Romana Tomc: “Invalidom v EU moramo zagotoviti enakopravno in vključujočo obravnavo.”

0

Romana Tomc: “Invalidom v EU moramo zagotoviti enakopravno in vključujočo obravnavo, razglasitev znakovnega jezika kot uradnega jezika Unije pa je korak v pravi smeri!”

3.decembra po vsem svetu obeležujemo mednarodni dan invalidov. V Evropski uniji živi preko 80 milijonov ljudi, ki se soočajo z določeno stopnjo invalidnosti, staranje prebivalstva  pa pomeni, da se bo ta številka le še višala. Organizacija združenih narodov je  mednarodni dan invalidov razglasila prav z namenom opozarjanja na ovire in diskriminacijo, s katero se soočajo invalidni ljudje.

Evropska poslanka Romana Tomc se kot članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu redno sooča z vprašanjem enake vključenosti invalidov na trg dela, dostopnosti do vseh vrst storitev in tako dalje: Dostopnost do storitev je nujen pogoj za aktivno in enakopravno udeležbo invalidov v družbi, kot razvita družba pa jim moramo to zagotavljati. Z Aktom o dostopnosti je Evropska komisija določila skupne zahteve glede dostopnosti za nekatere ključne proizvode in storitve, s katerimi bi se invalidom na ravni EU omogočila polna udeležba v družbi. A implementacija tovrstnih predlogov je dolg in zapleten proces, predvsem v tako togi državi, kot je Slovenija.Številna društva v Sloveniji opozarjajo na ovire, s katerimi se soočajo invalidi in prav je, da se njihov glas sliši. S tem namenom sem letos organizirala posvet o Aktu o dostopnosti, pred kratkim pa so me v Bruslju obiskali tudi predstavniki društva Sonček – Zveze društev za cerebralno paralizo. Sodelovanje mora biti obojestransko, le tako se bo evropska zakonodaja pravilno odzvala na njihove potrebeje poudarila Romana Tomc.

Včeraj je Romana Tomc v Ljubljani obiskala Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, kjer si je ogledala njihovo delovanje in se seznanila s številnimi dosežki, ki jih gluhi in naglušni dosegajo na različnih področjih. Pozdravila je njihova prizadevanja za aktivno vključevanje prizadetih oseb in poudarila, da se tudi sama v Evropskem parlamentu zelo zavzema za enakopravno obravnavo: Prav pred kratkim smo poslanci s komisarko za zaposlovanje in socialne zadeve, Marianne Thyssen, razpravljali o resoluciji, katera predlaga konkretne spremembe pri uporabi znakovnega jezika v evropskih institucijah. Znakovni jezik bi moral postati tudi eden od uradnih jezikov Evropskega parlamenta!

Z namenom opozarjanja na enako vključenost na vseh področjih pa smo se v naši pisarni odločili, da ponudimo možnost stažiranja tudi prizadeti osebi – z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije se dogovarjamo, da na mesečno stažiranje povabimo gluho ali naglušno osebo. Naj tudi oni vidijo, kako poteka dnevni utrip v Bruslju je zaključila evropska poslanka Romana Tomc.

romana-tomc4pogled

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen