Iz programa SDS: Družine bodo obdavčene manj in pravičneje

2

SDS se je še posebej osredotočila na najpomembnejšo družbeno celico, to je družino. SDS se obvezuje, da bodo slovenske družine obdavčene manj in pravičneje.

“Ukrep št. 2: Za najnujnejše življenjske potrebščine, ki imajo velik vpliv na družinske proračune, bomo uvedli nižjo – 5 odstotno davčno stopnjo.

Prvi ukrep odbora za finance je ta, da se davek na dodano vrednost zniža na raven, ki je bila pred krizo, torej z 22 odstotkov na 20 in z 9,5 na 8,5, hkrati pa bi uvedli še nižjo stopnjo – 5 odstotno za nujne življenjske potrebščine. Kar 19 držav v EU ima uvedeno tako imenovano tretjo stopnjo, tukaj gre za tiste najpotrebnejše življenjske dobrine, kot so hrana, zdravila, komunalne storitve, komunikacijske storitve, električna energija, skratka potrebščine, ki imajo velik vpliv na družinske proračune.

Mislimo, da se bodo zaradi tega tudi znižale cene, ljudem bo ostalo več in tukaj gre predvsem za razbremenitev prebivalstva. Treba je poudariti, da ves davek na koncu plačujemo potrošniki, ko kupimo blago ali storitve in zaradi tega bo po naših ocenah ostalo ljudem več, od 350 do 400 evrov na leto, kar ob neki povprečni plači ni zanemarljivo. To je v bistvu en podoben ukrep kot bi na drugi strani povečali neto dohodke.

Ukrep št. 3: Skupni prihodek gospodinjstva bo obdavčen ugodneje kot trenutno, ko se vsakega zavezanca obdavči glede na njegov dohodek.

Družina bo, če bo tako želela, dobila en informativni izračun dohodnine. Na njem bodo olajšave za celotno družino, ki jih bo lahko uveljavila. Ne bo več igre, kdo od zakoncev naj uveljavlja vzdrževane družinske člane, manj bo administracije, pritožbe se bodo prepolovile in nenazadnje bodo tudi stopnje pri družinski dohodnini nekoliko ugodnejše. S tem gremo v smeri celotnih ukrepov, ki pomenijo spremembo demografske slike v Sloveniji.

Na ta način bomo dosegli bolj pravično davčno obravnavo gospodinjstev, ki imajo enak skupni dohodek, če je ta med oba zavezanca neenakomerno razporejen. Če imata oba člana gospodinjstva skupno npr. 3.000 evrov bruto mesečne plače, je trenutno skupni znesek plačane dohodnine različen v primeru, če imata oba po 1.500 evrov bruto plače ali da eden prejema minimalno bruto plačo v višini 800 evrov, drugi pa 2.200 evrov. Na drugi strani pa država npr. pri različnih oblikah pomoči (npr. subvencija vrtca in otroški dodatek) upošteva skupni dohodek gospodinjstva in ne zgolj individualnega dohodka  vlagatelja. Poenotili bomo kriterije iste države, da bo na ta način upoštevala iste kriterije na obeh straneh, tako pri davkih kot pri socialnih in drugih prejemkih. S tem ukrepom bomo promovirali zakonsko skupnost kot osnovno družinsko celico, ki jo mladi v vedno večjem trendu opuščajo tudi zaradi izkoriščanja socialnih transferjev.”

Št. komentarjev: 2
  1. Viktorh pravi

    Če ne bomo sami poskrbeli za slovenske družine in naraščaj, nam bodo levičarji pripeljali polovico Bližnjega vzhoda.

  2. Beno pravi

    Odlično tole z davki, zlasti s 5% davkom, to rabi slovenski živelj, da se vsaj malo razbremeni!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen