Varuh: Prav pri skrbi za duševno zdravje prebivalcev se kaže pravi obraz družbe!

0

Varuh človekovih pravic je ob današnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja opozoril na še vedno neuresničeno obvezo vlade, da bo v enem letu od uveljavitve zakona o duševnem zdravju, to je do 12. avgusta 2009, pripravila nacionalni program varovanja duševnega zdravja, ki bi moral vsebovati tudi strategijo razvoja in akcijski načrt.

Sicer je varuh nedavno s posebnim poročilom okrepil opozorilo vladi, naj že končno uresniči njegovo priporočilo in sprejme potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili ustreznejše neprostovoljno nastanjevanje in obravnavo oseb z duševnimi motnjami v socialno varstvene zavode. Priporočil je tudi, naj vlada kratkoročno poskrbi za ustrezne prostorske zmogljivosti v zavodih in za zadostno število osebja.

V tokratnem sporočilu za javnost pa so v uradu varuha opozorili, da se prav pri skrbi za duševno zdravje prebivalcev kaže pravi obraz družbe. “Ljudje z oviranostmi na področju duševnega zdravja ali intelektualnih sposobnosti so še vedno prevečkrat diskriminirani, stigmatizirani in zatirani tudi v današnjem času,” so zapisali.

Po navedbah varuha bi potrebovalo psihiatrično oziroma psihoterapevtsko pomoč, ki pa povsod v Sloveniji nista enako dostopni, psihoterapija pa ni niti normativno urejena. Tik pred začetkom delovanja naj bi bil posebni oddelek za zdravljenje otrok, ki potrebujejo intenzivno pedopsihiatrično zdravljenje pod posebnim nadzorom. Varuh pričakuje njegovo skorajšnje odprtje, da se otroci ne bi več zdravili skupaj z odraslimi.

Prav tako je varuh že od začetka delovanja forenzične enote v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor ugotavljal, da je področje izvajanja teh varnostnih ukrepov normativno prešibko, zato je tudi sam vlagal veliko napora za čimprejšnjo odpravo pomanjkljivosti na tem področju. “Vendar pa ugotavljamo, da delovanje te enote normativno še vedno ni v celoti urejeno,” so kritični v uradu.

V sporočilu je varuh opozoril na velik pomen nevladnih organizacij, ki pomagajo osebam z motnjo v duševnem zdravju in njihovim svojcem. Tudi institut zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja je varuh ocenil kot nujen in ustrezen. Izrazil je še pričakovanje, da se po finančni krizi ne bo več varčevalo na plečih najranljivejših – to pa so tudi osebe s težavami v duševnem zdravju.

Svetovni dan duševnega zdravja je sicer letos posvečen ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja na delovnem mestu. Po informacijah Nacionalnega inštituta za javno zdravje približno 20 odstotkov ljudi na delovnem mestu občuti duševne težave, povečuje se delež tistih, ki stres doživljajo zaradi obremenitev na delovnem mestu. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen