Za varno starost bomo morali več narediti sami. A slovenskim upokojencem bo še vedno izdatno pomagala stranka, ki je do sedaj za njih storila največ!

0

Pokojninski sistem bo sicer vedno obstajal, a ne bo mogel izplačevati visokih pokojnin, zato moramo razmišljati, kako bomo sami poskrbeli za varno starost. A slovenskim upokojencem bo izdatno pomagala tudi SDS! To je delala v preteklosti in to bo delala tudi v prihodnosti!

Mladenič, ki je še pred začetkom svoje kariere, opaža, da se v Sloveniji v zadnjem obdobju ogromno govori o pokojninah in pokojninskem sistemu. Zdi se mu pravično, da ljudje za več desetletij trdega dela dobijo primerno plačilo. Hkrati ga pa kot predstavnika mlade generacije zanima, kaj lahko tisti, ki so šele na začetku svoje karierne poti, sploh pričakujejo. Bodo dočakali svoje primerne pokojnine?

Romana Tomc v imenu SDS odgovarja, da bo tudi vsi tisti, ki so danes še zelo mladi, nekoč videli svojo pokojnino. »Enostavno bodo ti javni pokojninski sistemi za vedno obstajali. Res pa je tudi to, da bodo pokojnine, ki se bodo izplačevale iz javnih sistemov, vedno nižje, zato je zelo pomembno, da se že danes zavedamo, da bomo morali marsikaj za svojo varno starost narediti tudi sami,« je poudarila in izpostavila dejstvo, da v Sloveniji veliko več denarja zapravimo za to, da zavarujemo svoje avtomobile, kot za to, da zavarujemo svojo starost.

»Ko se bo to razmišljanje spremenilo, da bomo morali nekaj narediti tudi sami, ob predpostavki, da bodo naše plače dovolj visoke, da bomo lahko varčevali za starost, potem se nam ni treba bati, da v starosti ne bi imeli tudi zelo dostojnih pokojnin,« je še izpostavila predsednica Odbora za delo, družino in socialne zadeve pri Strokovnem svetu SDS.

Pri SDS pa v programskem dokumentu še posebej skrbno o slovenskih upokojencih:

“Upokojencem bomo vrnili dostojanstvo. Menimo namreč, da si štirideset in več let dela zasluži življenja vredno pokojnino.

V Slovenski demokratski stranki ugotavljamo, da sedanji pokojninski sistem s težavo zagotavlja pokojnine čedalje večjemu številu upravičencev. Slovenija ima z vidika staranja prebivalstva enega izmed najbolj neugodnih trendov v celotni EU, zato lahko pričakujemo, da se bo potreba po spremembah v naslednjih letih le še povečala. Pokojninski sistem, ki je uspešno deloval v časih, ko je bilo razmerje med zaposlenimi in upokojenci 1:7 v prid zaposlenim, v spremenjenih razmerah, ko znaša razmerje le še 1:1,37, ne zmore več učinkovito delovati.

Pokojninska reforma, ki je začela učinkovati v začetku leta 2013, je za slabo desetletje podaljšala vzdržnost sistema, vendar bo treba pokojninski sistem v najkrajšem času ponovno prilagoditi novo nastalim razmeram.

Za zagotavljanje finančne vzdržnosti pokojninskega sistema sedanji sistem financiranja, ki temelji na plačevanju prispevkov delovno aktivnih, ne bo zadostoval. Ljudje bodo morali tudi sami skrbeti za svojo varnost v starosti. Prvi pogoj za to pa je, da imajo prihodke, ki takšno varčevanje sploh omogočajo. V Sloveniji je relativno malo zavarovanj za starost.

Ustanovitev demografskega sklada je bila predvidena že z veljavnim zakonom iz leta 2012, vendar nobena od vlad, ki so v zadnjih letih vodile Slovenijo, ni bila sposobna izvesti preoblikovanja KAD v demografski sklad. Demografski sklad ni edina, je pa ena izmed dopolnilnih rešitev za vzdrževanje stabilnosti pokojninskega sistema.

Na področju dolgotrajne oskrbe je splošno sprejeto, da uporabniki dolgotrajne oskrbe dajejo prednost oskrbi na domu ali v bivalnem okolju pred institucionalno oskrbo. Vse države članice EU imajo urejen sistem dolgotrajne oskrbe, vendar se po vsebini in načinu financiranja med seboj razlikujejo.

Obstajajo številne dobre prakse, ki bi jih lahko prenesli v slovenski sistem. Pri dolgotrajni oskrbi gre za mešanico storitev, katerih bistvena značilnost je, da pomagajo različnim skupinam ljudi, predvsem pa starejšim, opravljati osnovne življenjske potrebe v njihovem domačem okolju.

Slovenija kot edina članica EU tega področja nima sistemsko urejenega, na kar je tudi vsako leto znova opozorjena. Nezmožnost politične odločitve o tem pomembnem področju, povzroča veliko socialno škodo vsem pomoči potrebnim. Dejstvo je, da bo za financiranje dolgotrajne oskrbe potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Za rešitev izpostavljenih problemov v Slovenski demokratski stranki predlagamo takojšnje nadaljevanje javnih razprav in socialnega dialoga o prihodnosti pokojninskega sistema na podlagi Bele knjige o pokojninski reformi in spremembo veljavnega zakona v smeri izenačevanja višine prispevkov od posameznih prejemkov ter spremembe v smeri večje preglednosti in prenos pravic, ki nimajo narave pokojnine v posebne zakone.

Veljavni zakon bi spremenili tudi tako, da omogočimo osebam, ki so že prejemniki pokojnin, da še naprej delajo pod pogojem, da od prejemkov plačujejo ustrezne davke in prispevke. KAD bomo preoblikovali v demografski sklad in sistemsko uredili področje dolgotrajne oskrbe s sprejemom zakona in podzakonskih predpisov.

V Slovenski demokratski stranki želimo upokojencem vrniti dostojanstvo, menimo namreč, da si štirideset in več let dela zasluži življenja vredno pokojnino. V prvi vladi Janeza Janše med leti 2004 in 2008 so pokojnine realno zrasle za 24 odstotkov, tako bo tudi naša prihodnja vlada poskrbela za dostojne pokojnine. Upokojencem z nizko pokojnino bomo vsako leto zagotovili božičnico v višini 500 €. Upokojence pa bomo tudi oprostili plačevanja RTV prispevka.”

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen