Stroka za spremembe pri obravnavi najtežjih duševnih bolnikov

0

Vlada se je danes seznanila s posebnim poročilom varuha človekovih pravic o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. S problematiko se ukvarja več ministrstev, stroka pa ugotavlja nujnost sprememb v sistemu obravnave teh oseb.

Gre za medresorsko problematiko, s katero so seznanjena vsa pristojna ministrstva in v zvezi s katero na ravni državnih sekretarjev od začetka leta 2016 potekajo dogovori o reševanju nastale problematike. Teh srečanj se udeležujejo tudi predstavniki Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ter varuha človekovih pravic, so danes sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je poleg ministrstev za zdravje ter za pravosodje pristojno za to področje.

Ustanovljena je bila delovna skupina za spremembo zakona o duševnem zdravju in delovna skupina za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju. Cilj slednje je vzpostaviti sistem, ki bo odpravil dosedanje pomanjkljivosti in nepravilnosti v sistemu obravnave oseb z najzahtevnejšimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi motenj življenjsko ogrožajo sebe ali druge.

Po pregledu praks iz tujine je delovna skupina prišla do sklepa, da je treba trenutno ureditev spremeniti, saj je obravnava teh oseb, kot jo poznamo v Sloveniji, neustrezna in posebnost v evropskem prostoru.

Po določilih zakona o duševnem zdravju se namreč osebe, pri katerih zaradi duševnega stanja obstaja velika oz. ponovitvena nevarnost storitve kaznivega dejanja, namešča v posebne socialnovarstvene zavode, ki so prvenstveno namenjeni drugim ranljivim ciljnim skupinam. Trenutna ureditev ne omogoča ustrezne multidisciplinarne obravnave za osebe z najtežjimi motnjami v duševnem zdravju, navajajo na ministrstvu za delo. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen