York Capital Management s svojimi manevri okoli Gorenjske banke želi oškodovati tudi SDH in KAD, finančno ministrstvo se ob tem sklicuje na zakonodajo

1

Prodaja delnic Gorenjske banke se ponovno zapleta. Po naših neuradnih informacijah naj bi za tem stal sklad York Capital Management, ki naj bi želel delnice Gorenjske banke preprodati naprej po višjih ceni ter s tem oškodovati upnike Save, med katerimi sta tudi državna SDH in KAD. S tem razlogom naj bi sklad York »navijal« za pobot terjatev z Savinimi delnicami Gorenjske banke namesto prodaje, saj ima nad tem  postopkom lahko nadzor.

Dogajanje, ki smo ga v zadnjih mesecih spremljali glede prodaje Gorenjske banke, je bilo le predstava za javnost, saj nobeden od glavnih akterjev te operacije v resnici ni hotel, da bi kranjsko banko prevzela srbska AIK banka. Kot se zdi, bo banka Miodraga Kostića v Gorenjski banki očitno poskušala zavladati brez prevzema, pa danes pišejo v Delu.

AIK banka je sicer hotela prevzeti Gorenjsko in si v njej zagotoviti glavno besedo. A ker je decembra lani napovedala prevzemno ponudbo, ki je nato ni objavila, je zdaj leto dni ne more ponovno objaviti.

Člani konzorcija zdaj tuhtajo, kaj storiti s Kostićem in ali ga lahko prisilijo v odkup. AIK banka se je, kot kaže, zdaj odločila, da bo odkupovala posamične deleže do 33 odstotkov. Sava trenutno v Gorenjski banki nima glasovalnih pravic, tako da ima AIK banka daleč največ glasov.

Še vedno nismo dobili jasnega odgovora, zakaj so lastniki Save kot pogoj za prodajo deleža zahtevali, da AIK banka pridobi soglasja bančnih regulatorjev. Prodajalce bi morala zanimati kupnina. Zato si tega ni mogoče razlagati drugače, kakor da tega deleža Kostiću v resnici niso hoteli prodati. SDH, Kad in York naj bi po pridobitvi deležev v Gorenjski banki šli v nov krog prodaje. S kom in kolikšen delež banke bo naprodaj, še ni jasno, kot tudi ne, kakšno ceno lahko pričakujejo in kdo bo odgovarjal, če bosta državna lastnika s tem poslom ustvarila izgubo.

Zakaj sploh gre v zakulisju?
Fantje z Borutom Jamnikom na čelu, zanj pri Lidiji Glavina lobira Gregor Bajraktajrević (KAD), želijo najprej prisiliti SDH, da vzame delnice namesto poplačila dolgov. Kar je seveda proti pravilom, saj je Sava v prisilni poravnavi. Nato pa računajo, da bi Banka Slovenije za te delnice vrnila glasovalne pravice. Vsa ta igra je torej zato, da bi se naprej iz ozadja vodili Gorenjsko banko. Globoka država par excellence!

Na Politikis.si smo akterjem poslali relevantna novinarska vprašanja. Medtem ko na SDH in Kad odgovarjajo, da v kontekstu prihodnjih poslovnih odločitev ne dajejo komentarjev, odgovore iz Ministrstva za finance objavljamo spodaj.

Ali na MF podpirate spremembo glede odprodaje Savinih delnic Gorenjske banke, torej, da namesto odprodaje izvedejo pobot?

Skladno z zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) SDH ni vezan na navodila državnih organov ali tretjih oseb, pri izpolnjevanju nalog pa mora delovati neodvisno in samostojno. Poslovodstvo mora oceniti, da je konverzija dolga v naložbo delnic zanj ekonomsko upravičena. Glede na delež mora poslovodstvo v tem primeru imeti izdelano tudi strategijo izhoda iz naložbe, saj mu morebitna konverzija ne zagotavlja pomembnejšega lastniškega deleža in s tem upravljanje banke.

Ali podpirate spremembo, da namesto prodaje, kjer zainteresirani kupci ponavadi višajo ceno, Sava izvede pobot s fiksno določeno ceno delnice Gorenjske banke?

Ministrstvo za finance ni naklonjeno pridobivanju dodatnih kapitalskih naložb v banki. Odločitev glede upravljanja Save pa je stvar lastnikov, torej Kada in SDH.

Ste mogoče na ministrstvu dali SDH in Kad navodila glede tega? Če ne, kdo je po vaših informacijah bil pobudnik takšne spremembe?

Skladno z veljavno zakonodajo ministrstvo za finance ne daje navodil družbam v državni lasti.

Menite, da lahko družba Sava samovoljno spremeni postopek odsvojitve delnic Gorenjske banke, torej, namesto prodaje izvede pobot? Je to v skladu z zakonodajo?

Upravljane družbe Sava je v pristojnosti Kada in SDH.

Postopek prisilne poravnave je potrdilo sodišče. Menite, da lahko postopek prisilne poravnave spreminjajo brez vednosti sodišča?

Tako SDH kot tudi Kad morata naložbe upravljati skladno z ZSDH-1, zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in vso ostalo relevantno zakonodajo.

Kaj boste storili, če se izkaže, da takšna sprememba ni skladna s potrjenim načrtom prestrukturiranja oz. ni zakonita?

Tako SDH kot tudi Kad morata naložbe upravljati skladno z ZSDH-1, ZGD-1 in vso ostalo relevantno zakonodajo.

Število komentarjev: 1
  1. Rokovnjac pravi

    How come,there is no comments???!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen