Računsko sodišče nezadovoljno s službo vlade za razvoj

0

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ni zadovoljivo odpravila ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju informacijskega sistema, ki ga uporabljal kot orodje za podporo koriščenju evropskih sredstev. S tem je kršila obveznost dobrega poslovanja, ugotavlja računsko sodišče.

Na pomanjkljivosti pri delovanju informacijskega sistema za podporo izvajanja nalog organa upravljanja programov kohezijske politike je računsko sodišče opozorilo v oktobra lani objavljenem revizijskem poročilu.

Kot je takrat zapisalo, gospodarsko ministrstvo in nato vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko nista zagotavljala učinkovitega delovanja informacijskega sistema za podporo izvajanja svojih nalog. Od revidiranca je zahtevalo predložitev odzivnega poročila, s katerim pa je le deloma zadovoljno, je razvidno iz danes objavljenega porevizijskega poročila.

Služba vlade za razvoj namreč ni izkazala nekaterih popravljalnih ukrepov, ki ji jih je naložilo računsko sodišče. V svoj zagovor je pojasnila, da bo zaradi iztekanja življenjskega cikla obstoječega informacijskega sistema pomenili nesorazmerne stroške glede na morebitno korist.

Medtem so se v vladni službi zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti odločili za celovito prenovo obstoječega informacijskega sistema. Izvedli so postopek javnega naročila in naj bi novi informacijski sistem pridobili v letu 2016, a so še februarja letos uporabljali stari sistem, so ugotovili revizorji.

Novi informacijski sistem je predviden za podporo črpanja evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020. Medtem ko se ne uporablja, pa je potekla že skoraj polovica časa te finančne perspektive, je računsko sodišče še opozorilo v porevizijskem poročilu. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen