OOZ Maribor za čimprejšnjo odpravo dvojnega plačila prispevkov za delavce migrante

0

V Območni obrtno-podjetniški zbornici (OOZ) Maribor se zavzemajo za čimprejšnjo odpravo dvojnega plačila prispevkov za delavce migrante. Zbornica se namreč že dlje časa ukvarja s problematiko svojih članov, katerih delavci delajo v Avstriji in zanje že vrsto let dvojno plačujejo prispevke za nadomestilo za čas dopusta in prispevke od regresa.

Avstrijski sklad Buak je upravičeno odvedel prispevke za socialno varnost od zneskov nadomestil za čas dopusta in regresov, ki jih je sklad izplačal delavcem. Problem je, da so delodajalci istočasno delavcu tudi v Sloveniji za iste dni dopusta plačali nadomestilo ter od tega nadomestila odvedli in plačali prispevke, ker slovenski sistem ne omogoča, da delodajalec v Sloveniji ne bi plačeval prispevkov za delavce za čas, ko delajo v Avstriji, so danes sporočili iz OOZ Maribor.

Dejali so tudi, da enako velja tudi za regres. Delodajalci bi bili torej po načelu višje pravice upravičeni do vračila prispevkov, ki so jih sami odvedli in plačali od nadomestila za iste dni dopusta in od regresa. Po informacijah zbornice je sklad Buak Sloveniji konec leta 2016 nakazal denar, ki predstavlja dvojna/podvojena vplačila slovenskih delodajalcev. Žal pa zbornica podatka, kje se ta denar nahaja in kako lahko slovenski podjetniki zahtevajo povračilo, od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni dobila.

OOZ Maribor je na omenjeno ministrstvo že maja letos naslovila uradni dopis s konkretnimi vprašanji na temo dvojnega plačevanja in preplačil. “V odgovoru, ki smo ga prejeli od ministrstva, sicer omenjajo pravno podlago v zakonu o delovnih razmerjih, na podlagi katere lahko delavec in delodajalec določita, da delodajalcu ni potrebno izplačati nadomestila za letni dopust, v kolikor delavec nadomestilo za koriščenje letnega dopisa prejme od tujega nosilca pod pogojem, da je nadomestilo enako ali višje, kot bi delavcu pripadalo po slovenskih predpisih,” navajajo v OOZ Maribor.

Poudarili so, da so delodajalci kljub temu poleg sklada Buak delavcu plačevali in še plačujejo nadomestilo za letni dopust ter regres ter odvajali in plačevali tudi pripadajoče prispevke za socialno varnost tudi v Sloveniji. “Zato, ker naš sistem obračuna plač ne omogoča izpolnitve in oddaje REK obrazca za obračun plače, v katerem bi bilo mogoče prikazati dopust in za to ne plačati prispevkov,” so pojasnili na zbornici.

Po mnenju zbornice gre za sistemsko napako, ki še vedno ni odpravljena. To pomeni, da delodajalci še zmeraj plačujejo dvojno, ne glede na zakonsko podlago, ki je v veljavi od leta 2014. “V OOZ Maribor smo prepričani, da je potrebno zadevo urgentno urediti, vendar se ministrstvo odziva prepočasi oz. se sploh ne,” še dodajajo v zbornici. (sta)

Tovariš vseh tovarišev s pokojnino in prispevki nima težav.

 

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen