Ministrstvo v javno obravnavo znova poslalo zakon o interventnem odvozu odpadne embalaže

0

Ministrstvo za okolje in prostor je ta teden na spletu objavilo novo gradivo predloga zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Znova je odprlo javno obravnavo; tokrat deležnike k oddaji pripomb in predlogov vabi do četrtka, 15. novembra.

S 26. oktobrom se je iztekla javna obravnava prvega osnutka zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Kot so za STA takrat povedali na okoljskem ministrstvu, so prejeli devet pisnih odzivov, hkrati pa so dva tedna vodili neposreden in intenziven dialog z vsemi vpletenimi deležniki s ciljem izboljšave samega zakona.

Tako je minister Jure Leben z svojo ekipo o interventnem zakonu razpravljal z Zbornico komunalnega gospodarstva, izvajalci javne službe, z družbami za ravnanje z odpadno embalažo, z državnimi svetniki, z vsemi poslanskimi skupinami in s pravnimi strokovnjaki.

V torek je ministrstvo objavilo novo gradivo v zvezi z interventnim zakonom, tokrat bo javna obravnava trajala do 15. novembra.

Predlog zakona še vedno predvideva, da bo država stroške odvoza embalaže začasno prevzela sama, nato pa sredstva izterjala od družb za ravnanje z odpadno embalažo oz. nosilcev skupnih načrtov, ki niso opravili svojega dela.

Je pa glede na prvotno gradivo v novem nekaj sprememb. Tako so na primer odpadla določila, da oseba, ki bo v imenu države poskrbela za nakopičeno odpadno embalažo in sveče, ne sme biti družba za ravnanje z odpadno embalažo (v primeru sveč nosilec skupnega načrta ali zbiralec odpadnih nagrobnih sveč) ali z njo kapitalsko povezana gospodarska družba, ter da v njenih vodstvenih in nadzornih organih ne smejo biti zaposlene ali najete osebe, ki so zaposlene ali najete v vodstvenih ali nadzornih organih družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

Nov predlog zakona določa tudi, da se njegove določbe smiselno uporabljajo tudi, če okoljski minister ugotovi, da so po uveljavitvi tega zakona ponovno presežene zmogljivosti skladiščenja odpadne embalaže oz. sveč v skladu s predpisi in je treba odvrniti tveganje za zdravje ljudi in onesnaževanje okolja.

Novost je tudi določba, da se postopki, ki jih je zoper izvajalce javne službe in družbe zaradi skladiščenja, oddajanja in prevzemanja komunalne odpadne embalaže do uveljavitve tega zakona začela, pa ne končala inšpekcija, ustavijo. Prav tako se ustavijo še nedokončani inšpekcijski postopki izvajalce javne službe, nosilce skupnih načrtov in zbiralce odpadnih nagrobnih sveč zaradi skladiščenja, oddajanja in prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč.

V izogib morebitnim bodočim težavam glede prevzemanja komunalne odpadne embalaže je s predlaganim zakonom predvidena tudi sprememba sedmega odstavka 20. člena zakona o varstvu okolja. Namen te spremembe je vzpostaviti bolj jasno zakonsko podlago za obveznosti, ki se zaradi razširjene odgovornosti lahko naložijo osebam, ki se s podzakonskimi predpisi opredelijo kot proizvajalci izdelkov oziroma obveznosti združenje proizvajalcev izdelkov ali drugih gospodarskih družb, s katerim proizvajalci izdelkov skupno izpolnjujejo obveznosti.

Ob predpostavki, da družbe ne bodo povečale intenzivnosti prevzemanja komunalne odpadne embalaže, je ocenjeni strošek prevzema odpadkov, obravnavanih s predmetnim zakonom, po novem dva milijona evrov.

Glede na podatke inšpekcije je bilo na lokacijah izvajalcev javne službe konec septembra 9060 ton mešan komunalne odpadne embalaže. Glede na podatke lahko do konca tega leta pričakujemo skupno količino komunalne odpadne embalaže 30.000 ton. Prav tako je že nakopičenih več kot 950 ton odpadnih sveč. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen