Banke v osmih mesecih s 17 odstotkov višjim čistim dobičkom

0

Banke v Sloveniji so v osmih mesecih letos ustvarile 368,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dobiček pred davki se je povečal za 19,7 odstotka na 406,6 milijona evrov. Razlogov za rast je več, med njimi sta rast prihodkov in sproščanje rezervacij.

“K povečevanju dobička je prispevalo več hkratnih ugodnih dejavnikov. Rast neto obrestnih prihodkov je od maja pozitivna in se postopoma zvišuje, neto neobrestni prihodki ohranjajo solidno rast, operativni stroški stagnirajo, na ravni bančnega sistema so banke letos sproščale oslabitve in rezervacije,” so danes sporočili iz Banke Slovenije.

Čiste obresti so se povečale za 3,4 odstotka na 445 milijonov evrov, neobrestni prihodki za 7,2 odstotka na 334,4 milijona evrov. Operativni stroški so se znižali za 0,5 odstotka na 431,9 milijona evrov.

Banke so sprostile za 59,1 milijona evrov oslabitev in rezervacij, potem ko so jih v enakem obdobju lani za 31,4 milijona evrov.

Bilančna vsota bančnega sistema se je letos do konca avgusta povečala za 0,6 milijarde evrov na 38,5 milijarde evrov. Njen obseg se je avgusta medletno zvišal za 3,3 odstotka.

Posojila nebančnemu sektorju so se letos v bančnih bilancah povečala za 478 milijonov evrov, rast se je avgusta zvišala na 6,7 odstotka medletno. “Banke se pri posojilni aktivnosti osredotočajo predvsem na gospodinjstva, medtem ko ostaja zadolževanje nefinančnih družb pri bankah zmerno,” so zapisali v Banki Slovenije. Posojila nefinančnim družbam so se povečala za 245 milijonov evrov, medletna rast je avgusta znašala 2,8 odstotka.

Rast posojil gospodinjstvom je letos razmeroma stabilna, avgusta pri 6,9 odstotka. Rast stanovanjskih posojil se je poleti nekoliko okrepila, na 4,4 odstotka medletno, vendar zaostaja za rastjo ob koncu lanskega leta. Rast potrošniških posojil se ne zmanjšuje, v poletnih mesecih se je ohranila nekoliko pod 12 odstotki, avgusta je znašala 11,7 odstotka. Letošnji prirast potrošniških in stanovanjskih posojil je povsem primerljiv, ugotavljajo v centralni banki.

Vloge nebančnega sektorja so se avgusta povečale za 5,8 odstotka medletno. K temu so najbolj prispevale vloge gospodinjstev, medletna rast je avgusta dosegla 6,7 odstotka. “Vloge gospodinjstev so se letos kljub običajnemu sezonskemu zmanjšanju v avgustu povečale za 0,8 milijarde evrov. V okolju nizkih obrestnih mer se še naprej povečujejo le vpogledne vloge,” pravijo v Banki Slovenije. Delež vpoglednih vlog se je v osmih mesecih povečal na skoraj 72 odstotkov vseh vlog nebančnega sektorja oz. na skoraj 53 odstotkov bilančne vsote.

Kakovost portfelja bank je avgusta ostala na enaki ravni, s 4,6-odstotnim deležem nedonosnih izpostavljenosti (NPE). Kakovost portfelja se je v vseh dejavnostih in skupinah komitentov glede na pretekle mesece izboljšala. Delež nedonosnih posojil (NPL) se je rahlo znižal, na 6,4 odstotka. Ob nadaljnjem naraščanju izpostavljenosti do prebivalstva ostaja delež NPE še naprej razmeroma nizek: pri potrošniških posojilih znaša 3,3 odstotka, pri stanovanjskih pa 2,6 odstotka. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen