SDS s predlogom zakona za stanovanja za mlade in mlade družine; plačane najemnine naj se štejejo v odkupno ceno stanovanja!

4

Cilj predlaganega zakona je mladim in mladim družinam zagotoviti možnost neprofitnega najema stanovanj, ki so v lasti države in so nezasedena, pri čemer bi imeli mladi in mlade družine možnost odkupa stanovanja po 5 letih bivanja, ob tem pa bi se vse plačane najemnine štele v odkupno ceno stanovanja.

Poslanska skupina SDS je danes v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o reševanju stanovanjske problematike mladih.

V poslanski skupini SDS smo omenjeni predlog zakona vložili, ker ocenjujemo, da so pri reševanju stanovanjskega problema močno omejene mlade generacije, ki si ravno ustvarjajo družino, njihova kreditna sposobnost pa je zaradi začetka poklicne kariere še nizka. Dejstvo je tudi, da je mladim stanovanjski sklad manj naklonjen, saj je najobičajnejši način pridobitve stanovanja v Sloveniji nakup, pri čemer imajo mladi praviloma nižje prihodke, na trgu dela pa se soočajo z zaposlitvami za določen čas ali celo v prekernih oblikah dela. Visoke cene nepremičnin ter otežen dostop do finančnih virov mladim otežujejo prehod v lastno stanovanje, odhod od staršev in osamosvojitev ter osnovanje najprej lastnega gospodinjstva, šele nato družine. Nakup stanovanja je mladim onemogočen zaradi visokih cen in finančnega rizika, ki ga prinaša nakup stanovanja in dolgoročno zadolževanje. Nakup stanovanja hkrati zmanjšuje mobilnost in povečuje stroške v primeru spremenjenih bivalnih potreb.

V poslanski skupini SDS izpostavljamo, da ima Republika Slovenija v okviru izvršilne veje oblasti štiri fonde stanovanj, in sicer gre za fonde stanovanj Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za pravosodje. Navedena stanovanja so prvotno namenjena reševanju stanovanjske problematike javnih uslužbencev, predvsem iz kadrovskega vidika, vendar pa prav ta stanovanja v veliki meri ostajajo nezasedena. Iz podatkov Vlade RS je razvidno, da je bilo v letu 2015 nezasedenih 434 stanovanj, od tega jih je bilo v načrtu za prodajo 188 in 219 za najem.

Cilj predlaganega zakona je mladim in mladim družinam zagotoviti možnost neprofitnega najema stanovanj.
V predlogu zakona se tako predlaga, da se do 1.6.2018 nezasedena stanovanja iz fonda stanovanj Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za pravosodje prenesejo na Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS).

Tako prenesena stanovanja na SSRS bi bila namenjena izključno za najem mladim in mladim družinam. V zakonu tudi predlagamo, da bi imeli mladi in mlade družine možnost odkupa stanovanja po 5 letih bivanja, pri čemer bi se vse plačane najemnine štele v odkupno ceno stanovanja.

Predlog zakona temelji na načelu pravičnosti in solidarnosti, saj daje prednost pri subvencijah za reševanje stanovanjskega problema socialno šibkejšim, obenem pa zasleduje načelo smotrnosti, saj se s prenosom nezasedenih stanovanj na SSRS in njihovo zapolnitvijo znižujejo stroški, ki jih ima trenutno s temi stanovanji država.

V poslanski skupini SDS menimo, da bo sprejem predlaganega zakona imel pozitivne posledice za državni proračun, saj bo razbremenil upravljavce nezasedenih stanovanj v okviru izvršilne veje oblasti. Ti stroški so odvisni od velikosti stanovanja, načina ogrevanja in lokacije stanovanja in znašajo okvirno 50 evrov mesečno na stanovanje, kar znaša na letni ravni približno 260 400 evrov prihranka.

Št. komentarjev: 4
 1. ernest pravi

  Se podpišem pod ta predlog takoj!

 2. andrej pravi

  Odličen predlog! A pod levo vlado seveda ne bo sprejet, zato mora SDS pod nujno zmagati na junijskih volitvah!

 3. Brane pravi

  Ja, levaki bi vse naredili, da bi mladi ušli iz Slovenije, še dobro, da je ostala kakšna politična stranka, ki ne zagovarja uvoza nedelovnih in kriminalnih migrantov iz podsaharske Afrike.

 4. maja pravi

  Zmoremo poslušati in slišati, a ne.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen