Ministrstvo za kulturo objavilo razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev

1

Ministrstvo za kulturo je objavilo redni letni javni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015. Z razpisom namerava razdeliti 1,6 milijona evrov, čas za prijavo je do 21. novembra.

Na razpis se lahko s programskimi vsebinami prijavijo tiskani, radijski, televizijski in elektronski mediji, ni pa namenjen sofinanciranju ustanovitve, vzpostavitve ali delovanja medija.

Razpis je sestavljen iz dveh področij: področja A, ki predvideva sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij; ter področja B, ki predvideva sofinanciranje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa.

Za področje A namerava ministrstvo razdeliti 400.000 evrov, za področje B pa 1,2 milijona evrov.

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50 odstotkov vseh predvidenih upravičenih stroškov in na področju A ne sme presegati 30.000 evrov, na področju B pa ne 80.000 evrov. Posamezen prijavitelj lahko prijavi samo en projekt.

Na razpis se lahko prijavijo izdajatelji medijev s sedežem v Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v uradnem listu vpisani v razvid medijev, v razvid pa morajo biti vpisani tudi do dokončanja sofinanciranega projekta. Prijavijo se lahko tudi neodvisni producenti, katerih projekti bodo najpozneje v roku enega leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in bodo javno predvajani.

Prijavitelj ob podpisu pogodbe o sofinanciranju ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, s projektom pa tudi ne sme kandidirati na katerem drugem razpisu ministrstva.

Za področje B se lahko prijavijo izključno izdajatelji radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa ter neodvisni producenti. Status programa posebnega pomena mora biti pridobljen najpozneje na dan objave javnega razpisa v uradnem listu.

Na javni razpis se ne more prijaviti izdajatelj, ki nima izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do ministrstva, zavod Radiotelevizija Slovenija in Slovenska tiskovna agencija. (sta)

politikis clanekA bi se na razpis prijavil tudi Politikis.si?

Število komentarjev: 1
  1. dzi nu nje ja pravi

    UPAM,DA NE BO FINANCIRALO NEKULTURNE RKC !!!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen