Iz programa SDS: Nedopustne čakalne dobe bodo skrajšali v treh mesecih!

2

S programom sprememb v zdravstvu postavljamo uporabnika zdravstvenih storitev v središče, denar bo končno sledil bolniku, pravijo pri SDS.

“Takoj bomo pristopili k interventnim ukrepom za skrajševanje čakalnih dob. Nedopustne čakalne dobe bomo skrajšali v treh mesecih.

Med izvajalci bomo sprostili konkurenco in posledično zagotovili večjo prijaznost in kakovost storitev. Določili bomo mrežo zdravstvenih zmogljivosti, na razpise za zdravstvene programe se bodo lahko prijavili vsi usposobljeni (licencirani) izvajalci zdravstvenih storitev.

Zdravstvene zavode bomo preoblikovali tako, da bodo glede kadrovske in plačne politike bolj samostojni, a obenem nosili večjo odgovornost.

Za zagotovitev nekoruptivnega in konkurenčnega javnega naročanja ter za sodelovanje in izmenjavo kadrov bomo vzpostavili holdinško sodelovanje zdravstvenih zavodov.

Državne bolnišnice in klinike bomo vključili v sistem evropskih referenčnih centrov, tako da se slovenskim bolnikom zagotovi zdravljenje tudi redkih bolezni.

Jasno bomo določili seznam vseh pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ki morajo biti zavarovancem vedno na voljo brez nepotrebnega odlašanja.

Vzpostavili bomo temelje za varnejšo medicinsko obravnavo in sistemsko uredili pravice do  odškodnine pri neugodnih izidih zdravljenja.

Nemudoma bomo pričeli vzpostavljati sistem dolgotrajne oskrbe, tako da bo vsak starostnik lahko užival dostojno in varno starost.”

Mariborski kandidat za poslanca na listi SDS mag. Dejan Kaloh, pa je nedavno v intervjuju za mariborski radio izpostavil problematiko zdravstva na mariborskem koncu:

“Če je kaj v Sloveniji dobro decentralizirano – je to neurejeno zdravstvo, ki smo ga seveda deležni tudi v Mariboru.

V štajerski prestolnici je v zadnjih letih zaznati povečano obremenitev zdravstva. Pereča težava v Mariboru je pomanjkanje osebnih zdravnikov, v Mariboru denimo ni več prostega niti enega zdravnika, ki bi sprejemal nove paciente. Enako je pri pediatrih, ki so vsi že polni in to predstavlja veliki problem za marsikatero družino.

Zdravstvena infrastruktura v Mariboru je zastarela. Nujna je celovita obnova zdravstvenih domov na Teznu in v Jezdarski ulici.

Tudi šlamastika, ki se je v UKC Maribor zgodila z najemanjem reških anesteziologov se več ne sme zgoditi. Če so se mariborske nosečnice že nekako navadile, da morajo v UKC Maribor imeti srečo, da rodijo z epiduralno anastezijo, pa se odpovedi že naročenih operacije zaradi pomanjkanja anesteziologov enostavno ne bi smele dogajati.

Konec februarja je potekla sporna pogodba z Inštitutom za raziskave v medicini, ki opredeljuje sodelovanje hrvaških anesteziologov v UKC Maribor, zato bodo ti prihajali na pomoč le še do konca letošnjega poletja. Od februarja 2016 do 28. februarja letos je bilo izvedenih 1843 takšnih prihodov (po 12 ur dela), kar je UKC Maribor stalo nekaj več kot 2,3 milijona evrov.

Rešitev: dodatno delo obstoječih anesteziologov izven rednega delovnega časa, ki bi naj bo plačano po podjemnih pogodbah. Zaposliti mlade mariborske diplomante, ki prihajajo iz mariborske medicinske fakultete.

Med vodstvom bolnišnice in zaposlenimi morajo vladati tržni odnosi: plačan si, kolikor narediš. Na drugem nivoju, se pravi med zdravniki in pacienti pa mora biti socialno razmerje: ne glede na tvoj dohodek moraš biti dobro oskrbljen. Kar še posebej velja za Mariborčanke in Mariborčanke, ki ima v povprečju precej nizke dohodke.

Verjamem, da bo naslednja vlada pod vodstvom SDS v celoti sledila osnovnemu pravilu: Zdravstveni sistem obstaja zaradi bolnikov in ne obratno!”

Št. komentarjev: 2
  1. Klemen pravi

    SDS bo vsepovsod naredila red, še posebej v kubanskem zdravstvu!

  2. Sandi pravi

    Moj glas gre SDS! Edina stranka z realnim programom!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen