trženje, ki so osredotočeni na učinkovitost, skušajo doseči čim širši krog ciljnih skupin.

Pa vendar je ob široki paleti načinov in poti oglaševanja ter zlasti ob dejstvu, da se predstavljate kot »družbeno odgovorna« podjetja, zavezana svojim »etičnim kodeksom«, na mestu razmislek, kakšno je sporočilo vašega oglaševanja v medijih, ki se od nestrpnosti in sovražnega govora ne ogradijo in ju ne obsodijo, pač pa – nasprotno – celo širijo ali pri tem pomagajo.

Drži, da sta medijska- in svoboda govora temelja demokracije, a to še zdaleč ne pomeni, da sta neomejeni. Zato je v teh časih neizprosne tekmovalnosti in pehanja za dobički naša skupna naloga, celo odgovornost, da tudi prek oglaševanja ustvarjamo tako ozračje srčnosti in strpnosti kot tudi sprejemanja ranljivih, drugačnih in drugače mislečih.

Želim opozoriti, da sovražne vsebine, med katerimi velja izpostaviti najmanj homofobijo in rasizem, zastrupljajo družbo, vanjo vnašajo razdor in le spodjedajo že tako krhka strpnost in sožitje. Meja dopustnega, že zdaj pogosto zabrisana, tako še bolj bledi. Res hočemo, da sprejemljivo postane prav vse?

Morda se do vsebin, ob katerih se pojavljajo vaši oglasi, ne želite opredeljevati. A to je napačen odnos, kajti bralci vaše ravnanje lahko razumejo tudi kot aktivno podporo zapisanemu. Še več, sovražnim vsebinam dajete legitimnost. To, verjamem, ni vaš namen. A vaše oglaševanje je moč razumeti tudi tako.

Glede na vse zapisano vas na koncu še enkrat pozivam k razmisleku: ali želja po dobičku res upravičuje strpnost do nestrpnosti.

Ob tem navaja, da je znano, da predstavniki vladnih strank in Levice kot pomožne vladne stranke predvsem opozicijskim medijem že nekaj časa očitajo, da širijo sovražni govor, pri čemer je to, kaj je sovražni govor, po navedbah ZNP “v največji meri prepuščeno njihovi poljubni in subjektivni presoji”. Po navedbah ZNP najpogosteje kot sovražni govor označijo že to, če mediji zgolj kritično pišejo o migracijah ali vladni politiki na tem področju.

“Politika naj presojo o tem, kaj je dopustno, kaj pa presega svobodo izražanja, prepusti organom pregona in sodiščem. Nikakor pa meja svobode govora medijem ne sme postavljati predsednik vlade. Niti ne sme pozivati gospodarskih družb, kako naj ravnajo glede oglaševanja v medijih,” poudarjajo v ZNP.

Poziv predsednika vlade je po oceni ZNP sporen tudi zato, “ker gre za poskus političnega vplivanja na poslovne odločitve podjetij”.

V združenju napovedujejo, da bodo o pozivu obvestili mednarodne novinarske organizacije in druge organizacije, ki se ukvarjajo s svobodo medijev, prav tako Evropsko komisijo in njene organe. Premiera pa pozivajo, naj svoj poziv prekliče oziroma umakne s spletne strani vlade.

Premier Marjan Šarec se je s sporočilom, objavljenim na spletni stani vlade, odzval na razprave, ali je primerno, da podjetja, ki so delno ali večinsko v državni lasti, oglašujejo v medijih, ki širijo sovražne vsebine. Šarec meni, da lahko njihovi bralci takšno oglaševanje razumejo tudi kot aktivno podporo zapisanemu, zato je podjetja pozval k razmisleku, “ali želja po dobičku res upravičuje strpnost do nestrpnosti”.

Štirje slovenski pravniki so se zaradi Šarčevega poziva odločili objaviti javno pismo z naslovom “Ponovljeno vljudno pojasnilo o svobodi izražanja; posebej, ko jo naslavlja strankarskokoalicijska oblast”. Napisali so ga Andraž Teršek, Matej Avbelj, Jurij Toplak in Jernej Letnar Černič, v njem pa so do poziva nastopili kritično.

“Strankarska pripadnost, levo-desno opredeljevanje, ideološke strasti in politična navijaštva ne določajo in ne pogojujejo našega strokovnega, akademskega in javnega dela. Ne razpravljamo ad personam, ne napadamo in ne branimo nikogar – kot stranko, kot politika, ali kot nosilca javne funkcije. Zato zavračamo in se upiramo strankarskemu uglaševanju in levo-desnemu etiketiranju našega dela. Zavedamo se pragmatične dnevnopolitične uporabe, izrabe in zlorabe tega dela, ko ga posredujemo v javni prostor. A takšen odnos do našega pravoslovnega in politično filozofskega dela (kot oseb-državljanov in političnih bitij, »političnih živali«) ne občutimo kot naš problem, ampak kot problem tistih, ki to počnejo in tistega dela javnosti, ki to početje tudi tako sprejema. Kot našo edino strokovno, poklicno in v tem oziru etično odgovornost, hkrati pa kot moralno zavezo v vlogi predstavnikov pravniškega poklica in akademske vloge, uresničujemo pravico, ki je hkrati dolžnost, da opozarjamo na neustavne in nedemokratične drže, stališča in ravnanja strankarskih politikov, kadar to moramo početi – zaradi svojega poklica. Pri ne sledimo skrbi ali zaskrbljenosti, komu bo naše javno izjavljanje v nekem trenutku politikantsko koristilo in komu se bomo zaradi tega vselej znova zamerili. Zato moramo prenesti tudi tisto, na kar nimamo neposrednega vpliva: etiketiranje, zlorabljanje in žaljivo izrekanje o našem delu, kadar se zgodi. Zaradi tega ne bomo spremenili svojega etičnega samorazumevanja, ne bomo glasni, ko bi bilo to v nasprotju z našim znanjem in akademsko odgovornostjo in ne bomo molčali, ko smo prepričani, da ne smemo molčati.

Četudi pogosto pojasnjujemo, kaj po teoriji in doktrini ustavništva in ustavne demokracije je in kaj ni predmet ustavne zaščite svoboda izražanja, pri tem ne zagovarjamo sovražnega govora, ne žaljenja, ne ščuvanja, ne ustrahovanja, ne manipulacij, tudi ne populizma in demagogije. Temu se upiramo. A ne upiramo se tako, da bi prikrojevali razlage in pojasnila glede omenjenih ustavnopravnih konceptov, ali da bi molčali, kadar jih je treba pojasnjevati – kaj kot pravni koncepti pomenijo te besede. In s tem jih branimo: ne izjavitelje, ampak koncepte. Kdor tega ne želi razumeti, nima problema z nami, ampak s seboj in z nečim, kar nas neposredno ne zadeva.

V tem duhu in s takšnim etičnim samorazumevanjem se tokrat dobroverno odzivamo na medijsko poročanje o tem, da aktualni premier izrecno, izjavljeno »ne podpira oglaševanja v medijih, ki širijo sovražne vsebine.« Takšna izjava je najmanj neposrečena. Premier tvega resno prestopanje meje politično sprejemljivega, če se postavi v vlogo presojevalca, kaj so to sovražne vsebine, kdo je zanje odgovoren, kako se jim zoperstavljati. Posebej, če močno sugerira, da prihajajo samo z ene od dveh strankarskih političnih strani. Kot razumemo, premier vsebino točno določenih medijev, ki so opozicijski, opredeljuje za sovražni govor. Kot človek ima pravico, da podaja takšne vrednostne ocene. Kot premier pa gre predaleč, če s takšno izjavo pavšalno sugerira splošni obstoj sovražnega govora kot kaznivega dejanja v teh medijih.

Ponavljamo, da tisto, kar deluje kot sovražna nastrojenost, po pravu pač še ni sovražni govor. Tisto, kar je sovražni govor in je lahko in tudi naj bo, oziroma celo mora biti preprečevano in preganjano kot sovražni govor, naj bo predmet dela pristojnih organov oblasti. Končno sodišč, Ustavnega sodišča in po potrebi ESČP. Ne sme pa to biti predmet premierjevih sugestij, razumljenih kot poduk in navodila oglaševalcem, katere medije naj izbirajo kot svoje poslovne partnerje. To je nekaj povsem drugega. Med drugim je politično nelegitimni in pravno nesprejemljivi pritisk na podjetja, do katerih ima država neposredni vpliv, če je v celoti, pretežno ali delno vključena kot lastnik ali nadzornik,

Pri svobodi izražanja je dopustno vse, kar ustava, zakonodaja in sodna veja oblasti ne opredelijo kot nedopustno. Vse drugo je stvar strategij in taktik politike, njenih tehnik komuniciranja in politične etike. To pa je stvar ocene javnosti in volilnega telesa, ne premierjevega vplivanja. Če premier prečka ta rubikon, to ni dobro.

Po značaju ‘sovražna’ vsebina je lahko očitna, lahko pa je zadeva prejudiciranega subjektivnega vtisa. Takšna vsebin ni nekaj, kar bi človek, posebej pa predstavnik pravniškega učiteljskega poklica, kadarkoli – osebno – podpiral ali zagovarjal. A še vedno je del svobode izražanja. Takšno izražanje je predvsem predmet javnega odziva, kritike, medijske kritike, politične kritike, ostrih vrednostnih ocen in tudi odzivne uporabe objektivno žaljivih besed, ki so glede na kontekst sprejemljive. S poudarkom, da je vse to predmet svobode izražanja. In z njenim uresničevanjem se pogledi o tem v demokratični družbi tudi soočajo: ali vljudno, dostojno in bistro ali ostro, goreče in nespametno. A dokler izjave ne prestopijo meja, določenih s pravno doktrino in sodniškim pravotvorjem, so še vedno del svobode izražanja. In ta, kot rečeno, vključuje tudi ostre, zelo ostre li objektivno žaljive odzive. Tudi premierjeve. To pa je vendarle nekaj povsem drugega, kot premierjevo navodilo, skomunicirano kot pričakovanje in žuganje, koga naj se izključi iz poslovnih stikov med oglaševalci in mediji. S pomembnim poudarkom, da je svoboda delovanja medijev, ki jih upravlja opozicija, še večja in pravno še bolj varovana, kot to velja sicer. Enako velja za svobodo izražanja opozicijskih politikov.

Verjamemo, da je predsednik vlade mislil dobro. Vseeno misliti dobro preide v slab predlog, če se dobro mišljenje poskuša uresničevati s pretiranim posegom v svobodo drugega: tudi, kadar ta morda misli manj dobro. S poudarjeno opredelitvijo, da je v vseh medijih, seveda tudi v opozicijskih, znatno preveč objav, ko so takšno ali drugačno ustrahovanje, ščuvanje, preslepitev, zavajajoče prepričevanje ali neresnicoljubno naslavljanje javnosti. Vsemu temu nasprotujemo. Ob oceni kogarkoli, da je tega glede politike in prakse do tujcev v opozicijskih medijih preveč, to še vedno ne utemeljuje te vrste pritiska premierja, tudi ne drugačno omejevanje svobode še dovoljenega političnega izražanja.

Zato predlagamo premierju, da z držo in delovanjem, izkazanim v zgoraj omenjenem »pozivu«, ravna bolj previdno, preudarno in tako, da ne bo sam prestopal meje svobodnega delovanja in izražanja, ki pritiče predsedniku vlade.”

Dr. Andraž Teršek, dr. Matej Avbelj, dr. Jurij Toplak, dr. Jernej Letnar Černič

Št. komentarjev: 11
 1. linke pravi

  serpentinšek naj se prime dela u hosti z svojim “unimoham” . politiko naj prepusti inteligentnim ljudem

 2. Vili pravi

  Šarec je tukaj na zelo tankem ledu… če se to dejansko zgodi, ni šans, da še kdaj dobi premierski mandat!

 3. Gaja pravi

  Slovenistan v vsej svoji lepoti…

 4. bruh pravi

  spomnite se, da za čisto vsakega našega post-komunističnega nestrpnega levičarja so enoumje, sovraštvo do drugače mislečih, smrdeče čredništvo , mafijska/ideološka/volilna discipliniranost edine in najvećje vrednote……ogabni in hinavski smrdeči kučanov serpentinšek to dobro. ve …….je pa to žalostno, da lahko v demokratični EU obstaja lahko en tak predsednik vlade kot je serpentinšek……….res ogabno, nevarno in popolnoma proti-demokratično in nevadno za svobodo …….serpentinšek od danes si le navaden nesposobni , nevarni smrdeči rdeči kućanov pra sec in nič več, kot tvoji komunistični mafijski predhodniki……….poln sovraštva in nestrpnosti do drugače mislečih…..je pa jasno, da če lahko nek predsednik vlade v EU tako grozi manjšinskim drugače mislečim medijem (ne pa res sovražnim, nestrpnim in dokazano lažnim komunističnim, pro-zločinskim mainstream medijem kot udbodnevnik, , partijska mladina ali socialistično delo) in da EU organi na najvišji ravni tega ne obsodijo pomeni, da je okuženost zelo razširjena……..ni čudno pa, da od kar je EU dovolila tem našim smrdečim sistemsko mafijskim , divje ideološko nestrpnim,rdečim jugo-pra sem in jugo.svi-njam vstop v EU in leta 2004 šlo samo še navzdol……mislim, da bodo avtihtoni Eu narodi naslednje leto v maju na to odreagirali…..ajd.,…..

 5. bruh pravi

  in da smo jasni, čisto vsak nas post-komunistični levičarski smrdeči rdeči pra sec ali svi nja to strastno/krvoločno podpira pa naj bo v velenju, kamniku, ljubljani, izoli ali ilirski bistrici….ajd….

 6. re gornjim pravi

  “Zelo pametni komentarji” od zelo “pametnih” bralcev.

 7. Milč pravi

  Saj se je sam poimenoval, državo je poimenoval BANANA republika, se pravi je on BANANA predsednik.

 8. re gornjemu pravi

  Se pravi, da si ti BANANA poslušalec, ki sliši, kar hoče slišati.

 9. linke pravi

  serpentinšek širi sovražni govor ! aja on sploh ne ve kaj je to . bolje da se drži “unimoha “

 10. bruh pravi

  re gornji. moteče mar ne, da se vas opisuje take kot ste……ajd….pojdi takoj oblizovati kučanove smrdeče mafijske kur be iz badne 571….ajd…

 11. re gornjemu pravi

  Pra sec rumeni začne kruliti in svi njati , čim nekdo napiše, kar ni v njegovem kontekstu. Cenzura ga pa seveda širokogrudno ščiti.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen