Okoljsko ministrstvo z razpisom išče kandidata za nagrado Sveta Evrope

0

Ministrstvo za okolje in prostor z razpisom išče slovenskega kandidata za nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Predložena dela morajo prispevati k uveljavljanju ciljev kakovosti krajine, izboljšanja življenjskega okolja ter prispevati k trajnostnem razvoju, torej vplivati na izboljšanje bivalnega in delovnega okolja oz. povečanje delovnih mest. Dela morajo vsebovati tudi elemente sodelovanja javnosti, ozaveščanja in dobre prakse. Predložena dela morajo biti končana oz. izvedena in na voljo javnosti že vsaj tri leta pred predložitvijo kandidature – torej od novembra 2015.

Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za nagrado je 14. december, kandidati pa so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja, pa tudi nevladne organizacije. Predložijo lahko dela, iz katerih so že razvidni konkretni rezultati na področju varstva, upravljanja ali načrtovanja krajine.

Temeljna merila za izbor slovenske kandidature za nagrado Sveta Evrope za krajino so trajnostni razvoj, zglednost, sodelovanje javnosti in ozaveščanje. Prijavljena dela morajo med drugim izkazovati trajnostno razvojno naravnanost obravnavanega območja z okoljskega, gospodarskega, družbenega, kulturnega in estetskega vidika in preprečevati ali odpravljati poškodbe krajinskih struktur.

Predloženo delo mora biti zgled dobre prakse na področju varstva, upravljanja ali načrtovanja krajin, vključevati pa mora tudi dejavno sodelovanje javnosti, lokalnih in regionalnih oblasti in drugih akterjev ter jasno izražati cilje kakovosti krajine. Javnosti mora biti omogočeno, da sodeluje pri pripravi, izvedbi in uporabi dela. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen