Z novim letom bele napotnice – prihranek časa za zdravnike in bolnike

0

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) z začetkom prihodnjega leta uvaja bele napotnice. Zavarovanci bodo lahko na podlagi bele napotnice zasebnega zdravnika koristili nadaljnje specialistične storitve v javni zdravstveni mreži pod enakimi pogoji kot bolniki na podlagi zelene napotnice.

Bolniki, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika – to so splošni zdravnik, zobozdravnik, ginekolog – v javni zdravstveni mreži, bodo na podlagi bele napotnice zasebnega zdravnika lahko koristili vse nadaljnje specialistične storitve v javni zdravstveni mreži pod enakimi pogoji kot bolniki na podlagi zelene napotnice.

Bolnik, ki bo imel napotnico osebnega zdravnika za specialistični pregled in si bo izbral zasebnega izvajalca, pa se v novem letu ne bo vračal več k osebnemu zdravniku po novo napotnico za napotitve k drugim specialistom ali na diagnostične preiskave. A to bo veljalo le, če bodo na napotnici pooblastila, da lahko specialist napoti bolnika na nadaljnje specialistične preglede oziroma preiskave ali na zdravljenje.

Če osebni zdravnik bolniku ne bo izdal napotnice z omenjenimi pooblastili, pa bo ugotovitev zasebnega izvajalca na sekundarni ravni, da zavarovana oseba potrebuje nadaljnjo zdravstveno storitev na sekundarni ali terciarni ravni, predstavljala le strokovno mnenje. V tem primeru bo osebni zdravnik odločil, ali bo to mnenje upošteval in bo bolniku izdal napotnico, navaja ZZZS na spletnih straneh.

Zasebnik bo lahko bolnika napotil k specialistu v javni mreži, če teh zdravstvenih storitev, za katere napotuje, ne opravlja sam. Ne bo pa mogel napotiti na storitve, ki jih sicer opravlja sam.

To pomeni, da tudi če bo zasebnik ugotovil potrebo po kontrolnem pregledu, zavarovanec tega na podlagi bele napotnice ne bo mogel uveljaviti pri javnem izvajalcu, saj bi to pomenilo obid pravil, navajajo na ZZZS.

Zasebni izvajalec, ki poleg specialistične dejavnosti opravlja tudi osnovno zdravstveno dejavnost, pa bo lahko neposredno napotil bolnika na nadaljnje storitve, ki jih ne opravlja sam v okviru svoje specialistične dejavnosti, le če je hkrati izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe.

V nobenem primeru pa zdravnik sam sebi ne more napisati napotnice ali bele napotnice za specialistične storitve, ki jih opravlja sam v okviru svoje specialistične dejavnosti, navajajo na ZZZS.

Če zavarovanec predvsem zaradi dolgih čakalnih dob v mreži javne zdravstvene službe opravi prvi pregled pri zasebnem izvajalcu, mora tudi morebitni kontrolni pregled opraviti pri zasebnem izvajalcu. Neposredna uvrstitev zavarovane osebe na kontrolni pregled pri javnem izvajalcu bi pomenila obid pravil uvrščanja na čakalni seznam.

V Zdravniški zbornici Slovenije, kjer so tudi pripravili vzorec napotnice, so prepričani, da bo bela napotnica pomenila razbremenitev osebnega zdravnika in bo prispevala k prihranku časa in poti bolniku. (sta)

SAMSUNG

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen