Na Fištravčevo “farmadentsko” sejo prišlo le deset mestnih svetnikov

0

Mariborska mestna oblast tudi z na hitro sklicano izredno sejo mestnega sveta ni uspela sprožiti nadaljevanja postopka prodaje družbe Farmadent. Prejšnji teden županu Andreju Fištravcu ni uspelo sklicati dopisne seje, danes so bili nesklepčni, saj je na sejo, ki jo je sklical šele v četrtek popoldne, prišlo vsega deset svetnikov.

Edina točka dnevnega reda je bila potrditev usklajenega programa prodaje občinskega podjetja Farmadent, katerega 91,51-odstotni delež Mesta občina Maribor prodaja skupaj z občinama Duplek in Hoče-Slivnica, ki sta dokument na korespondenčnih sejah že podprla.

Ker gre po mnenju mestne uprave le za enega od procesnih dejanj, s katerim bi nadaljevali postopek prodaje in zadostili zahtevam novele zakona o lekarniški dejavnosti, bodo sejo nadaljevali dopisno do 2. novembra.

Prodajni postopek so v Mariboru začeli, ker zakon o lekarniški dejavnosti prepoveduje vertikalno povezovanje, zaradi česar bi mestni občini v Ljubljani in Mariboru morali do januarja prodati podjetji LL Grosist in Farmadent. Slednji je bil sprva preko Mariborskih lekarn v posredni lasti občin ustanoviteljic, a niti prenos lastništva iz lekarn po mnenju vodstva občine ni zadostil zakonskim določbam.

Mestna oblast v Mariboru je sprva želela odločanje o dokumentu dopisno izpeljati že prejšnji teden, a je Fištravec po številnih pritožbah svetnikov sejo preklical in za danes sklical izredno sejo, na kateri so svetniki lahko podrobneje govorili o postopku prodaje.

Kot je pojasnil župan, je sprejem usklajenega programa prodaje obvezen pogoj za nadaljnji prodajni postopek, ob tem pa je spomnil, da sta komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopka prodaje ter družba KPMG kot posrednik pri prodaji vezana z zelo ozkimi časovnimi roki.

Tudi direktor mestne uprave Simon Štrancar je znova zagotovil, da bodo o dokončni prodaji svetniki odločali na redni seji, ko bo ta pred koncem in bodo znani vsi potrebni podatki, zdaj pa gre zgolj za enega od procesnih dejanj.

“Ko nam uspe spraviti to zadevo pod streho, imamo vse pripravljeno za objavo prodaje v medijih. Se pa že pojavljajo različni interesenti, a koliko so ti resni, se bo pokazalo, ko bodo lahko oddali svoje ponudbe in priložili tudi ustrezne garancije za resnost ponudbe,” je dejal direktor mestne uprave.

Čeprav so na mariborski občini večkrat zatrdili, da pripravljajo predlog spremembe zakona, ki bi rok prodaje podaljšal z enega na tri leta, sedanji se namreč izteče že 27. januarja 2018, bi neuspešen postopek prodaje za mestno upravo pomenil dodatne težave. V nedavno potrjeni proračun za leto 2018 je namreč že vštetih 4,8 milijona evrov, ki naj bi jih prejeli prav s prodajo Farmadenta in kolikor naj bi znašala knjigovodska vrednost 83,35-odstotnega deleža MOM.

Mestna občina je postopek prodaje Farmadenta in hčerinskega podjetja GoPharm začela poleti, ko je k oddaji ponudbe za posredovanje pri prodaji povabila revizijske družbe KPMG Slovenija, Constantia plus in UHY. Zaradi najboljše ponudbe so izbrali KPMG, postopek prodaje pa spremljala tudi posebna komisija, ki ji predseduje Štrancar. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen