Milan Kučan: “Odlepiti ZK od gospodarskih odločitev je sedaj več kot nuja.” (102)

0

»Odlepiti ZK od gospodarskih odločitev je sedaj več kot nuja. Njej ostaja široko polje usmerjanja družbenega razvoja v smeri razvitega socializma. Ta razvoj pa zahteva spreminjanje materialnih razmer in pogojev, vendar ob upoštevanju tistega, za kar smo se načelno že zdavnaj odločili, da naj materialne odločitve sprejemajo proizvajalci sami, ker sami nosijo njihove posledice, v pogojih odprte družbe in odprtega trga, ki kot kriterija dajeta odgovore o smiselnosti ali nesmiselnosti njihovih poslovnih in razvojnih odločitev. Niso stvar ZK materialne odločitve. Te naj sprejemajo samoupravno organizirani združeni delavci, ki nosijo posledice teh odločitev. Doslej je bilo pogosto drugače.«

Milan Kučan, govor na slovesnosti ob štiridesetletnici Slovenijales trgovine, Delo, 8. april 1988

Tale Kučanova izjava predstavlja kronski dokaz za tezo, ki jo je dodobra razvil Danilo Slivnik v svoji knjigi Kučanov klan in katera je v knjigi že bila omenjena – maksimalna zlizanost partije z gospodarskim okoljem, kar je bila nujna podlaga za dodatno finančno oplajanje partije, še posebej za njeno podtalno delovanje, ki se je financiralo iz takšnih ali drugačnih stranpoti slovenskega socialističnega gospodartstva.

*drobna opomba: uradna ZK se vse do svojega bridkega konca ni odlepila od socialističnega gospodarstva.

kucan-mrk-pastelno9

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen