Möderndorferjev konflikt interesov pri vodenju PK se vidi iz Lune: bil je predsednik KK Olimpija, ko je ta od NLB dobil masten kredit, ki ga ni nikoli vrnil!

2

Predsednik preiskovalne komisije Jani Möderndorfer ne bi smel oziroma ne more več opravljati funkcije predsednika komisije, ker gre za okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti oziroma o videzu nepristranskosti.

Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko je na predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza in predsednika preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM Janija Möderndorferja naslovil zahtevo za izločitev predsednika omenjene preiskovalne komisije.

V dopisu vodja poslank in poslancev SDS izpostavlja, da zakon o parlamentarni preiskavi v 3. členu določa, da v preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec:
– če je preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje;
– če je ali je bil s preiskovancem ali njegovim pravnim pooblaščencem v zakonski zvezi oziroma živi ali je živel z njim v izvenzakonski skupnosti ali če je s preiskovancem ali njegovim pravnim pooblaščencem v sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v svaštvu do vštetega drugega kolena;
– če je bil sam ali je oziroma je bila katera od oseb iz prejšnje alineje odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere dejavnost se preiskuje, v času, na katerega se nanaša preiskava;
– če je ali je bil kakorkoli udeležen v kazenskem ali drugem sodnem ali upravnem postopku ali postopku o prekršku, ki je v neposredni zvezi s predmetom preiskave.

Če so okoliščine iz prejšnjega odstavka znane ob imenovanju preiskovalne komisije, tak poslanec ne sme biti imenovan v preiskovalno komisijo. Kolikor take okoliščine nastanejo pozneje ali se zanje izve šele pozneje, mora tak poslanec takoj prenehati z delom v preiskovalni komisiji.

Kot je zapisal vodja poslank in poslancev SDS so bila v medijih v zadnjem času objavljene navedbe in priložena dokazila, iz katerih izhaja, da je bil predsednik preiskovalne komisije Jani Möderndorfer udeležen v sodnih postopkih, ki so v neposredni povezavi s predmetom preiskave, to je preiskave NLB. Predsednik preiskovalne komisije je bil namreć predsednik Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana, in sicer v času, kot izhaja iz seznama upnikov in terjatev, ko je bila NLB med upniki omenjenega kluba. Iz prej omenjenega seznama iz leta 2016 izhaja, da je med upniki Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana tudi NLB, s katero je omenjeni klub v času, ko je bil njegov predsednik Jani Möderndorfer podpisal kreditno pogodbo v znesku 240.000 evrov. Prvotno poročilo o finančnem poslovanju Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana navaja celo znesek 360.000 evrov dolga NLB. To poročilo, ki je nastalo leta 2016 in je tudi notarsko overjeno, je bilo sicer namenjeno vložitvi predloga za začetek poenostavljene prisilne poravnave, ki jo je predlagalo poslovodstvo društva oziroma Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana. Kot je znano, je pristojno sodišče predlog prisilne poravnave sprejelo in ga po zavrnjeni pritožbi potrdilo februarja 2017. Ob tem velja dodati, da je med največjimi upniki Košarkarskega kluba Olimpije Ljubljana tudi FURS, ki ji je klub dolžan skoraj 190.000 evrov za obračun DDV, zato se zastavlja vprašanje, ali je bila prisilna poravnava namenjena temu, da se klub izogne plačilu davčnega dolga.

Kot ugotavlja vodja poslank in poslancev SDS iz navedenega izhaja konflikt interesov v primeru NLB, KK Olimpija Ljubljana in predsednika preiskovalne komisije. Predsednik preiskovalne komisije Jani Möderndorfer namreč v svoji funkciji lahko vpliva na usmerjanje in potek preiskave ter posledično tudi na ugotovitve preiskovalne komisije. Nesporno pa obstajajo okoliščine pristranskega odločanja s strani predsednika preiskovalne komisije Janija Möderndorferja, saj vodi preiskovalno komisijo, ki je bila ustanovljena z namenom ugotavljanja domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB, s katero je v funkciji predsednika Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana podpisal kreditno pogodbo.

Glede na zgoraj navedeno vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko v dopisu še ugotavlja, da obstojijo okoliščine, da predsednik preiskovalne komisije Jani Möderndorfer ne bi smel oziroma ne more več opravljati funkcije predsednika komisije, ker gre za okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti oziroma o videzu nepristranskosti, zato predsedniku Državnega zbora vodja poslank in poslancev SDS predlaga izločitev predsednika preiskovalne komisije Janija Möderndorferja ter tudi, da ga Državni zbor kot predsednika čim prej razreši ter imenuje novega predsednika preiskovalne komisije, da bi lahko preiskovalna komisija nadaljevala z delom.

Št. komentarjev: 2
  1. Konrad pravi

    A lahko kdo prepreči škodo, ki jo dela tale modeldolfe že vsa leta? Tale je bolj škodljiv, kot vse ujme, ki so se zgrnile nad Slovenijo od leta 1991 dalje.

  2. Čule pravi

    Kučanov in Zokijev potrčko. Po juniju ga v parlamentu hvala bogu več ne bo.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen